helmikuun uusintatentti l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Helmikuun uusintatentti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Helmikuun uusintatentti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Helmikuun uusintatentti - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Helmikuun uusintatentti. Opinto-oppaassa ja teille jaetussa tämän kurssin infossa on väärä päivä, 19.2.2009 Oikea tenttipäivä on maanantai 16 .2.2009  Merkkaa heti tietoihisi!. Tiede ja tieteellinen menetelmä Mari Murtonen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helmikuun uusintatentti' - damali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helmikuun uusintatentti
Helmikuun uusintatentti
 • Opinto-oppaassa ja teille jaetussa tämän kurssin infossa on väärä päivä, 19.2.2009
 • Oikea tenttipäivä on maanantai

16.2.2009

 Merkkaa heti tietoihisi!

tiede ja tieteellinen menetelm mari murtonen
Tiede ja tieteellinen menetelmäMari Murtonen
 • Ymmärtääkseen kasvatustieteen tavoitteita ja menetelmiä tulee ymmärtää yleisesti länsimaisen tieteen historiaa
mit tiede on onko tieteell aina tarkoitettu samaa
Mitä tiede on? Onko tieteellä aina tarkoitettu samaa?
 • Millä menetelmällä tietoon pyritään?
  • Liitoksissa näkemykseen tieteen luonteesta.

Ontologia  epistemologia  metodologia + ihmisen olemus

 • Cohen, Manion & Morrison (s. 4, 2000): Ihmisten yritykset ymmärtää ympäristöään ja ilmiöitä voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: kokemus, päättely ja tutkimus
 • Tällä luennolla esitetään yksi tapa jäsentää ihmisen yritykset ymmärtää ympäristöään historiallisina vaiheina
pohdintateht v
Pohdintatehtävä

Mieti opiskelukavereiden kanssa:

 • Miten tämän päivän tiede eroaa aiemmista tiedekäsityksistä, esimerkiksi:
  • Millaista tiede on ollut eri aikakausina historiassamme?
  • Millainen on ollut tieteellinen menetelmä eri aikoina?
  • Kuinka pitkään “tiedettä” on ollut?
antiikista nykyp iv n tiede ei ole aina tarkoittanut sit mit t n p iv n

Vaihe 1

Antiikista nykypäivään- tiede ei ole aina tarkoittanut sitä, mitä tänä päivänä
 • Aristoteles: Aksiomattinen tieteenihanne, kategoriat
  • = Ensimmäinen systemaattinen yritys tieteellisen päättelyn rakenteen hahmottamiseksi
  • - Havainnoista voidaan päätellä induktiivisesti selitysperiaatteita, aksioomia, joista edelleen voidaan dedusoida yksittäistapauksia.
  • - Syllogismi (logiikan alku): Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia – Sokrates on ihminen – Sokrates on kuolevainen (Niiniluoto 1983, 20)
p ttelyn lajit
Päättelyn lajit
 • Deduktiivinen päättely
  • “Yleisestä yksityiseen”, päättelyn tulos sisältyy siihen, mistä se pääteltiin
 • Induktiivinen päättely
  • “Yksityisestä yleiseen”, luo uutta tietoa
 • Abduktiivinen päättely
  • Selityksen muodostaminen jälkeenpäin
kohti varmempaa tietoa francis bacon 1600 luku empirismin alku

Vaihe 2

Kohti varmempaa tietoa- Francis Bacon, 1600-luku (empirismin alku)

“Tieto on valtaa”

- Luonto valjastettava ihmisen hyödyksi; tiede apuna

- Vastakohtana Aristoteleen kontemplatiivinen tieteenihanne = tietoa tiedon vuoksi, tietäminen on onni

systemaattisesti kohti varmempaa tietoa
Systemaattisesti kohti varmempaa tietoa
 • Bacon: Aksioomia ei voi saavuttaa “yhdellä hyppäyksellä”, vaan induktion tulee tapahtua vähitellen, askel askeleelta kohti yhä yleisempiä ja abstraktimpia käsitteitä ja lakeja. = Eliminoiva induktio
 • Induktioon tulee liittyä systemaattinen taulukointi- ja lajittelutekniikka, joka karsii virheelliset yleistykset pois ja lopulta jättää jäljelle vain yhden, tällä tavoin varman perustelun saavan lain.
 • Tutkijan pitää olla objektiivinen, tyhjä etukäteisoletuksista.
teht v
Tehtävä
 • Mieti parin kanssa / pienryhmässä mitä ongelmia viimeisissä kahdessa kohdassa mahdollisesti on?
ongelmat
Ongelmat
 • Ohje “tosiasioiden tutkimisesta” on tyhjä niin kauan kuin ei ole spesifioitu, mistä tosiasioista on kysymys.

Darwin: “On outoa, että kaikki eivät kykene näkemään, että ollakseen lainkaan hyödyllisiä havaintojen täytyy olla jonkin näkemyksen puolesta tai jotakin vastaan.” (Pitää olla teoria) (Niiniluoto, 1983, 122.)

- Havaintojen keräily ei järkevää, jollein tiedetä mitä etsitään. (Hypoteesi)

- Keräilyn perustana kuitenkin aina valinta kysymyksen tärkeydestä tai ongelman ratkaisemisesta? (Tiede, politiikka: aiheen valinta)

 • Havaintojen teoriapitoisuus - “puhdas” havainnointi ei mahdollista.
hypoteesit
Hypoteesit
 • Tieteellisen tutkimuksen lähtökohtana hypoteesi

Hypoteesi = oletus, olettamus, otaksuma

slide12
Hypoteesin muodostukseen ei ole olemassa ohjeita.
  • Induktio ei käy menetelmäksi, ainakaan pelkästään:
   • Vrt. edellä: miten valita kohde?
   • Hypoteeseja muodostetaan monesti ilman minkäänlaista empiiristä näyttöä, esim. atomi
hypoteettis deduktiivinen menetelm hdm

Vaihe 3

Hypoteettis-deduktiivinen menetelmäHDM
 • Hypoteesia voidaan testata tutkimalla sen havaittavia loogisia seurauksia.
  • Deduktio menetelmän nimessä siis viittaa siihen, että hypoteesista dedusoidaan loogisesti seurauksia, eli koeteltavissa olevia väitelauseita.
 • Mikäli seuraukset osoittautuvat todeksi, hypoteesi saa vahvistusta
 • Jos seuraukset osoittautuvat vääriksi, hypoteesikin pitää todeta virheelliseksi, koska tosista väitteistä ei voi dedusoida epätosia väitteitä.
slide14

HDM

Deduktio

Hypoteesi

Testi-implikaatiot (Toteutuu/ei toteudu)

?

Ratkaisu

Falsifikaatio /

Konfirmaatio

Testi

Havainnot (empiria)

ONGELMA

kasvatustiede ja hdm
Kasvatustiede ja HDM?
 • Minkälaisessa tutkimuksessa kasvatustieteessä käytetään hypoteettis-deduktiivista menetelmää?
 • Minkälainen tutkimus kasvatustieteessä on ongelmallista HDM:n suhteen?
naturalistiset menetelm t

Vaihe 4

Naturalistiset menetelmät
 • Määrällisen tutkimuksen kritiikki 1970-luvulla
 • Laadullisten menetelmien tulo
 • Laadullisten menetelmien kritiikkiä 2000-luvulla; toive laajemmin hyödynnettävästä tiedosta