Download
liberalisme i nacionalisme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIBERALISME I NACIONALISME PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIBERALISME I NACIONALISME

LIBERALISME I NACIONALISME

100 Views Download Presentation
Download Presentation

LIBERALISME I NACIONALISME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LIBERALISME I NACIONALISME

 2. Les noves idees que van aportar la il·lustració i el creixement econòmic del segle XVIII anunciaven una època de transformacions polítiques profundes: REVOLUCIÓ BURGESA. El parlamentarisme anglès i la revolució americana inicien el procés de la REVOLUCIÓ FRANCESA.

 3. REVOLUCIÓ FRANCESA • El 1789 França es trobava en una profunda crisi econòmica i social. • La burgesia animada per les idees de la il·lustració i pels exemples anglès i americà esperava l’ocasió per posar fi a l’Antic Règim. • La negativa de la noblesa a pagar impostos va fer començar el procés revolucionari.

 4. LA FI DE L’ANTIC RÈGIM • Pel maig de 1789 es van obrir a Versalles, presidits per Lluís XVI, els Estats Generals. • Els representants del Tercer Estat van exigir un vot per persona i no per estament.

 5. El monarca i una part de la noblesa no ho van acceptar. • Els diputats del Tercer Estat, reunits el 20 de juny, en el Jeu de Paume es van nomenar com a representants de la nació en l’Assemblea Nacional. • Es van comprometre a elaborar una constitució que reflectís la voluntat dels francesos.

 6. El poble de París va sortir al carrer per donar suport a la burgesia i tement que les tropes empresonessin els diputats va assaltar la Bastilla el 14 de juliol. • La revolta es va estendre al camp en revolta antisenyorial (Gran Por). • El 4 d’agost l’Assemblea Nacional Constituent va abolir els privilegis feudals i va promulgar la Declaració de Drets de l’Home i el Ciutadà.

 7. PRESA DE LA BASTILLA

 8. LA REVOLUCIÓ BURGESA 1789-1792 • l’Assemblea Nacional va començar a legislar per convertir França en una monarquia constitucional parlamentària. • El 1791 es va promulgar una Constitució d’ideals del liberalisme polític: - Separació de poders, sobirania nacional, igualtat legal, sufragi censatari…

 9. Es van redactar codis de lleis que garantien la igualtat. • Es va abolir la tortura. • Es va obligar la noblesa a pagar impostos. • Es van expropiar els béns de l’Església que foren declarats béns nacionals. • Es va crear la Guàrdia Nacional.

 10. La Marseillaise - Chante de guerre pour l'armée du Rhin Melody - Melody - Paroles et musique de Rouget de Lisle, 1760-1836

 11. LA CAIGUDA DE LA MONARQUIA • Les reformes del primer període satisfeien els grups de burgesos (girondins) perquè els concedien drets polítics i llibertat econòmica. Els sans-culottes i un grup polític, els Jacobins, van assaltar el Palau Reial, van empresonar el monarca i van proclamar la República (1792).

 12. LA REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA(1792-1794) • La revolució va entrar en una etapa radical i democràtica. • Es castigava amb presó o mort els sospitosos de contrarevolucionaris (Terror). • Lluís XVI i Maria Antonieta foren guillotinats. • Aquesta radicalització dels jacobins (Robespierre) va provocar l’oposició d’una bona part de la burgesia i per mitjà d’un cop d’estat van enderrocar i executar els principals dirigents jacobins.

 13. LA GUILLOTINAl

 14. ROBESPIERRE

 15. LA PEBÚBLICA BURGESA(1794-1799) • Porta el control la burgesia conservadora i estableix un govern col·legiat (el Directori). • El liberalisme de la nova república s’oposava tant al absolutisme i a l’aristocràcia com a la democràcia dels jacobins, per tant tenia tots aquests a l’oposició. • En aquest context i amb guerra amb les potècies absolutistes europees, l’exèrcit va adquirir molta importància. • Un jove general Napoleó Bonaparte, amb el suport de la burgesia, va protagonitzar un cop d’estat i va concentrar tot el poder a les seves mans cochines.