wprowadzenie do areny cz 2 model punktu ksero n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
curran-horn

Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero. - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wprowadzenie do Areny, cz.2Model punktu ksero. Dr inż. Bożena Mielczarek

 2. Założenia • W Centrum stoją dwie kopiarki (Szybka i Wolna) oraz jedna bindownica. Urządzenia te obsługiwane są przez dwóch pracowników. Ponadto, trzeci pracownik zajmuje się wyłącznie pobieraniem opłat. • Czas kopiowania: • Czas kopiowania na kopiarce szybkiej można opisać rozkładem normalnym o średniej 1.6 sekundy i odchyleniu 0.3 sekundy na stronę • Czas kopiowania na kopiarce wolnej to NORM(3.8, 1.6) sekundy na stronę • Do Centrum przychodzą klienci dwóch typów: • Klient Ksero przychodzi zgodnie z rozkładem wykładniczym (EXPO) o średniej 10 minut i prosi o skopiowanie od 1 do 50 stron. • Klient Oprawa przychodzi zgodnie z rozkładem wykładniczym (EXPO) o średniej 10 minut i prosi o skopiowanie od 1 do 50 stron a następnie o oprawę. • Klienci (obu typów) przychodzą grupowo po 1, 2 lub 3 osoby TRIA(1,2,3)

 3. Założenia - reguły • Wybór kopiarki • jeżeli liczba stron do kopiowania jestmniejsza lub równa 30 i w kolejce do szybkiej kopiarki czeka dwa lub więcej zleceń, wtedy pomimo dużej liczby stron do kopiowania wybierana jest kopiarka wolna • Oprawa • Oprawa składa się z trzech procesów: • Nr 1 - przygotowanie stron (tylko Pracownik): UNIF(1,2) minut • Nr 2 – oprawa właściwa (Pracownik + Bindownica): UNIF(2,4) minut • Nr 3 – zakończenie oprawy (tylko Pracownik): UNIF(2,4) minut • Pracownicy • Pracownicy (dwaj) obsługują kopiarki i bindownicę, ZAWSZE w pierwszej kolejności wybierając oprawą, a dopiero w drugiej kolejności – kserowanie. • Kasjer (jeden) pobierający opłaty • Opłata • Klient oddaje dokument do kserowania (i oprawy) a sam w tym samym czasie idzie zapłacić do kasy. Dopiero po przedstawieniu dowodu opłaty może odebrać zlecenie. Pobranie opłaty trwa około NORM(2.1,0.6) minuty. • Punkt jest czynny przez 10 godzin dziennie.

 4. Cel badań • Zdarzały się niedawno skargi klientów na zbyt długi czas oczekiwania w kolejce. • Należy przeanalizować: • Czas pobytu w systemie • Czas oczekiwania we wszystkich kolejkach i oddzielnie w każdej kolejce • Długość kolejek • Wykorzystanie maszyn i pracowników • Należy zbudować wykres dynamiczny śledzący długość kolejek

 5. Model: nowe elementy • Każdy klient „uruchamia” dwa równoległe procesy: proces kopiowania i proces płacenia. Klient opuszcza punkt ksero gdy OBA procesy zakończą się. • Wykorzystamy dwa nowe bloki: BATCH i SEPARATE. • Dzięki tym blokom: (1) zamienimy jeden proces na dwa równoległe, oraz (2) będziemy mieli pewność, że klient nam nie ucieknie bez uiszczenia zapłaty 

 6. Model: nowe elementy • Blok ASSIGN: służy do nadawania wartości atrybutom, zmiennym,… • Zdefiniujemy dwa atrybuty: • Liczba stron • Czas Poczatek do zarejestrowania momentu pojawienia się w systemie • Zmiana ikonki zgłoszenia w bloku ASSIGN: klient ma ikonkę postaci ludzkiej a zlecenie wygląd kartki papieru • Większa liczba identycznych stanowisk: moduł Resource • Zajmowanie i zwalnianie stanowiska w odrębnych procesach: w jednym Seize Delay (tylko zajmowanie), a w drugim Delay Release (tylko zwalnianie) • Blok RECORD może pełnić: • (a) rolę licznika zliczając wszystkie zgłoszenia, które przez ten blok przejdą • (b) odmierza czas jaki upłynął od wskazanego momentu

 7. Model Zmiana ikony zgłoszenia Nadawanie wartości atrybutom Czy skierować do oprawy? Warunek logiczny wyboru kopiarki

 8. Model Typ zgłoszenia Zdefiniowanie początkowej ikony zgłoszenia Losowa liczba osób Nazwy atrybutów są IDENTYCZNE dla obu typów zgłoszeń TNOW to wewnętrzna zmienna Areny pokazująca aktualny czas zegara symulacyjnego. Inne zmienne Areny: Help  Arena Help Topics  Contents  Using Variables, Functions, and Distributions  Variables

 9. Expression Builder - blok DECIDE Expression Builder wywołujemy prawym przyciskiem myszy, gdy kursor jest na dowolnym polu typu „Expression” (Wyrażenie)

 10. Model – blok DECIDE (liczba stron <= 30) .AND. (NQ(Kopiowanie szybkie.Queue) >= 2) NQ(Nazwa kolejki) to funkcja zwracająca liczbę zgłoszeń oczekujących w kolejce (liczba stron <= 30) && (NQ(Kopiowanie szybkie.Queue) >= 2)

 11. Separate i Batch Kopie są łączone wg numeru zgłoszenia: wykonane odbitki trafiają do właściciela Tworzona jest dokładna kopia zgłoszenia oryginalnego

 12. Proces - opłata

 13. Proces - kopiowanie Do kserowania potrzebne są JEDNOCZEŚNIE dwa zasoby: pracownik i kopiarka Czas trwania kopiowania

 14. Model Zmiana wyglądu ikony W TRAKCIE symulacji Sprawdzenie jakiego typu jest klient W Centrum pracuje dwóch pracowników wykonujących te same czynności: kserowanie i oprawę

 15. Model – bloki Process Bindowanie ma wyższy priorytet niż kserowanie: Pracownik w pierwszej kolejności wybierze proces bindowania Tylko Seize Delay: Pracownik NIE JEST zwalniany Tylko Delay Release: Pracownik jest tutaj zwalniany Pracownik został zajęty w poprzednim procesie: tu zajmowana i zwalniana jest bindownica

 16. Model – blok RECORD W atrybucie Czas Poczatek zapamiętano chwilę, od której namierzany jest upływ czasu Tutaj naliczamy czas jaki upłynąl od momentu zapisanego w Czas Poczatek do chwili obecnej Blok RECORD może działać jako zwykły licznik (Type = Count) lub może służyć do zapamiętywania czasu jaki upłynął od wskazanego momentu (Type=Time Interval). Type—Typ naliczanej statystyki (tally lub count). Count zmniejszy lub zwiększy wartość statystyki o wskazaną wartość. Entity Statistics wygeneruje ogólne statystyki związane ze zgłoszeniem. Time Interval policzy i zapamięta różnicę pomiędzy wskazanym atrybutem a bieżącym czasem symulacji. Time Between wyznaczy i zapamięta czas pomiędzy wejściem dwóch kolejnych zgłoszeń do modułu. Expression wyznaczy wartość podanego wyrażenia.

 17. Zadanie domowe • Do baru typu Fast food klienci przybywają pojedynczo według rozkładu wykładniczego o średniej 5 minut albo dwójkami według rozkładu wykładniczego o średniej 5 minut (proszę założyć dwa strumienie). • Klienci najpierw sprawdzają czy są wolne miejsca w jadalni i jeżeli są, to je zajmują, a jeżeli nie – opuszczają bar. (Uwaga – klient samotny potrzebuje jednego miejsca a klient grupowy – dwóch. NR(stanowisko obsługi) zwraca liczbę zajętych kanałów obsługi). Zajmowanie miejsc w jadalni trwa 2 minuty. • Klienci, którzy przyszli dwójkami rozdzielają się i kupuję obiad oddzielnie. Klienci zamawiają, płacą i odbierają potrawę przy tym samym stanowisku (rozkład trójkątny (3,5,6) minut, 2 pracowników). • Następnie klient wchodzi do jadalni mającej pięć czteroosobowych stolików. Zjedzenie przepysznej potrawy zajmuje mu niezwykle przyjemne TRIA(15,25,35) minut.

 18. Zadanie domowe • Później klient opuszcza bar. ALE – klienci, którzy przyszli dwójkami, również opuszczają bar razem. • Uruchom symulację dla 10 powtórzeń po 8 godzin każde. Jednostki bazowe – minuty • Ilu klientów zrezygnowało? • Jak długa jest kolejka do stanowiska zamawiania/płacenia? • Ile czasu upływa od przyjścia do baru do zakończenia posiłku? • Ile czasu upływa od zajęcia miejsca do opuszczenia baru? • Jakie jest obciążenie stanowisk obsługi? • Należy zbudować wykres śledzący liczbę wolnych miejsc w jadalni