PK-YRITYSTEN APUNA Markkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation

pk yritysten apuna markkinoinnin myynnin koulutus ja kehitt minen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PK-YRITYSTEN APUNA Markkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
PK-YRITYSTEN APUNA Markkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen

play fullscreen
1 / 10
PK-YRITYSTEN APUNA Markkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen
155 Views
Download Presentation
cybele
Download Presentation

PK-YRITYSTEN APUNA Markkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PK-YRITYSTEN APUNAMarkkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen • Kokemus ja asiantuntemus Työkokemus: • 7 vuotta vähittäiskauppaa, kodintekniikkaa • 8 vuotta sähkötarviketukkukauppaa • 22 vuotta myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtäviä Pätevyys:ELY:n, Uusyrityskeskus Ensimetri-, Tredea Oy:n asiantuntija

  2. Palvelulupaus: • Tuoda Pk-yritysten henkilöiden liiketoimintaan koulutusteni ja kehitystoimintani kautta konkreettista hyötyä, ansaita varmemmin rahaa.

  3. PK-YRITYSTEN APUNAMarkkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen KOULUTUS • Yrityskohtainen koulutus • Useamman yrityksen samanaikainen koulutus • Yrittäjäkursseilla koulutusta (iltakurssit) • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ koulutus • Neuvottelutaidolla parempiin tuloksiin • Puhelintyön tarvekartoitukseen perustuva täsmävalmennus • Luurikoulu • Myyntitulos syntyy tiedosta • Viestinnän tehopäivä

  4. PK-YRITYSTEN APUNAMarkkinoinnin/myynnin koulutus ja kehittäminen KEHITTÄMINEN • ELY:n asiantuntijapalvelut (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) • Lyhytkestoinen konsultointi pk-yrityksille • eBuusti • Pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen  • Oven avaaja markkinoille • Tavoitteena auttaa alkavia ja jo toiminnassa olevia Pk-yrityksiä löytämään ja rakentamaan uusia asiakasverkostoja sekä ylläpitämään ja kehittämään niitä

  5. PK-YRITYSTEN APUNATutkimuspalvelut • Erialisten tutkimusten avulla Pk-yritykset saavattietoa käytännön läheisessä muodossa päätöksenteon, johtamisen ja kehittämisen tueksi • Asiakastyytyväisyystutkimukset: • Kehittämiskohteiden paikantaminen ja kohdentaminen eniten asiakastyytyväisyyttä tuottaviin toiminnan osatekijöihin • Tarvekartoituksista: • Yrityksen tuotetarjonnalle otollisen asiakasryhmän löytäminen sekä ostokriteerin selvittäminen • Selvityksistä: • Uuden tuotteen, palvelun tai ratkaisun markkinointimahdollisuuksien selvittäminen

  6. Palvelut julkisille organisaatioille • Yrityskehitys Schukoff tarjoaa julkiselle sektorille kartoituksia, selvityksiä ja tutkimuksia, joiden avulla organisaatiot saavat tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi ja perustaksi esimerkkeinä • Markkinaselvitysuudelle tuoteratkaisulle Pirkanmaalla - Keksintösäätiö. • Selvitystyössä oppimisen kehittämistarpeista - Pirkanmaan oppisopimuskeskus. • Markkinointiselvitys uudelle verkkopohjaiselle tuoteratkaisulle- Finn-Medi Tutkimus Oy. • Koulutustarveselvitys Tikka ja HynäPro hankkeiden palveluille - Tredea Oy. • Selvitys Pirkanmaan metalliteollisuuden Pk-yritysten tarpeet ja odotukset kehittämistoiminnalle - Teknologiakeskus Hermia.

  7. Kehitys- ja luottamustoimet • eBuusti - ICT-alan konsultointi- ja asiantuntijapalveluntarjoaja 2013 - 2014 • SMKJ:n (myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry) kouluttajaverkoston jäsen, Kompetenssi kouluttajaverkoston jäsen

  8. AK-Tehdas Oy Asoma Oy Atsi Oy Eräsalon Kirjapaino Oy Exemi Oy Expopak Oy Fibratus Oy Finlayson Sisustustekstiili Oy Galvanoimis Oy Hermia Yrityskehitys Oy IT Vision Oy Kangasalan kunta/elinkeinotoimi Kangasalan Kuorma-autoilijat Oy Kangasalan Lasi Oy Kangasalan Osuuspankki Keksintösäätiö Koja Ilmastointi Oy Koutsi-projekti Silta Valmennusyhdistys Lakkapuu Ay Pikomet Pirkanmaan oppisopimuskeskus Polytronic Oy Primetieto Oy Suomen Antennikeskus Oy Sähkötalo Harju Oy Sähkötaso Oy Esitystekniikka TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tamla Ky Tampereen Ammattikuva Oy (JuvenesPrint) Tampereen Markiisi Oy (FP-Tamar Oy) Teknologiakeskus Hermia Oy Tiusanen Oy Toyota Autotalot Oy Tredea Oy Visto Engineering Oy WA-Kuori Oy Xetpoint Oy YRITYSURA Ky Yksityinen kielitoimisto Referenssejä

  9. 2007 Pirkanmaan metalliteollisuuden pk-yritysten tarpeet ja odotukset kehittämistoiminnalle selvitys. Teknologiakeskus Hermia Oy:lle 2007 Selvitys - Verkkopohjainen tuoteratkaisu - Finn-Medi Tutkimus Oy 2008 - 2010 Koulutus- ja kehitystarveselvitys Pirkanmaan Pk-yrityksille - Tredea Oy 2008 Asiakastyytyväisyysselvitys - Suomen Antennikeskus Oy 2008 Selvitys työssä oppimisen kehittämistarpeista - Pirkanmaan oppisopimuskeskuksen työnantaja-asiakkaille 2008. Pirkanmaan oppisopimuskeskus 2009 Koulutus- ja kehityshanke, rakennusalalla toimivalle yritykselle 2010 Myyntiteho - Kehittävän lelun markkinoille vieminen - markkinoinnin ja myynnin kehittäminen 2010 TuoteStart - Hevostalouteen liittyvä keksintö - kapallistamismahdollisuuksien selvittäminen 2011 Myyntiteho - Kuljetusliikkeelle - markkinoinnin ja myynnin kehittäminen 2011 Myyntiteho - Liikkeenjohdon konsultointi kansainvälistymisessä - markkinoinnin ja myynnin kehittäminen 2011 TuoteStart - Verkkosovelluskeksinnön - kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen ja apu 2012 Myyntiteho - Digitaalinen painotalo - markkinoinnin ja myynnin kehittäminen 2012 Myyntiteho - Kielitoimiston - markkinoinnin ja myynnin kehittäminen 2012 TuoteStart - Henkisen hyvinvoinnin palvelun - markkinaselvitystyö 2012 TuoteStart - Hyvinvointikoti - markkinaselvitystyö 2012 TuoteStart - Omakotiasujille talotekniikan palvelu - markkinaselvitystyö 2012 TuoteStart - Yritykset/omakotitalot eri lämmitysmuotojen energiatuottojen mittaaminen 2013 Myyntiteho - Veropalvelu - markkinoinnin ja myynnin kehittäminen 2013 TuoteStart - Mobiilisovellus hätä- ja kriisiviestintään kunnille selvitystyö Kehityshankkeita mm.

  10. Yhteystiedot Yrityskehitys Schukoff Hermiankatu 8 D 33720 Tampere Puh. 050 3438 313 • jorma.schukoff@kehitys.com • www.kehitys.com Käytännönläheisesti tietoa päätöksen teon tueksi tarpeiden ja odotusten mukaisesti