maturitn ot zka 13 textov procesor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 TEXTOVÝ PROCESOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 TEXTOVÝ PROCESOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 TEXTOVÝ PROCESOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 TEXTOVÝ PROCESOR. Struktura textu – přiřazení stylu, formátování (vzhled) textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla. VÝHODY POUŽITÍ STYLŮ. Rychlá změna formátování

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 TEXTOVÝ PROCESOR' - dale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maturitn ot zka 13 textov procesor

MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13TEXTOVÝ PROCESOR

Struktura textu – přiřazení stylu, formátování(vzhled) textu, změna stylu, typografická a estetická pravidla

v hody pou it styl
VÝHODY POUŽITÍ STYLŮ
 • Rychlá změna formátování
 • Volbou jiného stylu nastavíme nové parametry formátování písma, případně odstavce a další, všude, kde je daný styl použitý.
 • Jednoduché úpravy
 • Chceme-li nadpisům změnit písmo nebo je jinak zarovnávat, nemusíme všechny nadpisy v dokumentu hledat a označovat – stačí pouze změnit styl a všechny nadpisy v dokumentu (napsané ve stejném stylu) se automaticky upraví podle nového nastavení formátování stylu.
 • Přiřazení úrovně
 • Každému odstavci v dokumentu je přiřazena určitá úroveň. Word pak použije tyto úrovně při organizování dokumentu, tzn. úrovní je určeno které odstavce jsou nadpisy, které podnadpisy a které jsou vlastní text atd., což umožní např. vygenerovat automaticky obsah dokumentu apod.
zm na styl
ZMĚNA STYLŮ
 • Styly měníme velmi jednoduše pomocí nabídky v horní liště editoru.
 • HIERARCHIE NADPISŮ
 • rozlišuje se velikostí a řezem (tučné, kurzíva) písma a u technického textu většinou číselným
 • rozlišením
 • na nadpisy stejné úrovně by měl být použitý stejný styl, např. přednastaveny Nadpis 2
typografie
TYPOGRAFIE
 • Typografie je obor, který se zabývá stylem a používáním písma a zavádí tzv. typografická pravidla. Říká například, kde a jak používat čárky, tečky a mezery ve větách.
 • Dodržování základních typografických pravidel je projevem profesionality a znalosti autora.
 • Často se však i v novinách nebo časopisech setkáváme s nejzákladnějšími typografickými chybami, proto si je spolu pojďme projít:
slide5
……..

9. Jednotky se vždy pojí k číslu, ale jsou odděleny tvrdou mezerou.

10. Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod.)

11. Desetinná část čísla se odděluje od celé části desetinnou čárkou, nikoli tečkou. Kolem desetinné čárky se nepíší mezery.

12. Pro psaní data existují dva způsoby. Lze je psát buď s mezerami jako s řadovými číslovkami (23. 3. 2006) nebo tak, že celý datový údaj je pojat jako značka a tečky jsou pojaty jako dělicí znaménka na způsob desetinné čárky (tedy 23.03.2006).

13. Čas (kolik je hodin) zapisujeme ve tvaru HH.MM:SS.

14. Telefonní čísla se sázejí ve skupinách po 2-3. Zásadně se nesmí dělit do dvou řádek. V současnosti je vhodné dělit čísla po trojicích: 242 254 267.

trn ctero typografick ch pravidel
ČTRNÁCTERO TYPOGRAFICKÝCH PRAVIDEL

1. Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá mezera. Ta se píše až za čárku (tečku, atd.).

2. Před levou závorkou se VŽDY dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají.

3. Enter používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku.

4. Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera.

5. Tečka se nepoužívá u nadpisů, popisů obrázků a titulků, které stojí na samostatném řádku,

lze ji použít, pokud nadpis není samostatně graficky oddělen. Mezera za tečkou se nepoužívá

u názvu souborů (tabulka.exe), členění kapitol (1.1–1.1.2), určení času (16.00).

6. Dvojtečka ve smyslu matematické značky je oddělena mezerami (6 : 3 = 2).

7. Tři tečky neboli výpustka… (Alt + 0133) nahrazuje vynechaný text, tečky jsou bez mezery a na

konci věty plní funkci tečky za větou.

8. Pomlčka (–) není na klávesnici, píšeme pomocí Ctr+ mínus na numerické klávesnici nebo Alt

+ 0150. Používá se:

– k naznačení přestávky mezi řečí (víno – ženy – zpěv) před a za pomlčkou je mezera.

– v případech, kdy nahrazuje spojku ve významu od, do, například k určení rozsahu stran (str. 69–82), časového rozpětí 1960–1961, otevíracích hodin (8–15). V takových případech před a za pomlčkou není mezera.

estetick pravidla
ESTETICKÁ PRAVIDLA
 • Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí

nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu.

 • V textu používáme různé typy písma, barvy, blikání a další efekty jen pokud je to nezbytně nutné. Všechny tyto efekty rozptylují čtenáře a odvádějí pozornost od vlastního obsahu textu.
 • Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN.
 • Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší.
 • Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince.
 • Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka.
 • Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).
zm na z kladn ch vlastnost p sma
ZMĚNA ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ PÍSMA
 • HORNÍ INDEX - používá sevětšinou u mocnin
 • DOLNÍ INDEX – používá se u více neznámých (X2, X2)
 • DRUH– styl písma (Calibri, Times New Roman, atd.)
 • VELIKOST – základní rozmezí 8 - 72, hodnoty lze však napsat i ručně
z kladn d len p sem
ZÁKLADNÍ DĚLENÍ PÍSEM
 • Proporcionální - písmo, jehož znaky mají různou šířku (úměrnou velikosti znaku).
 • Neproporcionální - písmo, jehož všechny znaky mají stejnou šířku. Podobně jako u psacího stroje.
slide10
……..

Patkové - specifický typ tištěného písma, které je ukončeno patkami. Patky leží na základní lince a umožňují tak plynuleji sledovat text.

Bezpatkové - písmo bez tzv. patek. Na webu se často používá například písmo Arial, Verdana či MS Sans Serif.

odr ky a slov n
ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ
 • Funkce odrážky a číslování doplňuje možnosti formátování odstavců a dává dokumentům přehlednější vzhled.
 • Odrážky můžeme nastavit sami pomocí posunu zarážky na horním pravítku.
 • Možnost definice vlastního nového číselného formátu.
d len slov
DĚLENÍ SLOV
 • Většina běžných textových procesorů dnes již obsahuje poměrně spolehlivý program pro dělení slov.
 • Je na uživateli, zda :

-program ponechá zapnutý a spolehne se na něj

-dělení slov zakáže a nebude je provádět vůbec

-dělení slov zakáže a v případě potřeby rozdělí slovo ručně

 • Pokud vkládáme rozdělení slova ručně, v žádném případě to neděláme prostým napsáním "-", protože toto znaménko by v případě přeformátování textu zůstalo zobrazeno uprostřed
 • slova (např. „leta-dlo").
 • Každý procesor má pro ten účel znak volitelného rozdělení, ve Wordu se vkládá klávesami
 • [Ctrl] + [-].
 • Taková skrytá znaménka se zobrazí v podobě znaku ¬
vyzna ov n v textu
VYZNAČOVÁNÍ V TEXTU
 • Pojmy vyznačujeme zásadně kurzívou, vyznačování tučným písmem je považováno za neestetické, příliš výrazné a „lezoucí“ z textu (i když je často používáno).
 • Nikdy nevyznačujeme jiným druhem písma.
 • Podtržení a p o s t r k á n í by se pro vyznačování nemělo používat vůbec.
pou v n a kombinov n p sem
POUŽÍVÁNÍ A KOMBINOVÁNÍ PÍSEM
 • Pro základní texty (dlouhé odstavce) by se mělo používat písmo patkové (antikva – třeba Times New Roman)
 • Nadpisy pak mohou být písmem bezpatkovým (např. grotesk - Arial).
 • Mělo by to tak být z toho důvodu, že bezpatkové písmo je čitelnější, než patkové.
v z n odstavc sirotci vdovy
VÁZÁNÍ ODSTAVCŮ- SIROTCI, VDOVY -
 • Některé odstavce (např. nadpisy) musí být svázány
 • s následujícím odstavcem. Nemůže se pak stát, aby nadpis zůstal úplně dole na stránce a odstavec za ním byl nahoře na další straně.
 • U dlouhých odstavců je třeba zakázat vznik tzv. sirotků a vdov – jednoho řádku odstavce na jiné straně, než je zbytek odstavce.
 • Vázání odstavců a hlídání osamocených řádků zadáme jako vlastnost příslušného stylu odstavce. (Nabídka Formát – Odstavec – karta Tok textu)