eu fondovi i ostali izvori financiranja investicija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU fondovi i ostali izvori financiranja investicija PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU fondovi i ostali izvori financiranja investicija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

EU fondovi i ostali izvori financiranja investicija - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

EU fondovi i ostali izvori financiranja investicija. EU FONDOVI NAMIJENJENI FINANCIRANJU POLJOPRIVREDNE POLITIKE. TEME DANAŠNJEG PREDAVANJA (2 sata) EU fondovi namijenjeni financiranju poljoprivredne politike EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU fondovi i ostali izvori financiranja investicija' - cynthia-salinas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eu fondovi i ostali izvori financiranja investicija

EU fondovi i ostali izvori financiranja investicija

EU FONDOVI NAMIJENJENI FINANCIRANJU POLJOPRIVREDNE POLITIKE

slide2

TEME DANAŠNJEG PREDAVANJA (2 sata)

 • EU fondovi namijenjeni financiranju poljoprivredne politike EU
 • Ostali EU fondovi putem kojih je moguće ulagati u poljoprivredno-prehrambeni sektor
 • Uvod u logičku matricu kao instrument UPC-a

TEME SLJEDEĆEG PREDAVANJA (3sata)

 • Samostalna izrada logičke matrice
struktura srednjoro ne financijske perspektive eu 2014 2020
Struktura Srednjoročne financijske perspektive EU 2014.-2020.

2014. cca 140 mlrd. EUR

2014. 55 mlrd. EUR za ZPP

2014.-2020. 373 mlrd. EUR

Izvor: http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm (17. prosinca 2013.)

slide4
Fondovi za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike i poticanje ruralnog razvoja u sklopu tekuće SFP

U sklopu tekuće Srednjoročne financijske perspektive (SFP), ZPP se financira kroz dva fonda:

1. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (European AgriculturalGuaranteeFund) (EAGF)

2. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (EuropeanAgriculturalFund for RuralDevelopment) (EAFRD)

1 europski poljoprivredni jamstveni fond european agricultural guarantee fund eagf
1. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI JAMSTVENI FOND (European AgriculturalGuaranteeFund) (EAGF)
 • Općenito o programu: podupire održivu poljoprivredu te financira izravna plaćanja poljoprivrednicima i mjere koje reguliraju poljoprivredna tržišta, npr. intervencije i povrat sredstava za izvoz
 • Proračun programa: u razdoblju od 2007. do 2013. godine, proračun programa bio 313 milijardi eura. U novom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, planirani proračun programa trebao bi iznositi oko 317 milijardi eura (90% rashoda za ZPP).
 • Korisnici programa: poljoprivredna gospodarstva, čiji se prihodi podupiru putem ovog fonda u zamjenu za poštivanje standarda zaštite okoliša, dobrobiti životinja, sigurnosti hrane i održavanje zemljišta u dobrom stanju.
klju ne aktivnosti tro kovi koje pokriva eagf
Ključne aktivnosti - troškovi koje pokriva EAGF:
 • 1. IZRAVNA PLAĆANJA poljoprivrednicima

Da bi ostvarili potporu korisnici trebaju u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja 2014. godine podnijeti Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ali i udovoljiti svim ostalim uvjetima propisanim Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnikom o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini, Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti i drugim pratećim propisima. (od 1.03.2014. do 15.05.2014.)

 • 2.TRŽIŠNE MJERE
tr i ne mjere
TRŽIŠNE MJERE
 • Povrat sredstava za izvoz u treće zemlje koji je odobren u sklopu zajedničke organizacije tržišta
 • Interventna plaćanja kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta
 • Određene informativne i promotivne mjere (npr. promocija voća u školskoj ishrani)
specifi ne pomo i pojedinim sektorima
SPECIFIČNE POMOĆI POJEDINIM SEKTORIMA

npr.

VINARSTVO

PČELARSTVO

NACIONALNI PČELARSKI PROGRAMI

eu funding for apiculture programmes 2014 2016 in
EU funding for apicultureprogrammes 2014-2016 (in €)

Razina EU doprinosa je fiksirana s obzirom na broj košnica u DČ (državama članicama).

mjere u provedbi nacionalnog p elarskog programa za razdoblje 2014 2016
Mjere u provedbi Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2014.-2016.
 • 1. KONTROLA I SUZBIJANJE VAROZE
 • 2. KONTROLA KVALITETE MEDA
 • 3. OBNAVLJANJE PČELINJEG FONDA
 • 4. RACIONALIZACIJA TROŠKOVA SELEĆEG PČELARSTVA
 • 5. TEHNIČKA POMOĆ PČELARIMA (od 1.000 do 20.000 Kn)
 • 6. PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA U PČELARSTVU
slide12
2. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (European AgriculturalFund for Rural Development) (EAFRD)
 • Općenito o programu: financiranje programa ruralnog razvoja u DČ
 • Proračun programa: za razdoblje od 2007. do 2013. godine, programu je na namijenjeno 96,4 milijarde eura. U novom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, planirani proračun programa trebao bi iznositi 95,3 milijarde eura.
 • Korisnici programa: poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi.
klju ne aktivnosti
Ključne aktivnosti:
 • Poticanje transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva
 • Promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
 • Obnova, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu
 • Promicanje učinkovitosti resursa i pomak potpora prema niskim razinama ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivoj poljoprivredi, prehrani i šumarstvu
 • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja
program ruralnog razvoja rh nazivi prioriteta
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH - NAZIVI PRIORITETA
 • PRIORITET 1: Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 • PRIORITET 2: Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i jačanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava
 • PRIORITET 3: Promicanje organiziranja prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi
 • PRIORITET 4: Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu
 • PRIORITET 5: Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
 • PRIORITET 6: Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
ostali eu fondovi putem kojih je mogu e ulagati u poljoprivredno prehrambeni sektor
Ostali EU fondovi putem kojih je moguće ulagati u poljoprivredno-prehrambeni sektor

INSTRUMENTI KOHEZIJSKE POLITIKE

Ujednačavanje razvoja na razini europskih regija u proračunskom razdoblju 2014-2020 potiče se iz DVA STRUKTURNA FONDA:

1) EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

2) EUROPSKI SOCIJALNI FOND

instrumenti kohezijske politike
Instrumenti kohezijske politike

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

EUROPSKI SOCIJALNI FOND

ima za cilj smanjenje razlika u životnom standardu i blagostanju u državama članicama Europske Unije i njihovih regija te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Naglašava se promicanje zapošljavanja u EU te pomoć europskim tvrtkama i radnoj snazi u što uspješnijem suočavanju s globalnim izazovima

 • ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva
ipard 2007 2013
IPARD 2007-2013
 • N+3 pravilo (do 2016.)
 • NATJEČAJ ZA MJERU 103 IPARD PROGRAMA
 • Novi IPARD natječaj za mjeru 103 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je IPARD natječaj za mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda“, koji je otvoren od 24. ožujka do 7. travnja 2014. godine.
 • NATJEČAJ ZA MJERU 101 IPARD PROGRAMA
 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je IPARD natječaj za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i postizanja standarda Zajednice", koji je otvoren od 04. do 18. travnja 2014. godine.
primjeri objavljenih natje aja
Primjeri objavljenih natječaja
 • Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr/ipard/
to je to projekt
Što je to projekt?

Skup aktivnosti usmjeren ka postizanju jasno definiranih ciljeva sastavljenih radi ostvarivanja specifičnog rezultata u definiranom razdoblju, s definiranim korištenim resursima.

Projekt se sastoji od niza aktivnosti koje zajedno rješavaju određeni problem.

Projekt treba biti RELEVANTAN, IZVEDIV i ODRŽIV!!!

2 faza formuliranja
2. Faza formuliranja

Po završenoj fazi analize cjelokupne situacije vezane za projekt (dionici, problemi, ciljevi, strategije) projekt bi trebao biti spreman za detaljno planiranje.

Matrica logičkog okvira (logička matrica) sažima:

Hijerarhiju projektnih ciljeva (logiku intervencije)

Kako će se vršiti monitoring/praćenje i evaluacija projektnih postignuća (pokazatelji i izvori provjere)

Ključne vanjske činitelje nužne za uspjeh projekta (pretpostavke i rizici)

+ potrebne resurse (ulazne resurse) i troškove

broj ano ozna avanje u matrici
Brojčano označavanje u matrici

Opći cilj

Specifični cilj

Rezultat 1.1

Rezultat 1.2

Rezultat 1.3

Aktivnost 1.1.1

Aktivnost 1.1.2

Aktivnost 1.1.3

....

na in logika itanja logi ke matrice
Način (logika) čitanja Logičke matrice

Logička matrica u svome sadržaju mora prikazivati cjelovitu logiku projekta. Svaki element logičke matrice logički je povezan s drugim elementom.

Pažnja: Svaki segment matrice je strogo definiran - logikas drugim dijelovima matrice se mora testirati tj. redefinirati ukoliko je potrebno.Logička matrica je interaktivni proces.

Logička matrica ima svoju vertikalnu i horizontalnu logiku.

a verti kalna logika odnos izme u pretpostavki i hijerarhije ciljeva
a) Vertikalna logika – odnos između pretpostavki i hijerarhije ciljeva

Interna logika

Objektivno provjerljivi pokazatelji

Izvori provjere

Pretpostavke

Opći cilj

Svrha projekta

Rezultati

Aktivnosti

Preduvjeti

Čita se na sljedeći način: aktivnosti s pretpostavkom dovode do rezultata…

b horizontalna logika
b) Horizontalna logika

Pretpostavke

Interna logika

Objektivno provjerljivi pokazatelji

Izvori provjere

Opći cilj

Svrha projekta

Rezultati

Sredstva/

Means

Troškovi

Aktivnosti

Preduvjet

Kako ćemo provjeriti uspjeh u ostvarivanju ciljeva???

o ekivani ishodi kolegija
Očekivani ishodi kolegija
 • Identificirati EU fondove namijenjene financiranju poljoprivredne djelatnosti
 • Identificirati ostale EU fondove koji se mogu koristiti u poljoprivrednoj djelatnosti
 • Prepoznati aktivnosti koje se mogu financirati iz EU fondova u programskom razdoblju 2014-2020 godina
 • Razumjeti logičku matricu kao instrument UPC-a te ju samostalno izraditi
slide29

Zahvaljujem na pažnji!!!

dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž, prof.v.š.