Download
gwir neu ffug newid yn hinsawdd cymru n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru

Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru Jeff Morgan/photolibrarywales.com Eng Cym True or False: Climate Change Wales

 2. True? False? Welsh Weather 2080 Eng Cym Wales will have 50 more days of sunshine each year.

 3. Welsh Weather 2080 Eng Cym False Climate change does not mean more sunshine!

 4. True? False? Welsh Weather 2080 Eng Cym Wales will have more extreme weather conditions.

 5. True Wales will have more extreme weather conditions. Welsh Weather 2080 Eng Cym

 6. True? False? Welsh Weather 2080 Eng Cym UK Climate Impacts report 2008 (www.ukcip.org.uk) Wales will be ten degrees warmer.

 7. False Wales will be 2or 3°C warmer. Welsh Weather 2080 Eng Cym

 8. True? False? Welsh Weather 2080 Eng Cym More days of heavy rain and flood-risk

 9. True Wales will have more extreme weather conditions. Welsh Weather 2080 Eng Cym

 10. True? False? 2055If we don’t change… Eng Cym Sea levels from Pembrokeshire to Chepstow could be half a metre higher

 11. 2055If we don’t change… Eng Cym True Sea levels from Pembrokeshire to Chepstow could be half a metre higher

 12. True? False? Welsh Weather 2055 Eng Cym Snowfall to disappear by 2055

 13. False Snowfall to be halved by 2055. Welsh Weather 2055 Eng Cym

 14. True? False? Welsh Weather 2055 Eng Cym Leatherback turtles to turn to warm Wales.

 15. Welsh Weather 2055 Eng Cym True Welsh university researchers say one of Britain’s oldest species will be an even more frequent visitor to our coastlines as the water is getting warmer.

 16. True? False? World trends 2055 Eng Cym More hurricanes?

 17. World trends 2055 Eng Cym True Hurricanes will become more frequent.

 18. True? False? World trends 2055 Eng Cym If current warming trends continue, Polar bears may disappear within 100 years.

 19. World trends 2055 Eng Cym True If current warming trends continue, Polar bears may disappear within 100 years.

 20. True? False? World trends Eng Cym Rising temperatures could wipe out more than half of the earth's species in the next few centuries

 21. World trends Eng Cym True Rising temperatures could wipe out more than half of the earth's species in the next few centuries

 22. Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru Llongyfarchiadau, rydych chi wedi cwblhau'r cwis! Congratulations you have completed this quiz! Nôl i'r dechrau Return to Start Eng Cym True or False: Climate Change Wales

 23. Gwir? Ffug? Tywydd Cymru 2080 Eng Cym Bydd Cymru’n cael 50 diwrnod ychwanegolo heulwen y flwyddyn.

 24. Tywydd Cymru 2080 Eng Cym Ffug Ni fydd y newid yn yr hinsawdd yn golygu mwy o heulwen!

 25. Gwir? Ffug? Tywydd Cymru 2080 Eng Cym Bydd mwy o dywydd eithafol yng Nghymru.

 26. Gwir Bydd Cymru’n wynebu mwy o dywydd eithafol. Tywydd Cymru 2080 Eng Cym

 27. Gwir? Ffug? Tywydd Cymru 2080 Eng Cym UK Climate Impacts report 2008 (www.ukcip.org.uk) Bydd Cymru ddeg gradd yn gynhesach.

 28. Ffug Bydd Cymru tua 2 neu 3 gradd yn gynhesach. Tywydd Cymru 2080 Eng Cym

 29. Gwir? Ffug? Tywydd Cymru 2080 Eng Cym Bydd mwy o law trwm a mwy o berygl o lifogydd.

 30. Gwir Bydd Cymru'n wynebu tywydd mwy eithafol. Tywydd Cymru 2080 Eng Cym

 31. Gwir? Ffug? 2055Os na fyddwn ni’n newid… Eng Cym Gallai lefel y môr o Sir Benfro i Gas-gwent godi hanner metr.

 32. 2055Os na fyddwn ni’n newid… Eng Cym Gwir Gallai lefel y môr o Sir Benfro i Gas-gwent godi hanner metr.

 33. Gwir? Ffug? Tywydd Cymru 2055 Eng Cym Ni fyddwn ni’n cael unrhyw eira erbyn 2055.

 34. Ffug Byddwn ni’n gweld hanner cymaint o eira erbyn 2055. Tywydd Cymru 2055 Eng Cym

 35. Gwir? Ffug? Tywydd Cymru 2055 Eng Cym Bydd môr-grwbanod yn troi at Gymru gynnes.

 36. Tywydd Cymru 2055 Eng Cym Gwir Yn ôl ymchwilwyr Prifysgol Cymru, bydd un o rywogaethau hynaf Prydain yn ymweld â’n harfordir yn fwy cyson fyth wrth i’r môr gynhesu.

 37. Gwir? Ffug? Ledled y byd Eng Cym Bydd mwy o gorwyntoedd.

 38. Ledled y byd Eng Cym Gwir Bydd mwy o gorwyntoedd.

 39. Gwir? Ffug? Ledled y byd Eng Cym Os bydd y tueddiadau cynhesu cyfredol yn parhau, gallai eirth gwyn ddiflannu cyn pen 100mlynedd.

 40. Ledled y byd Eng Cym Gwir Os bydd y tueddiadau cynhesu cyfredol yn parhau, gallai eirth gwyn ddiflannu cyn pen 100mlynedd.

 41. Gwir? Ffug? Ledled y byd Eng Cym Gallai’r tymheredd uwch gaelgwared ardros hannerrhywogaethau’r ddaear dros y canrifoedd nesaf.

 42. Ledled y byd Eng Cym Gwir Gallai’r tymheredd uwch gaelgwared ardros hannerrhywogaethau’r ddaear dros y canrifoedd nesaf.

 43. Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru Llongyfarchiadau, rydych chi wedi cwblhau'r cwis! Congratulations you have completed this quiz! Nôl i'r dechrau Return to Start Eng Cym True or False: Climate Change Wales