Differentieel diagnose prostaatlijden - PowerPoint PPT Presentation

differentieel diagnose prostaatlijden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Differentieel diagnose prostaatlijden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Differentieel diagnose prostaatlijden

play fullscreen
1 / 8
Differentieel diagnose prostaatlijden
212 Views
Download Presentation
cybill
Download Presentation

Differentieel diagnose prostaatlijden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Differentieel diagnose prostaatlijden

  2. symptomen: pijn (perineum, laag abdominaal, testes, penis en met ejaculatie), geïrriteerde blaas, obstructie en soms bloed in zaadvocht grote populatie-studie in Canada: 20% had deze symptomen Introductie

  3. I. Acute prostatitis II. Chronische bacteriële prostatitis IIIA. Chronische prostatitis/Pelvic pain syndrome, inflammatoir IIIB. Chronische prostatitis/Pelvic pain syndrome, non-inflammatoir IV. Asymptomatische inflammatoire prostatitis Classificatie National Institute of Health Differentieel diagnose prostaatlijden

  4. A/ koortspieken, spierpijnen, dysurie, pelvische/peri-anale pijn, donkere urine, obstructieve symptomen, soms enkel vaag griepaal syndroom D/ anamnese, gezwollen en gevoelige prostaat (voorzichtige ppa!), urine cultuur (voor gerichte AB R/) TO/ labo: pyurie, bacterurie, WBC R/ AB (4 tot 6 weken), NSAID I. Acute prostatitis

  5. A/ asymptomatisch (toevallige vondst), LUTS (urgency, frequentie↑, dysurie, perineaal ongemak, lichte koorts) KO/ ppa soms gevoeligheid, hypertrofisch/oedemateus; meestal normaal TO/ 4 glazen test (VB1, VB2, EPS, VB3); test valabel als VB2 < 10.3 bact/ml; chronische prostatitis als VB3 > 12 WBC; cultuur is bijna altijd positief Chlamydia => vermoeden als testen toch negatief zouden zijn R/ 6 weken AB (quinolones), (Chlamydia: liefst Azithromycine) II. Chronische bacteriële prostatitis

  6. is meer frequent dan acuut en chronische bacteriële prostatitis (heb niet naar cijfers gezocht) studies naar Chlamydia/Mycoplasma/Ureaplasme zijn inconclusief 1 studie: prostaatbiopsie bij mensen met klachten en vrijwilligers: geen verschil (38% vs 36%)=> men vermoedt dus een a-bacteriële inflammatoire vorm A/ idem als bij chronische bacteriële prostatitis, geen voorgeschiedenis van urineweglijden TO/ WBC (>20/hpf in EPS), maar cultuur is negatief R/ AB heeft weinig nut bewezen, hoewel men in de praktijk toch voor Chlamydia behandelt voor de rest weinig evidenties ... Omic, Terazosin (Hytrin) Zitbaden en anti-inflammatoire middelen Psycho-therapie bij sex. dysfunctie IIIA. Chronische prostatitis/pelvic pain syndrome - inflammatoir

  7. A/ anamnese zoals chronische bact prostatitis, maar variabel verloop en geen VG van urineweginfectie. Soms symptomen van 'hesitancy' en onderbreking vd mictie TO/ urineanalyse is normaal en EPS is negatief (geen WBC) urodynamische testen: kunnen gestoord zijn (bekkenbodem, spasmen, ...) (1 studie met chronische non-bacteriële prostatitis: 31/34 had urodynamische problemen) R/ volgens urodynamische testen (zijn niet altijd even succesvol) - blaashals en urethraspasmen: a-blokker - blaashals : HK - bekkenbodemspieren: diazepam bij persisterende symptomen: NSAID en zitbaden IIIB. Chronische prostatitis/pelvic pain syndrome - noninflammatoir

  8. Is nog niet genoeg bestudeerdDiagnose is gemaakt dmv prostaatbiopsie, infertiliteitsbehandeling en kankerbehandeling. IV. Asymptomatische inflammatoire prostatitis