v lkommen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÄLKOMMEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÄLKOMMEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

VÄLKOMMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

VÄLKOMMEN. till introduktionskursen för ekonomagronomstudenter LB0019. Ramschema för ekonomagronomer. Gå till nedanstående adress för att hitta institutionens ramscheman: http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-ekonomi/utbildning/courses/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VÄLKOMMEN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. VÄLKOMMEN till introduktionskursen för ekonomagronomstudenter LB0019

  2. Ramschema för ekonomagronomer • Gå till nedanstående adress för att hitta institutionens ramscheman: http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-ekonomi/utbildning/courses/ • För ekonomagronomprogrammet finns tre föreslagna ramscheman. Följ dem gärna! • Diskutera i annat fall med studierektorn på nästa bild:

  3. Daniel.Lunneryd@slu.se Tillbaka i tjänst 5/9

  4. Kurshemsidan Fyll i ditt mobilnummer på studentportalen så får du alla uppdateringar vi gör sms:ade till dig!

  5. Under “länkar” på kurshemsidan ligger kurshäftet (om någon skulle tappa bort sitt exemplar…)

  6. Klicka på “schema”-fliken så kommer en länk till schemat upp Här kan det göras ändringar, då läggs ett meddelande ut på hemsidan om uppdateringen

  7. Kursplan för LB0019, fastställd 07-06-26 • Ämne: Lantbruksvetenskap • Utbildningens nivå: Grundnivå • Nivå: A • Fördjupning: Grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) • Betygsskala: Godkänd / Icke godkändKraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart. • Förkunskapskrav:Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma C, Nk B och Sh A.

  8. Kursplan, fortsättning • Mål:Kursens syfte är att ge en introduktion till utbildningen och yrkesrollen samt en förståelse för lantbrukets betydelse i samhället och dess framtida utmaningar. Syftet är också att ge inblickar i tänkbar framtida yrkesutövning samt att introducera till universitetsstudier och ge övning i generiska (generella) färdigheter, som ger verktyg för de fortsatta studierna.

  9. Kursplan, fortsättning • GenomförandeFöreläsningar ca 80 tim (vissa obligatoriska) Handledning och redovisning av projektarbeten ca 60 tim (obligatoriskt) Examination och utvärdering ca 20 tim Projektarbete i grupp ca 40 tim Litteraturstudier ca 70 tim Summa ca 270 tim

  10. Kursplan, fortsättning • Litteratur:Gemensam kurslitteratur fastställs separat och redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om gemensam kurslitteratur ska finnas tillgänglig senast åtta (8) veckor före kursstart. • Examination:Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamina samt seminarieuppgifter. • Fordringar för godkänd kurs:Godkänd enligt punkten Examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

  11. Snabbmatslandet - seminarier • Syfte: att analysera och reflektera över de studiebesök och föreläsningar ni tagit del av utifrån boken. • Svenska eller engelska? Ditt val! • Upplägg: Inlämning via Fronter inför varje seminarium, aktivt diskussionsdeltagande under seminariet (förbered frågor och reflektioner)

  12. Exkursioner • Förbered varje besök genom att besöka företagets/organisationens hemsida • Material läggs ut på kurshemsidan med kartor, tider och annan information • Missat besök? Kompletteringsuppgift i överenskommelse med kursledningen.

  13. Kursutvärdering föregående år + Studiebesök (Holmen, DeLaval, LRF Konsult) + Skriftlig framställning +Välkomstmiddag +Bra introduktion för nybörjare på universitetet + Flera bra föreläsare + Bra med lantbruksbesök, få se hur det fungerar i verkligheten

  14. Kursutvärdering föregående år • Inte så mycket ekonomi • Tråkigt att lägga ner tid som inte syns i något betyg, samtidigt som andra i kursen inte ansträngde sig (åkte snålskjuts) • Seminarium samma dag som tentan i den andra kursen • Dålig organisation på Ena energi • Väldigt olika krav från pm2-handledare • Jag hade önskat att kursen avslutats före jul • Dåliga guider på DeLaval

  15. Åtgärder med anledning av kursutvärdering • Grupp-pm borttagna och ersatta av individuella reflektioner över vetenskapligt skrivande • Muntliga presentationer borttagna för att undvika överlappning med Företaget och omvärlden • Några föreläsare/studiebesök utbytta eller borttagna

  16. Kursstart Företaget och omvärlden • 13.15 • Sal L, Undervisningshuset