ing petr david n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Petr David PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Petr David

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Ing. Petr David - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Ing. Petr David. Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073. Možnosti zlepšování půdní úrodnosti v EZ:. Kultivace půdy Střídání plodin Meziplodiny Hnojení Pomocné půdní látky. Kultivace půdy:. Základní kultivace: orba, podmítka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ing. Petr David


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ing petr david
Ing. Petr DavidOdborné vzdělávání v ekologickém zemědělstvíIdentifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073
mo nosti zlep ov n p dn rodnosti v ez
Možnosti zlepšování půdní úrodnosti v EZ:

Kultivace půdy

Střídání plodin

Meziplodiny

Hnojení

Pomocné půdní látky

kultivace p dy
Kultivace půdy:
 • Základní kultivace: orba, podmítka
 • Příprava půdy před setím:
 • smykování, válení, vláčení,
 • kypření
 • Kultivace za vegetace: vláčení,
 • plečkování, válení,
 • ohrnování
st d n plodin
Střídání plodin

Rozmanité zastoupení pěstovaných plodin – obiloviny, luskoviny, okopaniny, pícniny

meziplodiny
Meziplodiny:

Zimní meziplodiny: zabránění

eroze, obohacení o organickou

hmotu, boj proti plevelům

Letní meziplodiny – přerušovače,

obohacení půdy organickou

hmotou, boj proti plevelům

hnojen
Hnojení:
 • Statková hnojiva
 • - vlastní hnojiva
 • nakoupená hnojiva
 • 2. Minerální hnojiva
 • Makroprvky příloha č. 2 NK
 • Mikroprvky NR 2003/2003
velkochov
Velkochov:

Velkochov je podnik, který splňuje alespoň 1 z těchto kritérií:

1) nemá žádnou zemědělskou půdu;2) chová více jak 50 VDJ a má vyšší zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty než 2,5 VDJ/ha ;

velkochov1
Velkochov:

Velkochov je podnik, který splňuje alespoň 1 z těchto kritérií:

3) chová v podniku více než a) 40 000 kusů drůbeže, b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), c) 750 kusů prasnic;4) používá klecové technologie nebo více než polovina podlahové plochy je roštové konstrukce.

pomocn p dn l tky
Pomocné půdní látky:
 • Směsy hornin (vápenatých
 • a hořečnatých uhličitanů)
 • Mikroorganismy
 • Výluhy kompostů
 • Bylinné výluhy
biodynamick zem d lstv
Biodynamické zemědělství:

je alternativní způsob zemědělského hospodaření. Základní myšlenky prezentoval rakouský filozof, pedagog a esoterik Rudolf Steiner v sérii přednášek v roce 1924 na zámku Koberwitz v Německu (dnes Kobierzyce polském Dolním Slezku).

biodynamick zem d lstv1
Biodynamické zemědělství:

Biodynamické zemědělství se řídí především zkoumáním vlastních jevů a působením vesmírné energie na zemědělskou výrobu.

biodynamick zem d lstv2
Biodynamické zemědělství:

Idea "zemědělského organismu", dnes uznávaná i mimo biodynamický názorový proud. Zdůrazněn byl význam poznávání podstaty fyzických látek a jejich úloha coby "nositele duchovních sil".

biodynamick zem d lstv3
Biodynamické zemědělství:

Probíral se správný vztah mezi polním hospodářstvím, pěstováním ovoce a chovem zvířat, hodnota lesa a tvorba biotopů, zásady krmení zvířat a výživa společnosti. Za obzvlášť důležité Steiner pokládal oživení půdy a udržení trvalé plodnosti – proto vznikla nová koncepce hnojení a kompostování.

biodynamick zem d lstv4
Biodynamické zemědělství:

v roce 1928 byla zavedena značka Demeter pro označení produktů BDZ v roce 1932 je založen svaz Demeterv 30. letech se BD rozvíjí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Anglii, Švédsku, Norsku a Novém Zélandu

biodynamick zem d lstv5
Biodynamické zemědělství:

ve 40. letech nacisté činnost biodynamických organizací omezují a metoda se opět rozvíjí až po skončení druhé světové válkyv roce 1954 se v Německu utváří marketingové sdružení Demeter.

principy bdz
Principy BDZ:

1. Uzavřenost podniku – zemědělský statek je chápán jako organismus, který musí být do jisté míry uzavřený, aby zůstal zdravý. Každý podnik by měl mít jak rostlinou výrobu, tak i živočišnou – krmiva i hnojiva by měla pocházet pokud možno z vlastního statku.

principy bdz1
Principy BDZ:

2. Podniková individualita - každý podnik je jiný díky jiným klimatickým, půdním a geografickým podmínkám, především ale individualitou zemědělce.

principy bdz2
Principy BDZ:

3. Péče o půdu – pro péči o úrodnost půdy se používají speciální preparáty připravované z léčivých rostlin a živočišných orgánů. Důraz se klade na ošetřování statkových hnojiv a kompostování. Smyslem hnojení není dodávat půdě živiny, ale půdu oživit.

principy bdz3
Principy BDZ:

4. Pěstování rostlin - pěstitelské postupy se příliš neliší od obecných předpisů pro ekologické zemědělství. Důraz se klade na to, aby rostlina vyrůstala z úrodné, živé půdy a byla vnitřně odolná vůči napadení zvenčí.

principy bdz4
Principy BDZ:

5. Chov zvířat - výsadní postavení má v biodynamické zemědělství hovězí dobytek, který má schopnost velmi dobrého trávení umožňující zpracování velkého množství píce

principy bdz5
Principy BDZ:

6. Organizace a ekonomika - mnoho podniků jsou klasická rodinná hospodářství. Půda by neměla být předmětem spekulací, často proto bývá majetkem nadace, sdružení spotřebitelů apod. a biodynamický zemědělec ji pouze obhospodařuje.

principy bdz6
Principy BDZ:

7. Sociální význam - statek není jen místem produkce potravin, ale je místem soužití lidí. Na mnoha místech biodynamické statky slouží při terapii postižených lidí a lidí, kteří mají problém se začleněním do společnosti.

principy bdz7
Principy BDZ:

8. Antroposofická filosofie - preparáty mají podněcovat v kompostu, hnoji a následně v půdě procesy, jejichž výsledkem jsou pak jednotlivé živiny.

principy bdz8
Principy BDZ:

9. Životní styl - biodynamické zemědělství není jenom hospodaření, je to i životní styl.

vliv m s ce
Vliv měsíce:

Biodynamický měsíční kalendář vychází z předpokladu, že pohyb Měsíce po obloze má důležitý vliv na agrotechnické procesy. V tomto kalendáři Steiner předepsal, které fáze Měsíce jsou vhodné pro výsev, výsadbu, sklizeň a další činnosti.

biodynamick prepar ty
Biodynamické preparáty

500: roháček 501: křemenáček502: květ řebříčku (Achillea millefolium)503: květ heřmánku (Matricaria recutita)504: listy kopřivy (Urtica dioica)505: kůra dubu (Quercus robur)506: květ pampelišky (Taraxacum officinale)507: květ kozlíku (Valeriana officinalis)508: stonek a listy přesličky (Equisetum arvense)