201 1 c i il d faktiki v 2012 ci il n proqnoz inflyasiyas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
201 1 -c i il də faktiki və 2012-ci il üçün proqnoz inflyasiyası PowerPoint Presentation
Download Presentation
201 1 -c i il də faktiki və 2012-ci il üçün proqnoz inflyasiyası

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

201 1 -c i il də faktiki və 2012-ci il üçün proqnoz inflyasiyası - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

201 1 -c i il də faktiki və 2012-ci il üçün proqnoz inflyasiyası. Qalib Toğrul , İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi , 12 yanvar 201 2. İstehlak Qiymətləri İndeksi (Yanvar-Aprel 2011). İstehlak Qiymətləri İndeksi (May-Avqust 2011). İstehlak Qiymətləri İndeksi (Sentyabr-Dekabr 2011).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '201 1 -c i il də faktiki və 2012-ci il üçün proqnoz inflyasiyası' - cynthia-woodward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
201 1 c i il d faktiki v 2012 ci il n proqnoz inflyasiyas

2011-ciildəfaktikivə2012-ci il üçün proqnoz inflyasiyası

Qalib Toğrul,İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi,

12 yanvar 2012

stehlak qiym tl ri ndeksi 2011 proqnoz v faktiki
İstehlak Qiymətləri İndeksi -2011(Proqnoz və faktiki)

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin hesablamaları əsasında

stehlak qiym tl ri ndeksi 2012
İstehlak Qiymətləri İndeksi -2012

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları əsasında

stehlak qiym tl ri ndeksinin dinamikas 2007 2010 m qayis li
İstehlak Qiymətləri İndeksinin dinamikası(2007-2010, müqayisəli)

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları əsasında

stehlak qiym tl ri ndeksi rzaq qeyri rzaq xidm t zr m qayis li g st ricil r noyabr 2011
İstehlak Qiymətləri İndeksi, ərzaq, qeyri-ərzaq, xidmət üzrə müqayisəli göstəricilər(Noyabr 2011)

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi və Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları əsasında

m xt lif istehlak qruplar zr minimum stehlak s b ti 2011 a ylar zr
Müxtəlif istehlakçı qruplar üzrəMinimum İstehlak Səbəti - 2011(aylar üzrə)

Cədvəl İTM-in hesablamaları əsasında tərtib olunub

m xt lif istehlak qruplar zr minimum stehlak s b ti manatla
Müxtəlif istehlakçı qruplar üzrəMinimum İstehlak Səbəti (manatla)

“AzərbaycanRespublikasında 2012-ciilüçün yaşayışminimumuhaqqında” Qanununəsasındaölkədə2012-ci ilüçünyaşayışminimumuölkəüzrə 108 manat, əməkqabiliyyətliəhaliüçün 116 manat, pensiyaçılarüçün 84 manat, uşaqlarüçün 87 manatməbləğindəmüəyyənedilib.

t kk r edirik
Təşəkkür edirik!

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi