mgr lenka venclov 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAROVĚK PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAROVĚK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

STAROVĚK - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Mgr. Lenka Venclová 2009. STAROVĚK. ETAPY. STAROVĚK – kol r.3000 př. K./ př. n.l. začíná vznikem prvních států do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st. STŘEDOVĚK – 5.st. – 16. st. NOVOVĚK – 17. st. – 20. st. NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY – 21. st. STAROVĚKÉ STÁTY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STAROVĚK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etapy
ETAPY
 • STAROVĚK – kol r.3000 př. K./ př. n.l.

začíná vznikem prvních států

do r. 500 p. K./ n.l. - 5.st.

 • STŘEDOVĚK – 5.st. – 16. st.
 • NOVOVĚK – 17. st. – 20. st.
 • NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY – 21. st.
starov k st ty
STAROVĚKÉ STÁTY
 • ORIENT z latiny „východ“ ANTIKA z latiny „starý“
 • STAROORIENTÁLNÍ STÁTYdějiny STAROVĚKÉHO
 • BLÍZKÉHO VÝCHODU
 • ŘECKA ŘÍMA
 • MEZOPOTÁMIE SUMER
 • BABYLON
 • EGYPT
 • INDIE
 • ČÍNA
orient nejstar st ty
ORIENT – NEJSTARŠÍ STÁTY
 • VZNIKALY V POVODÍ VELKÝCH ŘEK
 • MEZOPOTAMIE- TYGRIS, EUFRAT
 • EGYPT - NIL
 • INDIE- INDUS
 • ČÍNA - CHUANG – CHE / ŽLUTÁ ŘEKA /
n bo enstv
NÁBOŽENSTVÍ
 • ve starověku
 • A/ vykládá VZNIK SVĚTA a PŘÍZEŇ BOHŮ
 • jako „ochránců“
 • B/ vysvětluje NADŘAZENOST mezi LIDMI
 • upevňuje „STÁTNÍ MOC“
slide6

PRAMENY– poznání o této doběz

archeologických nálezů – hmotné

ale už také z písemných/ starověk /

STŘEDNÍ EVROPA

přetrvává PRAVĚK

RODOVÁ společnost

není příznivé podnebí

a velké řeky

sumersk m sta
SUMERSKÁ MĚSTA
 • KDE - obyvatelstvo jihu Mezopotámie
 • KDY – 4000 př. n l
 • nářadí – nedostatek dřeva, kamene kovů
 • DOVOZ KOVŮ
 • měď + cín = BRONZ
slide10

DÁLKOVÝ OBCHOD

SMĚNA ZA PŘEBYTKY

ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘEMESELNICKÝCH VÝROBKŮ

/ tkaniny, keramika…/

OREBNÉ NÁŘADÍ

RÁDLO S NÁLEVKOU

DOBYTEK – PLAZ vedl rádlo

= STEJNĚ HLUBOKÁ BRÁZDA

NÁLEVKOU sype úsporněji OSIVO / nutní 3 MUŽI /

hospod sk ivot
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
 • vyžadoval SPRÁVU a ŘÍZENÍ
 • vedení záznamů o množství
 • surovin, výrobků, dobytka, polí
 • nutnost vytvoření ČÍSLIC A PÍSMA
 • ŠEDESÁTKOVÁ ČÍSELNÁ SOUSTAVA
 • / rozdělení kruhu na 360°st., dělení hodiny – 60min
 • 1 min – 60s…./
slide13

obrázkové písmo se zjednodušilo ve ZNAK

náčiní : hliněná destička

rydlo z rákosu

vyryté znaky mají podobu klínu

= KLÍNOVÉ PÍSMO

mnohost znaků – časově náročné na učení

vrstva PÍSAŘŮ, ÚŘEDNÍKŮ

dal vrstvy ve spole nosti
další vrstvy ve společnosti
 • VOJÁCI / bojovníci /
 • - města ohrožena přepady
 • chudších kočovných pastevců,
 • horalů
 • KNĚŽÍ – nejbohatší, rozhodují o nakládání
 • s přebytky
 • obohacují se na úkor jiných
 • stále větší MOC
ovl dan vrstvy
OVLÁDANÉ VRSTVY
 • ŘEMESLNÍCI A ZEMĚDĚLCI
 • takto uspořádaná
 • řízená
 • chráněná společnost
 • STÁT
 • střediskem – město – MĚSTSKÝ STÁT
stavby zikkuraty
Stavby – zikkuraty
 • CHRÁMY – z hliněných cihel
 • přesných rozměrů
 • SKLOVITÁ VRSTVA vůči nepřízni počasí, nepříliš ochranná
 • STUPŇOVITÉ STAVBY - podporují vědomí
 • rozvrstvení moci ve státě
 • dnes z mohutných staveb jen trosky
 • zaváté hlínou
slide19

nejznámější zikkurat je „babylonská věž“

nejlépe dochovaný z města Ur

symbolizuje „posvátnou horu“ – třípatrový

s vnějším schodištěm, nejvýše - oltář

v voj sumersk ch st t
Vývoj sumerských států
 • zprvu si shromáždění lidu volí své zástupce
 • - správce skladu sýpek
 • - dozorce staveb
 • - vojenské velitelé
 • - dozorce chovu
 • nejvýznamnější postavení KNĚŽÍ
 • roste moc vojenských velitelů
 • – snaha rozšiřovat území
slide21

nutnost zvolit

NEJSCHOPNĚJŠÍHO VELITELE

stává se KRÁLEM / staví kol chrámu palác /

přisvojil si úřad – nejschopnějšího kněze

moc – vojenská

kněžská splývá

hospodářská

ZMĚNA chrámového hospodářství

v PALÁCOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

starobabylonsk e
Starobabylonská říše
 • trvalé spory mezi městskými státy
 • KOČOVNÉ KMENY – nájezdy
 • – kmen BABYLOŇANŮ
 • sjednotili jih Mezopotámie
 • – hl.město Babylon
 • rozvoj: více úrodné půdy
 • dálkový obchod kvete
 • předměty ze zlata, stříbra
 • větší bezpečnost
chammurapi
CHAMMURAPI
 • nejvýznamnější panovník
 • vydal ZÁKONÍK
 • – vytesán do sloupu
 • upevnil pořádek v zemi
 • „oko za oko, zub za zub“
 • tresty nespravedlivé dle vrstvy ve společnosti
 • SVOBODNÍ BOHATÍ
 • ZEMĚDĚLCI, ŘEMESLNÍCI, ZAMĚSTNANCI PALÁCE
 • OTROCI
slide24

vrchol bazaltové stély, do které je vytesán Chammurapiho zákoník

Chammurapi se modlí k bohu slunce Šamašovi.

staroorient ln st ty mezopot mie
STAROORIENTÁLNÍ STÁTY MEZOPOTÁMIE
 • 1900 – 1600 př. n.l.
 • STAROBABYLONSKÁ ŘÍŠE
 • ASYRSKÁ ŘÍŠE / hl.město
 • Aššur /
 • PERSKÁ ŘÍŠE
 • / součástí i Egypt /
kultura v starobabylonsk i
KULTURA V STAROBABYLONSKÉ ŘÍŠI
 • VĚDY - záznam dosavadního vědění,
 • zkušeností
 • první souvisely s každodenní prací
 • snahou po co nejvyšší úrodě
 • ASTRONOMIE – pravidelné změny ročních období
 • souvisí s pohybem Slunce /záplavy/
 • odtud – TRVÁNÍ ROKU dělení na 12 měsíců
 • DEN a NOC po 12 h / 24 hodin/
 • první KALENDÁŘ
slide27

MATEMATIKA

– nutnost záznamů – výnosy

rozměry pole – geometrie

vznik DÉLKOVÝCHměr – od částí těla

Palec 1,8cm / 2 cm/

Dlaň 4 palce / 8cm/

Píď / mezi palcem a ukazovákem /

Loket / 52,3 cm / 50 cm/

Sáh rozpažení rukou

výnos z určité plochy – vyjadřují OBJEMOVÉ jednotky

KOREC

informace pro majitele pro ODVOD dávek do STÁTNÍCH SÝPEK

Stavitelé – zavlažovacích zařízení, staveb – nutnost matematiky

slide28

HISTORIE- důležité události

doba vlády panovníků

záznam vojenských výprav

významných staveb

LITERATURA vzpomínky na minulé události zkrášluje

zveličuje

přimýšlí

vznik: BÁJÍ

POVĚSTÍ

HRDINSKÝ EPOS příběhová – epická báseň

oslavující statečnost hrdiny – až nadpřirozené činy

nejstarší literární památka– EPOS O GILGAMEŠOVI

touha po nesmrtelnosti naplněna jen prací a

skutky pro druhé

slide29

ARCHITEKTURA– z vykopávek

SOCHAŘSTVÍ- velká přesvědčivost SOCH

reliéf

LOV není už jen zdroj obživy

ale i zábavy

obřadem k prokazování statečnosti a zdatnosti

ASYRSKÝ

MEZOPOTAMSKÝ BŮH SLUNCE