Barok - PowerPoint PPT Presentation

barok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barok PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Barok
21 Views
Download Presentation
danniell
Download Presentation

Barok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Barok Veronika Daňová 3.B

 2. Vznik • Vznikol v Taliansku v 16.storočí • Barok - barrocco • Rozdelenie : - raný (1618 – 1648) - vrcholný (2.pol 19.stor.) - neskorý (18. stor.)

 3. Taliansko • Znaky: • Prečačkanosť, skrútené tvary, dynamickosť • Zobrazovanie života svätých • Lorenzo Bernini • Francesco Borromini

 4. Architektúra • kostoly a chrámy • Vignola – kostol Gesú v Ríme • Nepravidelné tvary, obluky, stĺpy... • Sochárstvo • Mimika, prirodzený pohyb • Lorenzo Bernini • Maliarstvo • Pôsobenie na city • Iluzionizmus • Caravaggio

 5. Francúzsko • Barok sa dostal do Fr. V 17. storočí z Talianska • Prvky renesancie a klasicizmu • Saint-Paul-Saint-Louis, Val-de-Grace, Versailles • Francois Mansart, Jean Baptiste • Le Nain

 6. Belgicko a Holandsko • Hlavne v maliarstve • Peter Rubens • Anthonis van Dyck • Rembrandt Harmens • Vermeer van Delft

 7. Španielsko • Charakt. Dekoratívnosť, zlaté prvky • Veláquez • Goya Anglicko • katedrála svätého Pavla • Howard • Peter Lely

 8. Rusko • 2. pol. 17. storočia • Vzniká tzv. ruský barok • Centrum – Petrohrad • Bartolomeo Rastrelli • Dimitrij Levickij

 9. Slovensko a Česko • Klasicizujúci barok • Trnava a Bratislava • Jakub Bogdan • Jan Santini - českú barokovú gotiku • Ferdinad Kaňka • Karel Štreta

 10. Baroková móda • Pôvodne z Holandska • Parochne • Drahé látky, kvetinové vzory, čipky... • divadlo, hudba a literatúra • opera a balet • Shakespeare, Moliére • Bach, Vivaldi

 11. Bibliografia • Chisholmová, Jane: Svetové dejiny v kocke. Mladé letá, 2001. ISBN 80-0601094-3 • Hornák, Rudolf: Prehľad dejín výtvarného umenia. Bratislava, slovebslé pedagogické nakladateľstvo, 1964. • Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti. Readers Digest, Výber Slovensko, 2009. ISBN 978-80-8097-034-5 • Kitson, Michael: Barok a rokoko. Bratislava,Pallas, 1972.

 12. Ďakujem za pozornosť 