slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jeugdgezondheidszorg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jeugdgezondheidszorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 97

Jeugdgezondheidszorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Jeugdgezondheidszorg. De school als gezonde leefomgeving. Dr Brigitte De Mey Arbeidsgeneesheer 20 mei 2011. Definitie van gezondheid. WGO: “ gezondheid is niet louter de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jeugdgezondheidszorg' - dalton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jeugdgezondheidszorg

De school als gezonde leefomgeving

Dr Brigitte De Mey

Arbeidsgeneesheer

20 mei 2011

definitie van gezondheid
Definitie van gezondheid
 • WGO: “ gezondheid is niet louter de afwezigheid van ziekte of gebrek, maar een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn”
 • Andere meer operationele definitie:

“gezond zijn betekent dat er een functioneel evenwicht is tussen wat de mens kan (zijn capaciteit) en wat de maatschappij als gangbare eis stelt”

opdracht arbeidsgezondheidszorg 1
Definitie WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en ILO (Internationale Arbeidsbureau):

‘Het bevorderen en onderhouden van de hoogste mate van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn van de werknemer in zijn beroep’

Opdracht “Arbeidsgezondheidszorg” (1)
arbeidsgezondheidszorg 2
Arbeidsgezondheidszorg (2)

ILO

 • De werknemers beschermen tegen elke bedreiging voor zijn/haar gezondheid die uit het werk of uit de werkomstandigheden kan ontstaan of voortvloeien
 • De aanpassingsmogelijkheden van de werknemer bevorderen (psychisch, fysisch en sociaal) door:
  • Aanpassing van het werk of de werkomstandigheden
  • Door de werknemer werk te geven waarvoor hij geschikt is
arbeidsgezondheidszorg 3
Arbeidsgezondheidszorg (3)

ILO

 • Een bijdrage leveren om het hoogst mogelijke welzijnsniveau van de werknemer te bereiken en te behouden
de welzijnswet 1
De welzijnswet (1)

Nieuwe begrip: « welzijn » behelst verschillende domeinen

 • arbeidsveiligheid,
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk,
 • ergonomie,
 • arbeidshygiëne,
 • psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk,
 • verfraaiing van de arbeidsplaatsen,
 • maatregelen inzake leefmilieu
de welzijnswet 2
De welzijnswet (2)
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied:
  • Iedereen die werkt onder het gezag van
  • Leerlingen en stagiaires
  • Familieondernemingen
 • Nieuwe accenten:

Verbetering van de ‘kwaliteit’ van de arbeid en nastreven van fysisch en psychisch welzijn

arbeidsveiligheid
Arbeidsveiligheid
 • Sobane in schoolmilieu: www. Sobane.be

Voorbeelden:

 • Brandveiligheid
 • Machineveiligheid
 • Speeltuinen: veiligheid
ergonomie
Ergonomie
 • Def.:Ergonomie (of human factors) is de wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt."
 • 3 specificatiedomeinen:
  • Fysieke: houdt rekening met de menselijke anatomie
   • werkhoudingen, manueel hnateren van lasten, RSI,…
  • Cognitieve: bestudeert de mentale processen
   • mentale belasting, mens-computer interactie, stress en training,..
  • Organisatie: optimaliseren van socioeconomische processen
   • teamwork, ontwerpen van werkplekken en –tijden, …
ergonomie1
Analyse van de (beeldscherm)werkpost

Vormingen ‘beeldschermergonomie’ en ‘rugpreventie’

Advies bij aankoop meubilair

Advies bij ontwerpen van werkposten

Ergonomie
ergonomie2
Ergonomie
 • 1. Voeten plat op de grond2. Zithoogte: open hoek
 • 3. Zitdiepte: vuist ruimte in kniekuil
 • 4. Steun lage rug: boven broeksriem
 • 5. Tafel op ellebooghoogte
 • 6. Bovenrand scherm max. op ooghoogte
 • 7. Scherm: kijkafstand op armlengte
 • 8. Toetsenbord: 15 cm van tafelrand
 • 9. Documenthouder
 • 10. Haaks op venster en 2m afstand
tips computeropstelling
Tips computeropstelling

1. Maximum 1 uur zonder pauze de computer gebruiken2. Plaats het beeldscherm haaks op het venster3. Vermijd lichtinval in beeldscherm, gebruik zonnewering4. Vermijden lichtinval in de ogen5. Plaats beeldscherm, toetsenbord en muis recht voor u6. Plaats beeldscherm op een armlengte afstand7. Bovenrand van het beeldscherm mag maximaal op ooghoogte komen8. Plaats toetsenbord op 15 cm van tafelrand9. Computermuis heeft voldoende vrije ruimte10. Verander regelmatig van houding

boekentas
Boekentas
 • De boekentas mag maximaal 10% van je lichaamsgewicht wegen
 • Een rugzak is minder belastend dan een schoudertas of boekentas
 • Draag een rugzak over beide schouders
 • Gebruik een rugzak met een verstevigde rug en compartimenten
 • Steek de zwaarste spullen het dichtst tegen de rug
 • De ouders helpen bij het maken van de boekentas en controleren het gewicht
 • De leerling gebruikt losbladige werkschriften
 • De leerkracht maakt duidelijke afspraken over mee te nemen boeken
 • De school voorziet voldoende opbergruimte voor boeken
 • De school voorziet naslagwerken in klaslokaal
arbeidshygi ne
Arbeidshygiëne
 • Metingen en adviezen m.b.t.
  • thermisch comfort
  • akoestisch comfort
  • luchtverversing (CO2)*
  • verlichting
verlichting
Verlichting
 • Verlichtingssterkte (daglicht/ kunstlicht)
 • Reflecties vermijden
 • Contrast
 • lichtverspreiding
psychosociale belasting en stress 1
Psychosociale belasting en Stress (1)
 • Ontstaan van stress: onevenwicht tussen de eisen gesteld door de taak en/of sociale omgeving en de capaciteiten die men heeft om er het hoofd aan te beiden
stress 2
Stress (2)
 • Stressfactoren:
  • Te weinig tijd
  • Geen duidelijke functieomschrijving
  • Geen erkenning of beloning voor goed functioneren
  • Geen mogelijkheden om klachten te uiten
  • Geen medewerking van superieuren, collega’s, ondergeschikten
  • Veel verantwoordelijkheden maar geen beslissingsbevoegdheden
  • Geen controle over het eindproduct
  • Onzekere arbeidssituatie (overnames, fusie, economische recessie,…)
  • Geen mogelijkheid eigen talenten te kunnen benutten
  • Onaangename werkomstandigheden
stress 3
Stress (3)
 • Gevolgen als de stresssituatie te lang aanhoudt:
  • Arbeidsontevredenheid, prikkelbaarheid
  • Moeheid, slaapstoornissen
  • Hoofdpijn, rugpijn
  • Maag- en darmstoornissen
  • Hartkloppingen, hartritmestoornissen, hypertensie
  • Benauwdheid, hyperventilatie
  • Burn-out
slide31
Vlaamse leerkrachten steeds vaker ziek
  • Oorzaak: toegenomen werkdruk en de gebrekkige aandacht in scholen voor welzijn op het werk (AgODi)
  • Preventieprincipes: systeembenadering (techniek, organisatie vh werk, arbeidsomstandigheden, sociale relaties, omgevingsfactoren)
   • Organisatie als risico
pesten op het werk 1
Pesten op het werk (1)

Definitie:

 • Meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling,
 • die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd,
 • die tot doel of gevolg hebben dat:
  • de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast
  • dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht
  • of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd
pesten op het werk 2
Pesten op het werk (2)

Recente onderzoeksbevindingen

 • Stijging van formele klachten (top van ijsberg)
 • Tendens ‘same-sex’ effect
 • Rol van concurrentie en macht als onderliggende oorzaken

Wie wordt vooral gepest?

 • Beginnende werknemers
 • Pensioengerechtigde werknemers

Pestgevoelige sectoren?

 • Gezondheidssector (26%)
 • Overheidsadministratie (23%)
 • Onderwijs (15%)
 • Horeca (7%)

Bron: eindverhandeling criminologie KULeuven van Sandra Uytterhoeven

geweld definitie
Geweld: definitie
 • Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.
ongewenst seksueel gedrag op het werk definitie
Ongewenst seksueel gedrag op het werk: definitie

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie die als doel of gevolg heeft dat:

 • de waardigheid van een persoon wordt aangetast
 • of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd
gevolgen ogw voor slachtoffer 1
Gevolgen OGW voor slachtoffer (1)
 • Psychologische gevolgen
  • Aandachts- en concentratiestoornissen
  • Geïrriteerd of agressief reageren
  • Verlies van zelfvertrouwen
  • Angst
  • Depressie
  • Slaapstoornissen
  • Zelfmoord
gevolgen ogw voor slachtoffer 2
Gevolgen OGW voor slachtoffer (2)
 • Sociale gevolgen
  • Isolatie, uitsluiting/terugtrekken uit de groep
  • Jobverlies
 • Fysieke gevolgen
  • Maag- en darmproblemen (maagzweer etc.)
  • Verhoogde bloeddruk
  • Hoofdpijn
  • Huidziekten
gevolgen ogw voor onderneming 3
Gevolgen OGW voor onderneming (3)
 • Toename en escalatie conflicten
 • Kliekjesvorming en polarisatie
 • Onaangename werksfeer
 • Interne communicatie?
 • Kwaliteits- en productiviteitsafname
 • Toename absenteïsme
 • Toename personeelsverloop
 • Zwak bedrijfsimago
absente sme en ongewenst gedrag
Absenteïsme en ongewenst gedrag
 • Langdurig werkgerelateerd absenteïsme omwille van stress, burn-out, ongunstige werkomstandigheden (zoals OSGW)
 • Extreem absenteïsme omwille van motivationele aspecten en attitude
 • Relatie tussen frequent, langdurig en extreem absenteïsme en ongewenst gedrag op het werk
meer nadruk op primaire preventie
Meer nadruk op primaire preventie
 • Primaire preventie = voorkomen van ongewenst gedrag (i.p.v. schade)
 • Nadruk op organisatorische maatregelen & aanpak
 • Uitvoeren van diverse risicoanalyses (verplichting werkgever):
  • Risicoanalyse a priori
 • Risicoanalyse a posteriori
meer nadruk op primaire preventie1
Meer nadruk op primaire preventie
 • Risicoanalyses:
  • Risicoanalyse a priori: welke zijn de factoren die psychosociale belasting veroorzaken en welke maatregelen kan men treffen om psychosociale belasting te voorkomen?
  • Risicoanalyse a posteriori: naar aanleiding van (herhaaldelijke) incident(en), formele dossiers of verklaringen in het register over geweld op het werk. Dit gaat over het opsporen van risicofactoren om de nodige maatregelen te ondernemen.
opdracht arbeidsgezondheidszorg
Opdracht ‘Arbeidsgezondheidszorg’
 • Inbreng van verschillende deskundigen:multidisciplinariteit
   • Bedrijfsartsen
   • Verpleegkundigen
   • Epidemiologen
   • Ergonomen
   • Toxicologen
   • Veiligheidsingenieurs
   • Psychologen
opdracht arbeidsgezondheidszorg1
Opdracht ‘Arbeidsgezondheidszorg’
 • Bedrijfsarts staat centraal
  • De mens
  • Alle facetten van de arbeid
  • Interface tussen beide
bepalen evalueren van risico s
Bepalen & evalueren van risico’s
 • risico’s identificeren: bepalen van de aard
 • risico’s analyseren: de omvang nauwkeuriger bepalen;
 • risico’s evalueren: een waarde/appreciatie toekennen (=vgln)
 • preventiemaatregelen voorstellen
risico evaluatie 1
Risico-evaluatie (1)
 • Een risico-evaluatie is het proces waarbij gezondheids- en veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit gevaren op de werkvloer worden geëvalueerd, met het oog op het bepalen van preventiemaatregelen
 • Elke werkgever heeft de morele plicht en wettelijke verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van werknemers in alle aspecten van het werk te garanderen.
risico evaluatie 4
Risico-evaluatie (4)
 • Gevaar (hazard)
  • De aanwezigheid van bepaalde agentia zoals chemicaliën, ioniserende straling, warmte, infecties, … evenals organisatorische aspecten, veiligheid
 • Blootstelling
  • De mogelijkheid om aan een risico te worden blootgesteld
 • Risico (risk)
  • Het risico is de kans of waarschijnlijkheid – hoog of laag – dat iemand door deze of andere gevaren een letsel oploopt.
risico evaluatie 6 methoden
Risico-evaluatie (6): methoden
 • Participatief
 • Expert-evaluatie

SOBANE

risico evaluatie 7 kinney methode
Risico-evaluatie (7)Kinney methode
 • Gevaar (hazard):(intrinsieke eigenschap om schade te veroorzaken)
 • Risico (risk): R = P x F x E(mogelijkheid tot schade) P = waarschijnlijkheid op schade

F = blootstellingsfrequentie

E = ernst van de schade, effect

waarom risico evaluatie belangrijk is 1
Waarom risico-evaluatie belangrijk is (1)
 • Iedere 3,5 minuten sterft er iemand in de EU-27 door werkgerelateerde oorzaken.
 • Iedere 4,5 seconden maakt in de EE-27 een werknemer een ongeval mee waardoor hij/zij tenminste drie werkdagen thuis moet blijven.
 • Het aantal arbeidsongevallen dat leidt tot drie of meer dagen ziekteverzuim is enorm: meer dan 7 miljoen per jaar.
waarom risico evaluatie belangrijk is 2
Waarom risico-evaluatie belangrijk is (2)
 • 205 miljoen werknemers in Europa
 • 167.000 sterfgevallen toegeschreven aan arbeidsongevallen en beroepsziekten in EU-27, waarvan:
  • 159.000 sterfgevallen worden toegeschreven aan beroepsziekten
   • 74.000 sterfgevallen in verband met gevaarlijke stoffen op het werk (inclusief asbest)
  • 7.460 dodelijke ongevallen op het werk

De getallen in deze presentatie zijn afkomstig uit ons campagneoverzicht:

http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary

middelen risico evaluatie
Middelen risico-evaluatie
 • Middelen om risico-evaluatie te maken:
  • Werkplaatsbezoeken
  • Informatie uit taakanalyses en arbeidsomstandigheden
  • Verzamelen van documentatie rond gevaarlijke producten
  • Resultaten van metingen (monitoring), ergonomische studies en psychosociale enquêtes
  • Resultaten van de effectmonitoring tijdens de medische onderzoeken (biomonitoring)
  • De analyse van de oorzaken van beroepsziekten
  • Overlegstructuren (CPBW, toolboxmeetings, overleg IDPBW/EDPBW)
principes en organisatie van het preventiebeleid
Principes en organisatie van het preventiebeleid
 • Kern van het preventiebeleid: risico’s voorkomen, bij de bron uitschakelen of verminderen
preventiemaatregelen
Preventiemaatregelen
 • Preventiemaatregelen
  • Op basis van de risicoanalyse
  • Prioriteitenplan
   • Primaire preventie: risico’s voorkomen
   • Secundaire preventie: schade voorkomen
   • Tertiaire preventie: schade beperken
  • 3 niveau’s
   • Organisatie
   • De werkpost
   • Het individu
risicoperceptie
Risicoperceptie
 • Subjectieve risico’s: steeds grotere rol bij ontstaan van gezondheidsaandoeningen
 • Deskundigen en leken: verschillende beoordeling van de risico’s
 • Voor de communicatie over de risico’s is kennis van deze risicobeleving noodzakelijk
risicoperceptie1
Risicoperceptie
 • Bij een gelijkblijvend kwantitatief risico schatten leken het risico hoger in als:

1. De gevolgen ernstiger zijn

2. De blootstelling niet vrijwillig is

3. Risico’s en gevolgen minder gekend (en begrepen) zijn

4. Risico’s niet of minder goed zintuiglijk waarneembaar zijn

5. De persoonlijke beheersbaarheid lager is

6. Risico’s ‘man-made’ zijn

7. Men er zelf geen voordeel van heeft

8. Er al eerder slachtoffers gevallen zijn

9. Minder vertrouwen bestaat in de verantwoordelijken

10. Deskundigen niet eensgezind zijn over oorzaken en gevolgen

11. Er meer (media) aandacht is

risicocommunicatie
Risicocommunicatie
 • Ken de doelgroep
 • Ken het doel
 • Ken de verwachting van de doelgroep
 • Zorg voor vertrouwen
 • Zorg voor eenduidigheid
 • Zorg voor openheid
 • Houd het initiatief
wie is onderworpen aan het gezondheidstoezicht
Wie is onderworpen aan het gezondheidstoezicht?
 • 4 risicocategorieën, bepaald door KB van 28 mei 2003: gebaseerd op bepaalde kenmerken van de werkpost
 • Gebaseerd op een grondige risicoanalyse
 • Daarnaast categorieën van werknemers met bepaalde persoonlijke kenmerken
kb gezondheidstoezicht 28 mei 2003 categorie n van toezicht
KB. Gezondheidstoezicht 28 MEI 2003Categorieën van toezicht

1. Veiligheidsfunctie

2. Functie met verhoogde waakzaamheid

3. Activiteit met welbepaald risico

1. Blootstelling aan fysische, chemische of biologische agentia

2. Risico op fysische of mentale belasting gelinkt aan

1. belasting van ergonomische aard (inbegrepen beeldschermwerk, tillen van lasten)

2. of aan zwaar werk

3. of aan repetitief en monotoon werk

3. Nachtwerk of ploegenarbeid

1. MET bijzondere risico’s of fysische of mentale spanningen

2. ZONDER bijzondere risico’s of fysische of mentale spanningen

4. identificeerbaar risico van psycho-sociale belasting

4. Activiteit gelinkt aan voedingswaren

bijzondere categorie n
Bijzondere categorieën
 • « AANGEPAST » toezicht: Titel VIII Codex: bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties

Hoofdstuk II: jongeren op het werk

Hoofdstuk III: stagiaires

 • Aparte KB’s voor:
  • Jongeren op het werk
  • Mindervalide werknemers (wet van 16 april 1963)
  • Werkneemsters tijdens de zwangerschap of de lactatie
  • Stagiaires, leerlingen en studenten
  • Uitzendkrachten
  • PWA’ers
jongerenarbeid
Jongerenarbeid
 • specifiek wettelijk kader zowel inzake arbeidsovereenkomsten als inzake welzijn op het werk.
 • gezondheidstoezicht :bijzondere categorie van werknemer,specifieke leeftijdsgebonden risico’s,…
 • specifieke arbeidsverbanden.
 • de werkgever heeft dezelfde verplichtingen als ten aanzien van de andere werknemers, o.a. risicoanalyse, preventiebeginselen, onthaal- en begeleidingsplicht,…
 • verboden arbeid.
 • bijzondere statuut van de stagiair
jongeren op het werk
Jongeren op het werk

Welzijnswetgeving:

 • Art 2 van de welzijnswet van 4 augustus 1996: aantal categorieën gelijkgesteld met werknemers
 • KB van 3 mei 1999 betreffende jongeren op het werk
jongeren op het werk1
Jongeren op het werk

Welzjnswet, art.2

Worden gelijkgesteld met werknemers:

 • De personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling gevolgd wordt
 • De personen verbonden door een leerovereenkomst
 • De stagiaires
 • De leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvoor een vorm van arbeid in de onderwijsinstelling wordt gevolgd
jongeren op het werk2
Jongeren op het werk
 • KB jongeren, definitie jongeren:
  • 15-18 jarigen, die niet meer onder de voltijdse leerplicht vallen
  • Leerovereenkomsten (ongeacht de leeftijd), ook stelsel werkopleiding
  • student-werknemers (ongeacht de leeftijd): arbeidsovereenkomst met onderneming
  • Leerlingen en studenten, die vorm van arbeid verrichten in de onderwijsinstelling
jongeren op het werk3
Jongeren op het werk
 • Eerste KB rond kinderarbeid in 1884 i.v.m. ondergronds werk
 • Extra bescherming: reglementering prestatie-uren, minimum leeftijden, verboden tewerkstelling in “schadelijke” werkomstandigheden
specifieke kenmerken van jongeren
Specifieke kenmerken van jongeren
 • Verhoogd risico op ongevallen
  • Gebrek aan ervaring; kunnen gevaren minder goed herkennen
  • Niet bewust van regels, procedures bij storingen
  • Emotioneel en cognitief nog niet voldoende rijp
  • Periode van exploratie en risicogedrag
  • Onhandigheid en gebrek aan coördinatie
  • Te groot enthousiasme, energieoverschot
 • Verhoogde gevoeligheid voor chemische en fysieke agentia
 • Grote verschillen in grootte en kracht
jongeren op het werk4
Jongeren op het werk

Wat moet er gedaan worden?

 • Passend (klassieke risico’s) of specifiek (jongeren) gezondheidstoezicht
 • Specifieke risicoanalyses voor jongeren
 • Lijst met verboden activiteiten
voorafgaand specifiek gezondheidstoezicht
Voorafgaand specifiek gezondheidstoezicht

Het voorafgaand specifiek gezondheidstoezicht is van toepassing wanneer de jongeren op het werk:

 • Nachtarbeid verrichten (20- 6u)
 • De leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
 • Een afwijking hebben gekregen om arbeid te verrichten die in principe verboden is voor jongeren
slide70
Wat moet er gedaan worden?:
  • Preventiemaatregelen
   • Als uit de risicoanalyse blijkt dat er een probleem is
  • Voorlichting en begeleiding jongeren
   • Over de mogelijke risico’s
   • Vooraleer aan het werk te stellen
   • In overleg met PA en comité
verboden arbeid voor jongeren 1
Verboden arbeid voor jongeren (1)

Wordt als gevaarlijke arbeid beschouwd: arbeid

 • welke de jongere, objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen
 • waardoor de jongere blootgesteld wordt aan giftige of carcinogene stoffen, stoffen die erfelijke genetische veranderingen veroorzaken of tijdens de zwangerschap schadelijke gevolgen hebben voor de foetus
 • die blootstelling aan ioniserende stralen met zich meebrengt
verboden arbeid voor jongeren 2
Verboden arbeid voor jongeren (2)
 • die risicofactoren voor ongevallen inhouden, specifiek gevaar voor jongenen
 • die de jongere blootstelt aan extreme hitte of koude, of aan lawaai of trillingen
verboden arbeid voor jongeren 3
Verboden arbeid voor jongeren (3)
 • Verbod in elk geval van toepassing voor agentia, werkzaamheden, plaatsen opgesomd in bijlage bij het KB
 • Afwijkingen in het verbod:

1. Als onontbeerlijk voor de beroepsopleiding, op voorwaarde dat:

1. Bijzijn van een ervaren werknemer

2. Preventiemaatregelen gecontroleerd door de hiërarchische lijn

2. Studentwerknemer, die = of > 18 jaar

1. Studierichting stemt overeen met verboden werkzaamheden

2. Gemotoriseerde transportvoertuigen blijft verboden

Voorafgaand advies van PA en comité

jongeren en welzijn op het werk
Jongeren en welzijn op het werk
 • Enquête bij jongeren (lln van secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs)
  • 40% vinden dat ze tijdens hun stage of vakantiewerk aan risico’s blootgesteld zijn (30% TO en 15% HO)
  • 54% acht zich in staat om onveilige situaties te herkennen
  • 60% doet hiervoor beroep op eigen kunnen en kennen
  • 11% verwijst naar de lessen die ze hiervoor kregen
  • 77% zegt informatie over de stage te hebben gekregen
jongeren en welzijn op het werk1
Jongeren en welzijn op het werk
 • Enquête bij de bedrijven
   • 66% van de bedrijven vindt dat de kennis van de jonge WN eerder beperkt is
   • 68% vindt dat de jonge WN min of meer grote belangstelling tonen voor de informatie of de opleidingen ivm veiligheid op het werk
   • 50% vindt dat de jonge WN zich minder bewust zijn van de risico’s dan de andere WN
   • 60% geeft aan dat ze bij hun jonge WN al risicogedragingen hebben vastgesteld

Rol van de school!

ongeval op school
Ongeval op school
 • Onderzoek van het ongeval door de interne of externe preventiedienst
 • Preventiemaatregelen nemen om herhaling te voorkomen
 • Opmaken en bijhouden van ongevallensteekkaart
 • Opmaken van omstandig verslag bij een ernstig ongeval
 • Onmiddellijke aangifte aan directie TWW van een zeer ernstig ongeval
 • Aangifte aan bevoegde overheid bij sommige ongevallen (ongevallen op speeltuigen, ongevallen met elektrische installaties, ...)
 • Verwerking in maand- en jaarverslagen van de IDPBW
 • Kennisgeving aan comité PBW
stagiaires 1
Stagiaires (1)
 • Definitie

« elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige arbeidsomstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met oog op het opdoen van beroepservaring »

verplichtingen van de wg stagegever 2
Verplichtingen van de WG (stagegever) (2)

Van de WG wordt verwacht dat hij:

 • een risicoanalyse (RA) uitvoert van de werkpost;
 • preventiemaatregelen met mogelijk een gezondheidsbeoordeling van de stagiair neemt;
 • bijzondere risico’s en maatregelen (PBM’s, medisch) aan de werknemer (stagiair) meldt met een werkpostfiche;
 • aandacht heeft voor: onthaal, EHBO, opleiding en begeleiding;
 • instructies geeft over noodsituaties & evacuatie.
stagiaires 3
Stagiaires (3)
 • Specifieke wetgeving
  • De verantwoordelijkheid voor gezondheidstoezicht ligt bij de werkgever
  • FBZ: tussenkomst in de kosten/uitvoering m.o. door EDPB school
 • Risico-analyse
 • Werkpostfiche voor de onderwijsinstelling en de stagiaire
 • Passend of specifiek gezondheidstoezicht
 • Uitzondering als
  • < 18 jaar en géén risico’s
  • enkel beeldschermwerk, ongeacht de leeftijd
stagiaires 4
Stagiaires (4)
 • Eerste werkgever zorgt voor gezondheidstoezicht: voorafgaande gezondheidsbeoordeling
 • Enkel herhaling van gezondheidsbeoordeling bij wijziging van de risico’s
 • Bewijs van gezondheidsbeoordeling: FGB
 • Werkgever neemt maatregelen inzake onthaal en begeleiding
 • Voorwaarden voor tewerkstelling van de kandidaat-stagiaire in de onderwijsinstelling
e h b o
E.H.B.O.
 • Eerste onderzoek van het slachtoffer met als doel de ernst en de fysische gevolgen van een ongeluk te beperken
 • Verplichting door ondernemingen van meer dan 50 werknemers (20 werknemers van industriële ondernemingen):
  • Opleiding van één of meerdere hulpverleners (artikel 176 en 177 van het ARAB)
e h b o en hulpverleners
E.H.B.O. en hulpverleners
 • Basisopleiding van 20 uur (16u opleiding + 4 u examen)Erkend diploma industriële hulpverlener
 • Jaarlijkse herscholingen
interessante informatiebronnen
Interessante informatiebronnen
 • www.beswic.be
 • www.werk.belgie.be
 • www.sobane.be
 • www.toxpro.be
 • www.prevent.be
 • www.provant.be
 • www.osha.europa.eu
beroepsziekten
Beroepsziekten
 • Ziekten, die hun oorzaak vinden in de uitoefening van het beroep
 • Gezondheidskosten worden verzekerd door Fonds voor de BeroepsZiekten (FBZ)
wie is verzekerd
Wie is verzekerd?
 • Werknemers met een arbeidsovereenkomst in de privé-sector
 • Vakherscholing (werklozen, lichamelijk ongeschikte personen)
 • Leercontracten, stagiaires, leerlingen en studenten in beroepsopleiding
 • Personeelsleden van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
wie is niet verzekerd
Wie is niet verzekerd?
 • Personeel van de overheidssector*
 • Personeel van de NMBS
 • Militairen
 • Zelfstandigen*

* Opmerking asbestfonds

beroepsrisico
Beroepsrisico
 • Art 32 van de wet betreffende de beroepsziekten:
 • Een beroepsrisico bestaat als de blootstelling
  • aan de schadelijke invloed inherent is aan de beroepsuitoefening
  • beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen
  • volgens algemeen aanvaarde medische inzichten van die aard is dat zij de ziekte kan veroorzaken
beroepsziekten1
Beroepsziekten
 • Beroepsziekte is
   • Een rechtstreeks maar niet plots gevolg
   • Van een min of meer langdurige blootstelling van een WN
   • Aan een fysisch, chemisch of biologisch risico of van de omstandigheden waarin hij zijn beroepsactiviteit uitoefent
  • De getroffene vertoont een objectief vast te stellen abnormale lichamelijke of psychische toestand die
   • Ofwel een medische behandeling vereist
   • Ofwel arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt
   • Ofwel het overlijden veroorzaakt
beroepsziekten open en gesloten systeem
Beroepsziekten: open en gesloten systeem
 • Gesloten systeem: lijstsysteem
  • Wettelijk vastgestelde (limitatieve) lijst van BZ
  • Werknemer moet enkel bewijs leveren van bestaan van de ziekte en de blootstelling tijdens het werk
 • Open systeem:
  • Werknemer moet bewijs leveren van rechtsteeks en oorzakelijk verband tussen de ziekte en de arbeidssituatie
beroepsziekten2
Beroepsziekten
 • Lijst van de erkende beroepsziekten: 5 categorieën

1. Chemische risico’s

2. Fysische risico’s

3. Biologische risico’s

4. Dermatologische risico’s

5. Pneumologische risico’s

beroepsziekten arbeidsgerelateerde aandoeningen
Beroepsziekten: arbeidsgerelateerde aandoeningen
 • Arbeidsgerelateerde ziekten zijn ziekten die in
  • art 30 en 30bis niet bedoeld worden en die,
  • volgens algemeen aanvaarde medische inzichten, mede kunnen veroorzaakt worden door een blootstelling aan een schadelijke invloed die inherent is aan de beroepsuitoefening en die groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen,
  • zonder dat deze blootstelling in groepen van blootgestelde personen de overwegende oorzaak van de ziekte vormt.
beroepsziekten aangifte
Beroepsziekten: aangifte
 • Aangifte = melding van een BZ of van het vermoeden van een BZ.
 • De arbeidsgeneesheer is verplicht een aangifte te doen indien hij een ziekte vaststelt die haar oorsprong vindt in het beroep.
 • De arbeidsgeneesheer is ook verplicht aangifte te doen wanneer hij door een andere geneesheer op de hoogte gesteld wordt van een BZ.
beroepsziekten aangifte1
Beroepsziekten: aangifte
 • De aanvraag gebeurt door de werknemer.
 • De arbeidsgeneesheer vult het medische luik in
 • Het FBZ onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag, beslist om al dan niet de BZ te erkennen en een vergoeding uit te keren
 • Beslissing wordt meegedeeld aan de getroffene of rechthebbenden
 • Mogelijkheid tot beroep (bij de arbeidsrechtbank)
beroepsziekteverzekering
Beroepsziekteverzekering
 • Omvat:
  • Preventie
  • Schadeloosstelling
beroepsziekteverzekering1
Beroepsziekteverzekering
 • Preventie
  • Primaire preventie: o.a. vaccinaties ‘Hepatitis B’ bij verplegend en verzorgend personeel
  • Secundaire preventie: o.a. beschermingsmiddelen, terugbetaling van andere geneeskundige verstrekking, opgenomen in de specifieke nomenclatuur van het FBZ
  • Preventieve acties
  • Verwijdering (tijdelijk of blijvend) uit het beroepsrisico
maatregelen
Maatregelen
 • Schadeloosstelling
  • Medische kosten (met inbegrip van prothesen)
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Hulp van derden
  • overlijden