slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÇEVRE MEVZUATINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÇEVRE MEVZUATINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ÇEVRE MEVZUATINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu - PowerPoint PPT Presentation


  • 264 Views
  • Uploaded on

ÇEVRE MEVZUATINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu. ÇEVRE KOMİSYONUNUN ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI HAZİRAN 2010 TARİHİNDEN SONRAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÇEVRE MEVZUATINDA GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER Gülsün Keskin Beyoğlu Valf Sanayii A.Ş. 29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÇEVRE MEVZUATINDA

GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

Gülsün Keskin Beyoğlu

Valf Sanayii A.Ş.

29/09/2011, Manisa OSB Eğitim Salonu

slide2

ÇEVRE KOMİSYONUNUN ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI HAZİRAN 2010 TARİHİNDEN SONRAKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

slide3

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK -29/08/2010

Ek-1 de ve 3 ve 4 nolu bentlerde Krizotil asbestle ilgili değişiklik yapılmış.

slide4

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ -30/10/2010 

EK16 ve Ek17 tabloları Atıkların Yakılması ile ilgili Yönetmeliğin yayınlanması nedeniyle yönetmelikten çıkarıldı.

slide5

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ-13/11/2010

Madde 4 ün 3. fıkrasında yapılan değişikliklerle numune alma sıklıkları Tablo 1a ve Tablo 1b de belirlenmiş.

slide6

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK -18/12/2010

Madde2-1c, Madde4-1o, Madde4-2, Madde28, Madde 34 ve 42 de düzenlemeler yapılmış. 42. Maddedeki değişiklikle İşaretleme, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili hükümler 1/1/2012 tarihinde, Taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili hükümler 1/1/2013 tarihinde, Diğer hükümlerinse 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girileceği tespit edilmiş.

slide7

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK- 21/12/2010

Madde11, Madde-13-5, Madde18-2, Madde 19 ile Ek1 ve Ek2 de araçların yedek parçalarının barkodlanması ve geri dönüşüm için söküm talimatının elektronik ya da basılı kitapçık olarak hazırlanmasına ilişkin hükümler düzenlenmiş.

slide8

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK -19/02/2011&20/04/2011

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarla ilgili olarak Madde25-4 ve Madde 26/A-1 değiştirilmiş.

slide9

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ- 24/04/2011

SKKY Tablolarına bazı sektöreler için renk parametre ve standardı eklenmiş. Tablo 12 ve 19 da toplam Kjeldahl- Azotu parametresine ilişkin düzenlemeler yapılmış.Çevre izni almış firmalardan renk parametresi deşarj standartlarını yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde sağlamaları istenilmiş.

slide10

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ-12/08/2010 & 04/08/2011

  • OSB genel kuruluna temsilci olarak girebilecek kuruluşlar belirtilmiş. OSB lerin yürütme organlarına ilişkin düzenlemeler yapılmış.
slide11

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ - 28/04/2011

Gürültüye hassas kullanım alanı tanımlaması değiştirilmiş, bu alanlar çok, az ve hassas olarak yeniden sınıflanmış, bu tanımlama değişiklikleri doğrultusunda yönetmeliğin 22, 25, 26, 28, 33, 34. Maddeleri ile Ek II -5.Md ve EK VII- 6 ve 7. Tablolarda düzenlemeler yapılarak, “çok hassas” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve hassas” ibareleri eklenmiş.

slide12

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ - 28/04/2011

-Geçici Madde 3 çok hassas kullanım

alanlarında yer alan mevcut açık ve

yarı açık eğlence yerleri 30/6/2011

tarihine kadar İl Mahalli Çevre

Kurulu kararı ile belirlenir, çok hassas

kullanım alanlarında yer alan açık ve

yarı açık eğlence yerleri 31/12/2011

tarihine kadar kapalı hale getirilir

şeklinde yeniden düzenlenmiştir

slide13

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ-30/06/2011

Madde 14 e halkın görüşlerinin alınmasına ilişkin ifadeler eklenmiş.

Madde 18 deki düzenlemeyle yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa, projede yapılacak Yönetmeliğe tabii değişiklikleriyse Valiliğe iletme yükümlülüğü getirilmiş.

Madde 19a da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur şeklinde değişiklik yapılmış.

slide14

Madde 21 Proje sahibinin değişmesi, Madde 25 de ise Entegre projeler ve arama faaliyetleri ne ilişkin uygulamalarda değişiklikler ile birlikte ÇED Yönetmeliği kapsamında kalan tesisleri listeyen Ek-1 ve Ek-2 listesinde de değişiklikler yapılmış.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4/07/2011

Madencilik faaliyetleriyle ilgili bendler ekledi. Deşarj ve Emisyon izni ibaresi Çevre İzni olarak düzeltildi.

Ek2 de GSM listesindeki A bölümü 3 numara B bölümü 3 numara C bölümü 3 numarada alt başlıklarda değişiklik yapıldı.

slide15

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ-12/11/2010&16/08/2011

12/11/2010 da Madde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 yürürlükten kaldırıldı

16/08/2011 de Yönetmelikteki Denetime tabi tesis listelerini içeren EK1 ve Ek2 tabloları kaldırıldı. Yerine Çevre İzin yönetmeliğindeki listelerin dikkate alınması getirildi. Çevre Denetim Görevlisinde aranacak nitelikler değişti.

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 16/08/2011

Ek-3A, EK-3B, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 formları değişti. ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir kararı olan işletmelerin izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgeleme zorunlulukları kaldırıldı.

slide16

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-24/08/2011

Komple yeniden düzenlenmiş, önemli değişiklikler:

Organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri 23 üncü maddede belirtilen şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.

slide17

-Ambalajın, ambalaj atığının ve içerdiği maddelerin miktarının ve çevreye verdiği zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek azaltılmasına yönelik önleme faaliyeti yapmak esastır. Bu maksatla üretilecek ambalajların yapısındaki ağır metal muhtevalarının, ambalajın birim ağırlığının, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi esastır.

-Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıklarının, enerji gerikazanımı amacıyla işlenebileceği getirilmiş.

slide18

-Piyasaya sürenlerin miktar bakılmaksızın EK5 Formunu elektronik ortamda doldurması, kayıt olduğu yıldan önceki yıllarında bildirimini yapması zorunluluğu getirilmiş.

-Ambalajların işaretlenmesi gönüllülük esasına bağlanmış.

-Metal ambalajlar da bildirimler 2010 için, lisanlı geri kazanım tesisine verme ise 2011 için muaf tutulmuş. 2014 e kadar metal ambalajlarda belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde lisanslı tesis zorunluğu olmayacak denilmiştir.

slide19

YENİ YÖNETMELİK

VE

TEBLİĞLER

slide20

ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ- 26/04/2011

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV’te yer alan atıklara uygulanacak ara depolama işlemlerini ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartları belirlenmektedir. Atıkların bertaraf tesisleri ile maddesel ve enerji geri tesislerine ulaştırılmalarından önce güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde depolanmasını kapsar

slide21

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ-17/06/2011

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ünde sunulan Atık Listesinde yer alan bazı tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması ve değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsar.

Bu tebliğle Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

slide22

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ 17/06/2011

Tebliğ, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik uyarınca gerekli raporları hazırlayacak ve faaliyetleri yürütecek kurum ve/veya kuruluşta aranacak şartları, Yeterlilik Belgesi Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esaslarını, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlilik belgesi verilmesi, denetlenmesi, vize edilmesi ve iptali ile ilgili konuları kapsar Yürülüğe giriş: 8/6/2012

slide23

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN DEPOLAMASI, ARINDIRILMASI, SÖKÜMÜ VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEKNİK USULLER TEBLİĞİ-6/07/2011

Tebliğ , ömrünü tamamlamış araç teslim yerlerinin, geçici depolama alanlarının, münferit depoların ve işleme tesislerinin tabi olacakları kriterleri belirlemektedir.

İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK24/07/2010

Yönetmelik; mikrodalgalar, statik alanlar, oldukça düşük frekans alanları, düşük frekans alanları ve radyofrekans alanları içeren 0 Hz-300 GHz frekans bandındaki elektromanyetik alanları ve kişilerin bu alanlara maruziyetine dair hususları kapsar.

slide24

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 03/08/2010

Yönetmelik, evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsar

KOKUYA SEBEP OLAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-04/09/2010

Yönetmelik, koku şikâyetine neden olan faaliyetlerden ileri gelen koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsar, açık ortam hariç olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamına giren işyeri iç ortam havasına uygulanmaz. (Yürürlük:1/1/2012)

slide25

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-18/08/2010

Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler. Ek 1 ve 2 de verilen tehlikeli maddelerin işletmede toplamda herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek miktarlar dikkate alınarak yönetmelik kapsamına girilip girilmediği belirlenir. Bunun için il müdürlüğünden giriş kodu alınarak bakanlığın web sayfasındaki SEVESO sistemine yönetmelikte belirtilen sınıflardaki kimyasal ve müstehzarların maksimum bulundurma/stok miktarları girilmelidir.

slide26

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK -06/10/2010

Yönetmelik, atık yakma ve beraber yakma tesisleri için gerekli asgari şartları kapsar.

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK- 12/11/2010

Bu Yönetmelik, Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlilerinin ve çevre danışmanlık firmalarının görevleri, nitelikleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

slide27

Çevre mevzuatIuyarIncayapIlmasI gereken bİLdİRİMler, alInmasI gereken İzİn ve belgeler lİstesİ

slide44

Dinlediğiniz İçin Çok Teşekkür Ederim.

Çevre Komisyonu Adına

Gülsün Keskin Beyoğlu

Valf Sanayii A.Ş.

Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri:

  • Web adresi : http://cevre.mosb.org.tr
  • Elektronik İleti : komisyon@cevre.mosb.org.tr