slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project PowerPoint Presentation
Download Presentation
Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project. dr. Pascal van Eck , prof.dr. Roel Wieringa (Leerstoel Informatiesystemen) “Architectuur in een genetwerkte wereld”, NGI Regio Den Haag, September 28, 2005. Doel van deze presentatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Besturing van ICT: architectuur-afstemmingin het GRAAL-project

dr. Pascal van Eck, prof.dr. Roel Wieringa (Leerstoel Informatiesystemen) “Architectuur in een genetwerkte wereld”, NGI Regio Den Haag, September 28, 2005

doel van deze presentatie
Doel van deze presentatie
 • Kijken naar besturing vanuit optiek ICT-afstemming
 • Project GRAAL heeft enkele patronen geïdentificeerd in IT-afstemming …
 • … en er is verklarende theorie aanwezig …

Kunnen we hiermee IT-alignment beter begrijpen?

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

overzicht
Overzicht
 • Doel van deze presentatie
 • Afstemming volgens Henderson & Venkatraman
 • Het GRAAL-project en -raamwerk
 • Observaties case studies
 • Afsluiting

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

slide4

Bron: Henderson, & Venkatraman, (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organisations. IBM Systems Journal, 32(1):472-484.

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

de essentie van henderson venkatraman
De essentie van Henderson & Venkatraman
 • Net als de bedrijfsstrategie moet de IT strategie zowel interne als externe aspecten in ogenschouw nemen
 • Zowel interne/externe afstemming als functionele integratie moeten beschouwd worden. Een van beide alleen is onvoldoende

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

overzicht1
Overzicht
 • Doel van deze presentatie
 • Afstemming volgens Henderson & Venkatraman
 • Het GRAAL-project en -raamwerk
 • Observaties case studies
 • Afsluiting

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

project graal
Project GRAAL
 • Guidelines Regarding Architecture ALignment
 • Doel: ontdekken van patronen in enterprise-level applicatie-architectuur
 • Gebaseerd op case studies in de Nederlandse financiële dienstverlening en grote overheidsorganisaties

Project page: http://graal.ewi.utwente.nl

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

systeemtheorie
Systeemtheorie
 • Een systeem is een samenhangend geheel van componenten
  • Er is synergie tussen componenten …
  • … en die synergie levert emergente eigenschappen op
  • Een product is een systeem met nuttige eigensch.
 • Voorbeelden
  • Het rechtssysteem
  • Het NL elftal speelt met een 3-3-4 systeem
  • ‘Een systematische manier van werken’

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

systeemdimensies
Systeemdimensies
 • Systeemaspecten: van buitenaf observeerbare eigenschappen
 • Aggregatie-hiërarchie: structuur als samenstelling van deelsystemen
 • Systeem-levenscyclus: van concept tot sloop

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

systeemlevenscyclus
Systeemlevenscyclus
 • Typische fases in de levenscyclus van een systeem
 • Tijdens het ontwerp moeten we rekening houden met alle fases

Acquisitie

(maken or kopen)

Conceptie

Gebruik

Sloop

Time

Onderhoud

(Correctief en adaptief)

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

aspecten van software producten

SW product aspect

Diensten

Kwaliteit

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Voor de gebruiker

Voor de maker

...

Usability

Efficiency

Security

....

Maintainability

Portability

Aspecten van software-producten
 • Dienst = nuttige interactie met omgeving
  • Gedrag: in welke volgorde? (tijd)
  • Communicatie: met wie? (plaats)
  • Betekenis: waarover?

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

aggregatie
Aggregatie

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Kwaliteit

Samen-

gesteld

system

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Kwaliteit

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Kwaliteit

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Kwaliteit

Externe

entiteit

Externe

entiteit

Systeem

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Kwaliteit

...

Component

...

Aspect en aggregatie zijn onafhankelijk

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

de betekenis van aggregatie

A2

A1

A2

A1

C

B

C

B

C

De betekenis van aggregatie
 • C is een component van A als
  • C een dienst verleent aan A
  • A een inkapseling is van C
 • Als we afzien van inkapseling ontstaat een gelaagde architectuur

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

architectuurlagen
Architectuurlagen

Primaire

dienst-

verlening

 • Lagenstructuur doorkruist werelden
 • Dit is niet mogelijk met inkapseling

Omgeving (markt)

Sociale wereld

Organisatie (structuur en processen)

Bedrijfsapplicaties

Symbolische

wereld

Software-infrastructuur

Fysieke infrastructuur

Fysieke wereld

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

structuur van de bedrijfsapplicatielaag
Structuur van de bedrijfsapplicatielaag

Primaire

dienst-

verlening

Omgeving

Sociale wereld

Organisatie

Applicaties: functionaliteit

Bedrijfsapplicaties

bedienen specifieke

groepen gebruikers

Symbolische

wereld

Informatiesystemen: data

Software-infrastructuur

Fysieke infrastructuur

Fysieke wereld

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

structuur van de software infrastructuurlaag
Structuur van de software-infrastructuurlaag

Primaire

dienst-

verlening

Omgeving

Sociale wereld

Organisatie

Bedrijfsapplicaties

Infrastructuur

bedient

alle groepen

gebruikers

Office SW, Browser, ...

Symbolische

wereld

Middleware

DBMS, WFMS, Directory server, Web server, ...

OS, Network software

Fysieke wereld

Fysieke infrastructuur

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

de fysieke wereld is groot

Primaire

dienst-

verlening

De fysieke wereld is GROOT

Omgeving

Sociale wereld

Organisatie

Bedrijfsapplicaties

Symbolische

wereld

Software-infrastructuur

Processors, peripherals, UI devices, wires,

electromagnetic waves, wireless access points, ....

Radio network, electricity network, telephone network, water supply network, gas supply network, sewage network, road network, ....

Buildings, ... machine tools, ....

Fysieke wereld

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

het raamwerk
Het raamwerk

Levenscyclus

Sloop

Gebruik & onderhoud

Acquisitie

Conceptie

Kwaliteit

Aspecten

Diensten

Gedrag

Communicatie

Betekenis

Usability ...

Maintainability ...

Omgeving (markt)

Sociale

wereld

Organisatie (structuur en processen)

Bedrijfsapplicaties (functionaliteit & informatiesystemen)

Symb.

wereld

Dienstverlening

SW infrastructuur (OS, NW, MW, DBMS, WFMS, ...)

Fysieke infrastructuur (Computers, netwerken, access points, ...)

Fysieke

wereld

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

overzicht2
Overzicht
 • Doel van deze presentatie
 • Afstemming volgens Henderson & Venkatraman
 • Het GRAAL-project en -raamwerk
 • Observaties case studies
 • Afsluiting

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

bestudeerde documenten
Bestudeerde documenten

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

belangrijkste bevindingen
Belangrijkste bevindingen
 • Aansturing bedrijfsapplicatielaag en software-infrastructuurlaag verschillen
  • Bedrijfsapplicatielaag:
   • Gebeurtenisgedreven
   • Structuur volgt gebruikersgroepen
  • Software-infrastructuurlaag:
   • Tijdgedreven
   • Structuur volgt technologiedomeinen
 • Structuur ontwikkelorganisatie moet structuur klantenorganisatie volgen

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

application alignment
Application alignment

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

goals
Goals

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

problems
Problems

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

twee perspectieven
Twee perspectieven

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

ontwikkelorganisatie en klantorganisatie observatie
Ontwikkelorganisatie en klantorganisatie: observatie
 • Ontwikkelorganisatie voor reorganisatie:
  • Een afdeling per klantgoep
  • Per afdeling: subafdeling per ontwikkelfase (accountmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers)
 • Ontwikkelorganisatie na reorganisatie:
  • Een afdeling per ontwikkelfase
  • Per afdeling: subafdelingen per klantgroep

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

conway
Conway
 • Wet van Conway:
  • “Structuur van ontworpen artefact is afspiegeling van structuur groep ontwerpers”
 • Gevolg reorganisatie:
  • Structuur ontwikkelafdeling past niet meer bij architectuur (geen afspiegeling)
  • Klanten missen aanspreekpunt
  • Oude structuur komt ad-hoc terug

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

overzicht3
Overzicht
 • Doel van deze presentatie
 • Afstemming volgens Henderson & Venkatraman
 • Het GRAAL-project en -raamwerk
 • Observaties case studies
 • Afsluiting

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

afsluiting
Afsluiting
 • Besturing van ICT bezien vanuit perspectief architectuur-afstemming
 • GRAAL-raamwerk biedt eenvoudig kader voor bestuderen afstemming
 • Aandachtspunten:
  • Frictie bij toepassen van meerdere afstemmingsperspectieven
  • Afspiegeling ontwikkel-organisatie en klantorganisatie wenselijk

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

literatuur
Literatuur
 • ‘Strategic Alignment Model’:
  • Henderson, & Venkatraman, (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organisations. IBM Systems Journal, 32(1):472-484.http://researchweb.watson.ibm.com/journal/sj/382/henderson.pdf
 • Uitbreiding v/h ‘Strategic Alignment Model’:
  • Maes, R., Rijsenbrij, D., Truijens, O. and Goedvolk, H. (2000). Redefining business–IT alignment through a unified framework. PrimaVera Working Paper 2000-19, Univ. of Amsterdam, Dept. Accountancy and Inf. Mngt.http://imwww.fee.uva.nl/~maestro/PDF/2000-19.pdf
 • Resultaten GRAAL:
  • Eck, P. van, Blanken, H. and Wieringa, R. (2004). Project GRAAL: Towards Operational Architecture Alignment. Int. J. of Cooperative Information Systems, 13(3):235-255.http://is.cs.utwente.nl/GRAAL/eck_blanken_wieringa_ijcis04.pdf

Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

slide33

Pascal van EckAfdeling InformaticaUniversiteit TwentePostbus 2177500 AE EnschedeEmail: vaneck@cs.utwente.nlhttp://www.cs.utwente.nl/~patveck