Download
chapter 10 dealing with competition n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHAPTER 10 : DEALING WITH COMPETITION PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHAPTER 10 : DEALING WITH COMPETITION

CHAPTER 10 : DEALING WITH COMPETITION

205 Views Download Presentation
Download Presentation

CHAPTER 10 : DEALING WITH COMPETITION

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CHAPTER 10 : DEALING WITH COMPETITION

  2. PENGENALAN • Delifrance ditubuhkan pada tahun 1990 dan terkenal dengan penghasilan roti, pasri, sandwich,kopi,croissant, roll dan sebagainya. • Delifrance Malaysia dimiliki sepenuhnya oleh Pama Group Inc.

  3. STRATEGI PERSAINGAN • Telah melancarkan Kelab Delifrance yang menawarkan kad keahlian dimana ahlinya akan menikmati potongan harga dan promosi istimewa. • Membuat promosi di seluruh negara seperti pengiklanan di surat khabar, majalah, papan-papan iklan, televisyen, radio, internet, mengedarkan risalah, kupon dan sebagainya. • Melakukan inovasi secara berterusan untuk memenuhi citarasa pengguna yang sentiasa meningkat.

  4. STRATEGI UMUN • Menggunakan kaedah alternatif untuk memperkukuhkan kedudukan. Cth: Selain menawarkan produk berasaskan roti dan pastri yang berasaskan makanan Eropah, kami juga menawarkan makanan berasaskan nasi. • Memastikan kami akan menjuarai pasaran dengan menawarkan harga yang rendah bagi produk yang terbaik dan berkualiti.

  5. Syarikat ABC telah mengalami kekurangan modal untuk meneruskan operasi pengeluaran dan memenuhi pemintaan pelanggaannya. Produk mereka juga tidak mempunyai inovasi dan kami telah mengambil peluang ini untuk menarik minat pelanggan ABC kepada produk kami.