Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL NACIONALISME PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL NACIONALISME

EL NACIONALISME

83 Views Download Presentation
Download Presentation

EL NACIONALISME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EL NACIONALISME El podem definir com: - NACIÓ: comunitat amb una història, llengua i cultura comunes amb la voluntat de diferenciar-se d’altres comunitats. - ESTAT: conjunt de lleis i institucions que governen un territori i una població determinades La ideologia que defensava el dret dels pobles o nacions a decidir els seu futur, esdevenir estats independents Caldrà definir, doncs: Es va manifestar al segle XIX en diferents: MOVIMENTS NACIONALS PROCESSOS D’INDEPENDÈNCIA PROCESSOS D’UNIFICACIÓ CONSOLIDACIÓ D’ESTATS-NACIÓ FORA D’EUROPA MOVIMENTS NACIONALISTES ALS IMPERIS Com per exemple: 1871 Com p.exem: ITALIANA ALEMANYA BÈLGICA GRÈCIA A L’IMPERI AUSTRIAC JAPÓ ESTATS UNITS