b i 14 ch nh s ch qu c ph ng v an ninh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh - PowerPoint PPT Presentation


  • 448 Views
  • Uploaded on

Bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh. Nội dung bài học. Chính sách quốc phòng và an ninh, vai trò của nó Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh Những phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Bài 14 Chính sách quốc phòng và an ninh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Nội dung bài học

  • Chính sách quốc phòng và an ninh, vai trò của nó
  • Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
  • Những phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
  • Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
slide3

Chính sách quốc phòng và an ninh, vai trò của nó

  • Chính sách quốc phòng và an ninh: là các chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
  • Vị trí : Quốc phòng an ninh có vai trò vô cùng quan trọng, trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trở về

slide4

Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

  • Nhiệm vụ : Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc

Trở về

slide5

Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng

Những phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Kết hợp quốc phòng với an ninh

Kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh

Xây dựng quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với quốc phòng và an ninh

  • Những phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
slide6

Bộ đội biên phòng

Lực lượng vũ trang nhân dân

Trở về

tr ch nhi m c a c ng d n i v i ch nh s ch qu c ph ng v an ninh

Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước

Trách nhiệm của công dân

Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù

Chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh và bí mật quốc gia

Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh ở nơi cư trú

Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

Trở về