Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 24
Innehåll
198 Views
Download Presentation
cybil
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Innehåll Bakgrund till enteral läkemedelsadministrering (5-8). Var hittar man information om enteral läkemedelsadministrering (9-10). Översikt av tillvägagångssätt vid enteral läkemedelsadministrering (11). Läkemedelshantering vid enteral tillförsel av läkemedel (12-18). Komplikationer (slangocklusion, interaktioner med sondnäring, gastrointestinala biverkningar), (19-22). Sammanfattning (23). Länkar (24).

  2. Illustration Linda Skogfeldt

  3. Länkar • Kunskapsstöd från Läkemedelsverket: http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Enteral-lakemedelsadministrering/ • Läkemedelsboken: (http://www.lakemedelsboken.se/), uppslagsdatum 2013-01-18. • Läkemedelsinformationscentralerna: (http://www.lic.nu/), uppslagsdatum 2013-03-07. • Vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/, uppslagsdatum 2013-03-07. • LIF, skyddsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal vid hantering av läkemedel: (http://www.lif.se/default.aspx?id=34005), uppslagsdatum 2013-01-18. • Administrering av legemidler i sonde/PEG En veileder for helsepersonell (http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/legemidler-til-barn/Documents/Sonde_opplag%202%20-%20sep09.pdf) uppslagsdatum 2013-01-18. • A.S.P.E.N: (http://www.nutritioncare.org/), uppslagsdatum 2013-01-18. • BAPEN (British Association for Parenteral and Enteral Nutrition): (http://www.bapen.org.uk/) uppslagsdatum 2013-01-18. • British Pharmaceutical Nutrition Group (BPN G): (http://www.bpng.co.uk/index.htmL), uppslagsdatum 2013-01-18. • http://www.dbh.nhs.uk/Library/Patient_Policies/PAT%20MM%202%20v.3%20-%20ADMIN%20OF%20MEDS%20SWALLOWING%20DIFFS.pdf • European Society of PaediatricGastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESP GHAN ): (http://www.espghan.med.up.pt/), uppslagsdatum 2013-03-07.