Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler
Download
1 / 265

Egzersizdeki Biyokimyasal De?i?iklikler - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler. Dr. Akın Yeşilkaya. Hücreler. İntermediyer filament. Protofibril. Protofilament. Çift zincir sarmallanmış sarmal. a -Heliks. Keratin a -heliks. Çift zincirli sarmalanmış sarmal. Protofilament. Protofibril. Nukleus. Kapilerler. Miyofibriller.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzersizdeki Biyokimyasal De?i?iklikler' - janna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Hücreler

İntermediyer filament

Protofibril

Protofilament

Çift zincir sarmallanmış sarmal

a-Heliks


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Keratin a-heliks

Çift zincirli sarmalanmış sarmal

Protofilament

Protofibril


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Nukleus

Kapilerler

Miyofibriller

Kas fiberi

Kas fibril demeti

Sarkomer

Sarkoplazmik

retikulum

Miyofibril

A bandı

I bandı

Kas

Z diski

M çizgisi

I bandı

A bandı

Z diski

M çizgisi

Z diski


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Karbohidrat yan zincirleri

Fosfolipid çift tabakası

Glikoprotein

Fosfolipidler

Plazma membranı

İntegral membran proteinleri

Hidrofobik bölgeler

Hidrofilik bölgeler

Periferal membran proteini

Nukleus

Sitozol


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler
Canlı?

 • Canlı ile cansız arasındaki fark nedir?

  • Teolojik,

  • Filozofik,

  • Pozitif bilimler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Cansız

Molekül

Canlı

Kimyasal özellik

Fiziksel özellik

Ayrıcalıklı özellikler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

 • Biyokimya, cansız moleküllerin canlıdaki özelliklerini, fonksiyonlarını ve nedenlerini araştırır.

 • Biyokimyacılar da canlının kimyasal yapısını kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemler kullanarak araştırır.Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Nobel Ödülü (Tıp) 1962

James Dewey Watson

Harvard University Cambridge, MA, USA

1928-

Francis Harry Compton Crick

Institute of Molecular Biology Cambridge, İngiltere

1916-2004


Canl lar n zellikleri
Canlıların özellikleri

 • Kompleks fakat mükemmel bir düzenle çalışan kimyasal bir oluşumdur.

 • Canlı yapısında bulunan her bir parça belirli bir görev üstlenmiştir.

 • Canlı sistemler çevrelerinden enerji alarak bu enerjiyi belli bir amaç için kullanmaktadır.

 • Canlılar tüm fonksiyonlarını kullanarak çoğalırlar.


Biyomolek l
Biyomolekül

 • Nedir?

 • Nelerden oluşur?


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Biyolojik Moleküler Mantık

Biyomolekül

Molekül

Organel

Hücre

Atom


Ya am n kimyasal elemanlar
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

 • Canlı organizmalarda bulunan ve bilinen kurallara ek olarak moleküller bir mantık çerçevesinde hareket eden moleküllere BİYOMOLEKÜL denir

  Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

  • Karbon (C) % 50

  • Oksijen (O) % 20

  • Hidrojen (H) % 10

  • Azot (N) % 8.5

  • Kalsiyum (Ca) % 4

  • Fosfor (P) % 2.5


Ya am n kimyasal elemanlar1
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Diğer inorganik elementler

  • Potasyum (K) % 1

  • Kükürt (S) % 0.8

  • Sodyum (Na) % 0.4

  • Klor (Cl) % 0.4

  • Magnezyum (Mg) % 0.1

  • Demir (Fe) % 0.01

  • Mangan (Mn) % 0.001

  • İyot (I) % 0.00005


B yomolek ller
BİYOMOLEKÜLLER

 • Canlıları oluştururlar

 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.

 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.

 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir


Ya am n kimyasal elemanlar2
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Karbohidratlar

 • Proteinler

 • Lipidler

 • Nükleik asitler

 • Vitaminler


Ya am n kimyasal elemanlar3
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Karbohidratlar Glukoz

 • Proteinler Aminoasitler

 • Lipidler Yağ asitleri

 • Nükleik asitler DNA, RNA

 • Vitaminler -


Bir e coli bakterisinde
Bir E. coli bakterisinde

 • 3000 protein

 • 1000 nükleik asit

  molelekülü bulunur

Bir insanda

 • 100.000 protein

  molelekülü bulunur


Ya amin molek ler manti i
YAŞAMIN MOLEKÜLER MANTIĞI

 • Moleküler düzenlemede basitlik ve sadelik vardır.

 • Bütün türlerin tek bir atası vardır.

 • Bir türün farklılığı sahip olduğu protein ve nükleik asitlerle sağlanır.

 • Canlılarda MAKSİMAL EKONOMİ kuralı işler


Canlilar ve enerj
CANLILAR VE ENERJİ

 • Tüm termodinamik kanunlara uyarlar.

 • Canlılık minimal entropi demektir.

 • Canlılar bu düzeyde kalmanın faturasını çevrelerine ödetirler.

 • Enerji kaynakları güneştir

 • Kimyasal enerji kullanırlar.

 • Bu enerji tipini ATP ve benzerleri temsil eder.


Serbest enerj
SERBEST ENERJİ

Serbest enerji iş yapma yeteneği olan enerji tipidir. Sembolü G dir.

G = H - TS

formülü ile hesaplanır.


Enerj bazinda h cre t pler
ENERJİ BAZINDA HÜCRE TİPLERİ

 • Canlı hücreler çevreden aldıkları enerji türüne göre 2’ye ayrılır.

  • 1. Fotosentetik hücreler

  • 2. Heterotrofik hücrelerEgzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P


Canlilardak k myasal reaks yonlar
CANLILARDAKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

 • İzobarik ve izotermik koşullarda yürür

 • Enzimlerle katalize edilir.

 • Metabolik yollar biçimindedir.

 • Maksimal ekonomi esastır.

 • Kendi kendilerini kontrol ederler.

 • Çevreden (dış dünyadan) etkilenirler


Canlilar ve o alma
CANLILAR VE ÇOĞALMA

 • Canlı hücreler bölünerek çoğalabilirler.

 • Canlılar kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirebilirler.

 • Çoğalma ile ilgili temel moleküller DNA ve RNA’dır.

 • Baz eşleşmesi kuralı, canlı özelliklerinin nesilden nesile değişmeden geçişini sağlar.


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Kütle Birimleri:

 • 1 dalton (Da yahut D) = Bir hidrojen atomunun kütlesi

  = 1.67 X 10-24 g

  1 kDa = 1 kilo dalton =1000 dalton

 • Avogadro sayısı = 6.02 X 1023

  • 1 gram(g) = 1X 10-3 kg

  • 1 miligram(mg) = 1X 10-3 g

  • 1 mikrogram (μg) = 1X 10-6 g

  • 1 nanogram (ng) = 1 X 10-9 g

  • 1 pikogram (pg) = 1 X 10-12 g


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Uzunluk Birimleri

1 milimetre (mm) = 1 x 10-3 m

1 mikrometre (μm) = 1 x 10-6 m

1 nanometre (nm) = 1 x 10-9 m

1 angstrom (Å) = 1 x 10-10 m

1 nanometre = 10 Å


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Hacim Birimleri

1 mililitre (ml) = 1 x 10-3 L

= 1 cubic centimeters (cc)


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Konsantrasyon birimleri

1 molar (M) = 1 mol/L = 1 mol madde/1 litre solüsyon

1 milimolar (1 mM) = 1 x 10-3 M

1 ozmol = 1 mol madde/ çözünen maddenin oluşturduğu partikül sayısı

1 ozmolar (osm) = 1 osm/L = 1 ozmol madde / 1 litre solüsyon

% 1 = 100 ml solüsyon içinde 1 g madde bulunması.

% 1 mg = 100 ml solüsyon içinde 1 mg madde bulunması.

1 parts per million (ppm) = 1 mg madde/1 litre yahut 1 kg solüsyon


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Enerji Birimleri

1 kalori (cal) = 1 gram suyu 14.5o’den 15.5o çıkarmak için gerekli ısı miktarı.

1 cal = 4.1858 joules

1 kilokalori (kcal)= 1000 cal


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Santrifügasyon ve Ultrasantrifügasyonda kullanılan birimler:

rpm: Bir santrifüjün dakikadaki tur sayısı.

RCF: Göresel santrifüj kuvveti.

S = Svedberg birimi = 1 x 10-13 saniye.

Svedberg ünitesi, kolloidal sıvıların ultrasantrifügasyon sırasındaki çöküş hızlarını ölçmek üzere kullanılır. Yüksek S değeri daha ağır bir kütleye karşılıktır, ancak S değeri ile ağırlık arasında doğrusal bir ilişki yoktur.


Canli h crelerde yapilanma
CANLI HÜCRELERDE YAPILANMA

 • Basitten karmaşığa doğru giden hiyerarşik bir yapılanma vardır

 • Biyomoleküllerdeki en ufak yapısal değişiklik hücrede ve sonunda ciddi bozukluklar yapar.


H cre
Hücre

 • Prokaryotik hücre

 • Ökaryotik hücre

Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Diferansiyel santrifügasyon

Doku

homojenizasyonu

Düşük hızda santrifügasyon

(1000g,10 dakika)

Süpernatantın orta hızda

santrifügasyonu

(20.000g, 20 dakika)

Süpernatantın

yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(80.000g, 1 saat)

Doku

homojenatı

Süpernatantın

çok yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(150.000g, 3 saat)

Peletde

hücreler,

nükleus,

sitoskelet,

plazma

membranları

bulunur

Peletde

mitokondri,

lizozomlar,

peroksizomlar

bulunur

Süpernatant

çözünür protein

içerir

Peletde

Mikrozomlar

(ER fragmanları)

ve küçük

partiküller

bulunur

Peletde ribozomlar

ve büyük makromoleküller

bulunur


B yomolek ller1
BİYOMOLEKÜLLER

 • Canlıları oluştururlar

 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.

 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.

 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir


Ya am n kimyasal elemanlar4
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

  Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

  • Karbon (C) % 50

  • Oksijen (O) % 20

  • Hidrojen (H) % 10

  • Azot (N) % 8.5

  • Kalsiyum (Ca) % 4

  • Fosfor (P) % 2.5


Ya am n kimyasal elemanlar5
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Diğer inorganik elementler

  • Potasyum (K) % 1

  • Kükürt (S) % 0.8

  • Sodyum (Na) % 0.4

  • Klor (Cl) % 0.4

  • Magnezyum (Mg) % 0.1

  • Demir (Fe) % 0.01

  • Mangan (Mn) % 0.001

  • İyot (I) % 0.00005


Ya am n kimyasal elemanlar6
Yaşamın kimyasal elemanları

 • Karbohidratlar Glukoz

 • Proteinler Aminoasitler

 • Lipidler Yağ asitleri

 • Nükleik asitler DNA, RNA

 • Vitaminler -


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P
Polisakkaridler
Polisakkaridler

 • Homopolisakkaritler

  • Nişasta

  • Glikojen

  • Sellüloz

  • Kitin

 • Heteropolisakkaritler

  • Heparin

  • Kondroitin sülfat

  • Kan grubu maddeleri
 • Mumlar
  Mumlar

  • Yağ asidinin karboksil grubu ile uzun zincirli hidrokarbonik alkollerle yaptığı bileşiklerdir.


  Lipidler kolesterol
  Lipidler:Kolesterol

  Siklopentanoperhidrofenantren halkası

  Kolesterol

  Proteinler
  Proteinler

  • Primer yapı (Birincil)

  • Sekonder yapı (İkincil)

  • Tersiyer yapı (Üçüncül)

  • Kuaterner (Quaterner) yapı (Dördüncül)


  Primer yap
  Primer Yapı

  • Düz aminoasit zinciri (peptid bağı)


  Sekonder yap
  Sekonder Yapı

  • Hidrojen Bağı

  • Disülfid bağı


  Tersiyer yap
  Tersiyer Yapı

  • Peptid bağı

  • Hidrojen bağı

  • Disülfid bağı

  • İyonik etkileşimler

  • Hidrofobik etkileşimler

  • Van der Waals bağı  Proteinlerin fonksiyonlar
  Proteinlerin Fonksiyonları

  • Yapısal Proteinler

   • Kas proteinleri

   • Hücre iskeleti proteinleri

  • Fonksiyonel Proteinler

   • Enzimler

   • Hormonlar


  Membran proteinleri
  Membran Proteinleri

  • İntegral proteinler

  • Periferal proteinler


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Karbohidrat yan zincirleri

  Fosfolipid çift tabakası

  Glikoprotein

  Fosfolipidler

  Plazma membranı

  İntegral membran proteinleri

  Hidrofobik bölgeler

  Hidrofilik bölgeler

  Periferal membran proteini

  Nukleus

  Sitozol  Enzimler1
  Enzimler

  • Protein yapısında olup biyolojik sistemlerde kimyasal reaksiyonları hızlandıran yani katalizliyen maddelerdir.

  • Koenzim

   • Yardımcı organik moleküller

  • Kofaktör

   • Yardımcı inorganik moleküller


  Enzimler2
  Enzimler

  • Prostetik grup

  • Apoenzim

  • Holoenzim


  Enzimler3
  Enzimler

  • Mutlak özgüllük

  • Grup spesifikliği

  • Reaksiyon ve bağ spesifikliği

  • Stereokimyasal spesifiklik


  Enzimler4
  Enzimler

  • Oksidoredüktazlar

   Oksidasyon redüksiyon reaksiyonları katalizliyen enzimler.

  • Transferazlar

   Hidrojen dışında herhangi bir atom veya atom grubunu aktaran enzimler

  • Hidrolazlar

   Çeşitli bağları bir molekül su yardımıyla yıkan enzimler.

  • Liazlar

   Hidroliz dışında başka bir mekanizma ile geriye çift bağ bırakarak substratlardan grupların çıkarılmasını katalizler.

  • İzomerazlar

   Molekül içi değişiklik yaparak bir maddenin optik, geometrik veya pozisyon bakımından frklı bir izomerine dönüşmesini sağlar.

  • Ligazlar (sentetazlar)

   ATP veya ona benzer bir bileşik yardımıyla iki bileşiğin bağlanışını katalizliyen enzimlerdir.


  Enzimatik reaksiyonlarda h z etkileyen fakt rler
  Enzimatik reaksiyonlarda Hızı Etkileyen Faktörler

  • Enzim Konsantrasyonu

  • Substrat Konsantrasyonu

  • Isının etkisi

  • pH’nın etkisi

  • Zamanın etkisi

  • Işık ve diğer fiziksel faktörlerin etkisi


  Enzim nhibisyonu
  Enzim İnhibisyonu

  • Kompetitif inhibisyon

  • Unkompetitif inhibisyon

  • Nonkompetitif inhibisyon


  Enzim aktivitesinin kontrol
  Enzim aktivitesinin Kontrolü

  • Allosterik kontrol

  • Kovalent modifikasyon ile kontrol

  • Zimojenler


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Allosterik Kontrol

   • Son ürün inhibisyonu

    • Enzim:

     • Regülatör bölge

     • Kuaterner yapı gösterir

     • Kinetikleri farlkıdır

      Kovalent modifikasyon

      Kovalent bağın oluşması ile aktiviteleri değişir


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Zimojenler

   • Proenzim olarak sentezlenir

   • Başka bir enzim tarafından aktif forma dönüşür

   • Tekrar proenzim yapısına geri dönemez

   • Sindirim sistemi enzimleri


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Pepsinojen-Pepsin

  • Tripsinojen-Tripsin

  • Kimotripsinojen-Kimotripsin

  • Prokarboksipeptidaz-Karboksipeptidaz

  • Proelastaz-Elastaz  Vitamin
  Vitamin

  • Vücudta sentezlenemeyen ve dışardan alınması zorunlu olan organik moleküllerdir.

  • Enzimatik reaksiyonlarda kofaktör olarak görev alırlar.


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler


  Suda z nen vitaminler
  Suda Çözünen Vitaminler

  • Tiamin (B1)

  • Riboflavin (B2)

  • Niasin (B3)

  • Pantotenik asit (B5)

  • Piridoksin (B6)

  • Biotin

  • Kobolamin (B12)

  • Folik asit

  • Askorbik asit (C)


  Ya da z nen vitaminler
  Yağda Çözünen Vitaminler

  • A Vitamini

  • D Vitamini

  • E Vitamini

  • K Vitamini


  N kleik asitler
  Nükleik Asitler

  • Baz (Nükleobaz)

  • Karbohidrat (Riboz, Deoksiriboz)

  • Fosfat


  N kleobaz

  Pürinler

  Adenin

  Guanin

  Pirimidinler

  Timin

  Urasil

  Sitozin

  Nükleobaz


  N kleo z idler

  Baz

  Karbohidrat

  Nükleozidler

  b-N-glikosidik bağı
  N kleotidler

  Baz

  Fosfat

  Karbohidrat

  Nükleotidler

  Fosfoester bağı

  Baz + Karbohidrat + Fosfat


  Polin kleotidler
  Polinükleotidler

  5’

  +

  3’  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler
  DNA

  Çap 20 Ao

  Küçük (Minör)

  Oyuk

  Tam bir dönüm

  36 Ao

  Şeker-fosfat iskeleti

  36 Ao

  Büyük (Majör)

  Oyuk

  Nitrojen baz çiftleri

  Merkez eksen


  Ribon kleik asit rna
  Ribonükleik Asit (RNA)

  • Mesajcı (mRNA)

  • Taşıyıcı (tRNA)

  • Ribozamal (rRNA)
  Sindirim
  Sindirim

  • Nişasta

  • Glikojen

   • a1-4 Glikosidik bağlar

   • a1-6 Glikosidik bağlar

  • Sellüloz sindirilemez

   • Neden?

  • Sukroz Sukraz

  Amilaz


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Barsaklarda emilim sodyuma bağımlı olarak gerçekleşir.

  • Emilim hızları

   • Galaktoz

   • Glukoz

   • Fruktoz


  Metabolik yollar
  Metabolik yollar

  • Glikojenezis

  • Glikojenolizis

  • Glikolizis

  • Glukoneogenezis

  • Hekzos monofosfat Yolu

  Genesis: oluşma, doğum

  Neo: yeni, yeniden

  Lizis: erime


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Glikojen

  Glikojenez

  Glikojenoliz

  Diyet

  Glukoz

  Glikoliz

  Glikoneogenez

  Piruvat
  Glikojenez1
  Glikojenez

  Karaciğerde

  Glikojenoliz


  Glikojenez2
  Glikojenez

  Kasda  Glikoliz reaksiyonlar
  Glikoliz Reaksiyonları

  • Fosfat transfer reaksiyonları: Kinaz

  • Fosforil grubunun yer değiştirme reaksiyonları: Mutaz

  • İzomerizasyon reaksiyonları (Örneğin Aldoz-ketoz dönüşümü): İzomeraz

  • Dehidrasyon reaksiyonları: Enolaz

  • Aldoz kırılması reaksiyonları: Aldolaz


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler


  Cori d ng s
  Cori Döngüsü

  Karaciğer Glikojeni

  Kan Glukozu

  Laktik asit

  Kas Glikojeni
  Krebs d ng s n n enerjeti i
  Krebs Döngüsünün Enerjetiği

  • 1 mol Asetil CoA Krebs döngüsüne girmesi ile:


  Genel enerjetik
  Genel Enerjetik

  • 1 mol Glukozun Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:

  Genel enerjetik1
  Genel Enerjetik

  • 1 mol Palmitik asidin Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:  Protein metabolizmas1
  Protein Metabolizması

  Üreotelik Canlı


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Vücüt

  Proteinleri

  Diyet

  Proteinleri

  Aminoasitler

  Glikoliz

  Krebs

  Döngüsü

  Amonyak (NH3)

  CO

  2

  Üre

  Glukoz

  Ketonlar


  Aminoasitlerin katabolizmas
  Aminoasitlerin Katabolizması

  • Amino grubunun uzaklaştırılması

  • Karbon iskeletinin metabolik ara ürünlere dönüştürülmesi


  Aminoasit katabolizmas
  Aminoasit Katabolizması

  Amino grubunun uzaklaştırlması

  • Transaminasyon

  • Deaminasyon (Oksidatif)

  • Amonyağın taşınması

  • Üre döngüsü reaksiyonları


  Aminoasit katabolizmas1
  Aminoasit Katabolizması

  5-7 g/gün aminoasit nitrojeni atılır.


  Transaminasyon
  Transaminasyon

  Lizin, treonin, prolin ve hidroksiprolin transaminasyona uğrayamaz.


  Oksidatif deaminasyon glutamat dehidrojenaz
  Oksidatif Deaminasyon: Glutamat Dehidrojenaz

  Mitokondriyal


  Amonya n kaynaklar
  Amonyağın kaynakları

  • Dokular

  • Barsak bakterileri

  • Diyetsel protein

  • GİS’de bulunan üre

  Amonyak ta nmas3
  Amonyak Taşınması

  • Ekstrahepatik dokularda amonyak uzaklaştırılması glutamin ile olmaktadır.

  • Karaciğere taşınan glutamin burada üreye çevrilerek dışa atılır.

  • Kaslarda oluşan amonyum iyonları alanin üzerinden karaciğere taşınır.
  Aminoasitlerin y k m
  Aminoasitlerin Yıkımı

  • Glikojenik aminoasitler

  • Ketojenik aminoasitler

  • Glikoketojenik aminoasitler


  Aminoasitlerin biyosentezi

  Besinsel Essansiyel

  Valin

  Lösin

  İzolösin

  Treonin

  Metiyonin

  Lizin

  Arjinin

  Fenilalanin

  Triptofan

  Histidin

  Besinsel Nonessansiyel

  Glisin

  Alanin

  Serin

  Tirozin

  Sistein

  Aspartat

  Glutamat

  Asparajin

  Glutamin

  Prolin

  Hidroksiprolin

  Aminoasitlerin Biyosentezi


  Besinsel nonessansiyel aminoasitlerin biyosentezi
  Besinsel Nonessansiyel Aminoasitlerin Biyosentezi

  • amfibolik ara maddelerden

   • piruvat,

   • asetil CoA,

   • sitrik asit döngüsü ara bileşikleri

  • diğer aminoasitlerden

   sentezlenmektedir  Kas tipleri
  Kas Tipleri

  • Tip I (yavaş kasılma)

  • Tip II A (hızlı kasılma, oksidatif)

  • Tip IIB (hızlı kasılma, glikolitik).  Sprinter
  Sprinter

  • Enerji kaynağı olarak ilk 4-5 saniyelerde kreatin fosfat kullanılmakta daha sonra da anaerobik glikolizis devreye girer.

  • Elde edilen verilere göre sprint esnasında glikolizis 1000 kez artmaktadır.


  Maraton
  Maraton

  • Aerobik glikolizis ATP için temel kaynak olmaktadır.

  • Ana enerji kaynakları kan glukozu ve epinefrin uyarımı ile adipoz dokudaki triaçilgliserollerden serbestlenen yağ asitleridir.

  • Hepatik glikojen ise kan glukozunu yüksek tutmak üzere azalmaktadır.

  • Kas glikojeni de kaynak olmasına rağmen daha çok bir sprint esnasında daha hızlı tüketilmektedir.

  • Yapılan hesaplamalara göre kaslardaki enerjiyi kan glukozu 4 dakika, karaciğerdeki glikojen 18 dakika, kaslardaki glikojen 70 dakika ve adipoz dokudaki yağ asitleri 4000 dakikaya kadar yetmektedir.

  • Ancak kaslardaki yağ asitlerin oksidasyonu daha yavaş olmasına rağmen maratoncularda ana enerji kaynağı sırasıyla glukoz ve yağ asitleri oluşturmaktadır.


  Kas yorgunlu u
  Kas Yorgunluğu

  • Sebebi içerisinde muhtemelen laktik asit birikimi değil de proton birikimi olduğu düşünülmektedir.

  • Bu sonuca da kaslara laktik asit verilmesine rağmen yorgunluk hissedilmemesi sonucunda ulaşılmıştır.


  Protonlar n artmas
  Protonların artması:

  • Sarkoplazmik retikulumdan Ca2+ salınımını azaltmakta,

  • Aktomiyozin ATPaz aktivitesini azaltmakta,

  • Kas kontraksiyonunda yer alan bazı enzimlerin konformasyonel yapılarını etkilemektedir.


  Karbohidrat y klemesi
  Karbohidrat Yüklemesi

  • Karbohidrat yüklemesi (aynı zamanda glikojenin soyulması ve boşaltma-yükleme olarak da bilinir) birçok uzun mesafe koşucuları arasında popülerdir.

  • Amacı yarış öncesi kasları mümkün olabildiği kadar glikojen ile yüklemektir.

  • Bunu gerçekleştirmek için yarıştan önce 3 gün süre ile çok düşük miktarlarda karbohidrat alarak ve koşarak glikojen depolarını boşaltmak ve yarışa 3 gün kala da oldukça çok miktarda karbohidrat yiyerek yapılır.


  Soda y klemesi
  Soda yüklemesi

  • Sodiyum bikarbonat alarak egzerzis esnasında oluşan protonları tamponlamak maksadıyla yapılır.

  • Sprinterlarda oluşan protonlar bu süre zarfında kas içinde kaldığında fazla etkili olmamaktadır.

  • Halbuki 800 m koşucularda kasda oluşan protonlar kan dolaşımına geçtiği için daha etkili olacaktır.

  • Uzun mesafe koşucularında da fazla bir etkisi olmayacaktır, çünkü laktat ve proton salınımı bunlarda aerobik metabolizmadan dolayı az miktarda meydana gelmektedir.


  Kan dopingi
  Kan Dopingi

  • Kan dopingi, atletin kendi kanını yarıştan önce tekrar kendisine verilmesi olayıdır.

  • Numune yaklaşık olarak 5 hafta öncesinden 1 litre kadar alınarak düşük ısıda depolanır.

  • Elde edilen veriler bunun özellikle uzun mesafe koşucuları için faydalı olduğu ve performansın kullanılabilir oksijen ile sınırlı olduğunu göstermektedir.


  Kreatin y klenmesi
  Kreatin Yüklenmesi

  • Kreatin, kısa sürelerde yüksek yoğunluklu performansı artırmak için oral yolla alınmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar kas performansını pozitif yönden etkilediğini ileri sürmektedir.


  Anabolik steroidler
  Anabolik Steroidler

  • Androstenedion, doğal bir zayıf androjendir. Daha çok kas kütlesini ve performansı artırmak için kullanılır.

  • Kullanımı ve diğer anabolik steroidler yan etkilerinden dolayı birçok sporlarda yasaklanmıştır.