Legal system
Download
1 / 17

Legal System - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Legal System. Subject of Law Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law Crime & Punishment Legal Process  Legal Procedure. กระบวนการยุติธรรม. การต้องมีคนดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหลังจากที่มีการบัญญัติไว้แล้ว เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Legal System' - damian-rodriquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Legal system

Legal System

Subject of Law

Rule of Law – Civil Case & Criminal Case, Private & Public Law

Crime & Punishment

Legal Process  Legal Procedure

13 Legal Procedure


กระบวนการยุติธรรม

 • การต้องมีคนดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหลังจากที่มีการบัญญัติไว้แล้ว

  เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์

 • ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริง

 • เกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริง การพิสูจน์โดยอ้างอิงจากพยานหลักฐาน ตามวิธีการทางกฎหมาย

 • วิธีการทางกฎหมาย คือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ

 • การไม่ทำตามวิธีการทางกฎหมายนี้ อาจทำให้การรับฟังพยานหลักฐานนั้นถูกจำกัด Due Process of Law

 • เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่าต้องมีการดำเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้อง เป็นธรรม

13 Legal Procedure


พัฒนาการของสังคมกับกระบวนการยุติธรรมพัฒนาการของสังคมกับกระบวนการยุติธรรม

 • การเชื่อผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเหนือธรรมชาติ

 • การครอบงำจากศาสนจักร

 • การใช้ความรุนแรง โหดร้ายในการบังคับหาความจริง

 • การใช้มาตรการบีบบังคับทางสังคม ชุมชน วิถีประชา

 • การใช้กระบวนการยุติธรรมของรัฐ การเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจ

 • การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นประโยชน์ต่อการสืบหาความจริง

 • กระบวนการที่เปิดทางเลือกให้แก่คู่กรณีโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางประเพณีและความเชื่อ พหุนิยมทางกฎหมาย

13 Legal Procedure


การพิสูจน์พัฒนาการของสังคมกับกระบวนการยุติธรรม

 • ระบบกล่าวหา – คู่พิพาททำหน้าที่กล่าวหากัน ศาลเป็นคนกลางในการตัดสิน “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ” “การพิสูจน์จนสิ้นสงสัย”

 • ระบบไต่สวน – ศาลมีบทบาทในการแสวงหาความจริง หาพยานหลักฐาน เช่น การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางปกครอง

 • ระบบสันนิษฐานไว้ก่อน ความรับผิดเด็ดขาด – เช่น คดีคุ้มครองผู้บริโภค Product Liability คดีคอรับปชั่น การแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน ต้องอธิบายให้ได้ว่าได้ทรัพย์สินนั้นมาได้อย่างไร

 • คดีหมอวิสุทธ-หมอภัสสภร

 • คดีเชอรี่แอน

 • คดีบก./เฟสบุค ไม่ได้ประกันตัว

13 Legal Procedure


กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

 • การที่คนเราเท่าเทียมกัน

 • ภาวะไร้รัฐ state of nature

 • การต้องตามบังคับคดี

 • การมีหน่วยงานจัดการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อตัดปัญหาต้องตามทวงทุกเดือน

13 Legal Procedure


กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 • พื้นฐานของการลงโทษที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง

 • การต้องมีการกลั่นกรองจากองค์กรอื่นๆก่อน การออกหมายค้น หมายจับ หมายขัง

 • การกำหนดสิทธิของผู้ต้องหา และจำเลย

13 Legal Procedure


Fair trial
Fair Trial กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 • สิทธิที่จะได้รับรู้สิทธิ และสื่อสาร

 • สิทธิในการต่อสู้คดี รู้ประเด็น พยานหลักฐานที่ใช้ปรักปรำกัน

 • สิทธิที่จะมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย

 • กระบวนการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัยของคู่ความและพยาน

 • สิทธิของจำเลยในการได้รับค่าชดเชย ถ้าต่อมาปรากฎว่าบริสุทธิ์

 • สิทธิของผู้ต้องโทษที่จะได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูเพื่อกลับเข้าสู่สังคม

 • สิทธิของผู้เสียหายที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน และฟื้นฟู

 • สิทธิของพยานที่จะได้รับค่าตอบแทนและคุ้มครองอย่างเหมาะสม

13 Legal Procedure


สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

 • สิทธิเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายในลำดับศักดิ์ต่างๆ

 • การลงโทษทางอาญาภายใต้หลักการสากล – กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง

 • หลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

 • กระบวนการยุติธรรมต้อง ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

 • บุคคลมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผย รับทราบข้อกล่าวหา เข้าถึงพยานหลักฐานได้ การคัดค้านตุลาการ การมีเหตุผลประกอบคำพิพากษา

13 Legal Procedure


สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2

 • สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำตัวเอง

 • ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับความเป็นธรรม ปฏิบัติอย่างเหมาะสม

 • กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการคุ้มครองดูแลตามความเหมาะสม

 • ในคดีอาญา จำเลยมีสิทธิในการต่อสู้ เรียกพยานหลักฐาน ทนาย

 • ในคดีแพ่ง คู่ความมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเหมาะสม

13 Legal Procedure


สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 • สิทธิที่จะปลอดจากการถูกดักฟัง หรือตรวจกัก

 • สิทธิปลอดจากการเข้าค้น แสวงหาพยานหลักฐานจากพาหนะ/เคหะสถาน/เนื้อตัวร่างกาย โดยมิชอบ

 • สิทธิที่จะปลอดจากการจับกุม คุมขังโดยมิชอบ

 • สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา

 • สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำ

 • สิทธิในการขอทนายที่ไว้วางใจ เข้าฟังการให้ปากคำในชั้นสอบสวน

13 Legal Procedure


สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2

 • สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว)

 • สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

 • สิทธิที่จะไม่ถูกฟ้องคดีอาญาอย่างไม่เป็นธรรม

 • สิทธิในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย การสื่อสาร

 • การพิจารณาคดีต้อง เปิดเผยถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม

 • สิทธิที่จะป้องกันไม่ให้นำพยานหลักฐานที่ไม่ชอบมาปรักปรำ

13 Legal Procedure


สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3

 • สิทธิที่จะไม่ถูกทารุณกรรม ทรมาน กระทำการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 • การประหารชีวิตจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นคำพิพากษาของศาลตามกฎหมาย

 • ห้ามกระทำวิสามัญฆาตกรรม

 • ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ตรวจการราชทัณฑ์

 • สิทธิในการขอรื้อฟื้นการพิจารณาคดีใหม่

 • สิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสอื่นในการได้รับการดำเนินคดีที่เหมาะสม

13 Legal Procedure


กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

 • เน้นความเท่าเทียมกันของคู่กรณี – คู่ความ

 • ศาลจะเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าฝ่ายใดจะน่าเชื่อถือกว่ากัน

 • ดังนั้นคู่ความจึงต้องเอาพยานหลักฐานมายันกัน

13 Legal Procedure


กระบวนการยุติธรรมทางปกครองกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

 • คดีมหาชน ได้แก่คดีเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ, ปกครอง, นักการเมืองทุจริต

 • กระบวนการนี้มองว่ารัฐหรือคนที่ใช้อำนาจรัฐเป็นผู้ก่อความเสียหาย

 • ประชาชนได้รับความเสียหาย

 • ข้อมูลต่างๆอยู่ในมือของรัฐ ดังนั้นศาลจึงมีหน้าที่ในการไต่สวน

13 Legal Procedure


กระบวนการยุติธรรมในอนาคตกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

 • การไกล่เกลี่ยโดยตำรวจ/อาสาสมัคร/ประนีประนอมโดยศาล

 • การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงฟื้นฟู

 • การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ – ยุติธรรมชุมชน

 • การใช้มาตรการทางเลือกในการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำความผิดโดยไม่ควบคุมตัว

 • การระงับข้อพิพาทนอกศาล

13 Legal Procedure


ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมของไทยปัญหาของกระบวนการยุติธรรมของไทย

 • คนชายขอบไม่รู้กฎหมาย ไม่กล้ายืนยันสิทธิ

 • การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายไม่เพียงพอ

 • ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม

 • การใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

 • ระบบอุปถัมภ์ การคอรับชั่น

 • การใช้กฎหมายของคนในสังคม

 • ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่แคบ

  จบ ☃

13 Legal Procedure


กำหนดการสอบ – เวลาและห้องสอบ ดังนี้

 • Section 001 และ 003 (คือกลุ่มที่เรียนวันจันทร์/พฤหัส)

 • สอบในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 12.00-15.00

 • ห้องสอบ section 001 SB 4106, 4107

 • Section 003 SB 4308, 4309

 • Section 002 (คือกลุ่มที่เรียนวันอังคาร/ศุกร์)

 • สอบวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม

 • เวลา 12.00-15.00 ห้องสอบ SB 4105, 4106, 1122

  การจัดสอบให้นั่งตามผังที่นั่งซึ่งติดไว้หน้าห้องสอบ

  ข้อสอบมี 3 ข้อ (50 คะแนน)

  ในเนื้อหาการบรรยายตั้งแต่หลังสอบกลางภาค

  (รวม subject of law)

  ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน ^^

13 Legal Procedure


ad