nedenler ve sonu lar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NEDENLER VE SONUÇLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

NEDENLER VE SONUÇLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

TOPRAK SU HAVA KİRLİLİĞİ. NEDENLER VE SONUÇLAR. Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları Radyoaktif atıklar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEDENLER VE SONUÇLAR' - cullen-short


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nedenler ve sonu lar

TOPRAK

SU

HAVA KİRLİLİĞİ

NEDENLER VE SONUÇLAR

toprak k rl l

Ev, işyeri hastahane ve sanayi atıkları

 • Radyoaktif atıklar
 • Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya yayılmakta ve rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.
 • Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
 • Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre , tarım ilacı vb.kullanılması
 • Su kirlenmesi
 • Kaliteli ve birinci sınıf toprakların yerleşim ve endüstri için kullanıma açılması
 • ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi, yakılarak tarla açılması, tarım topraklarının hatalı işlenmesi, mera ve çayırların bilinçsiz kullanımı, aşırı otlatma vb. sebeplerle oluşan toprak erozyonu,
TOPRAK KİRLİLİĞİ
slide15

İnsanoğlu bir çok şekilde doğayı etkilemektedir:

 • Bioçeşitlilik
 • Ozon tabakası
 • Sera etkisi
 • Asit yağmurları
 • Erozyon
 • Çölleşme
 • Ormansızlaşma
 • Petrol kirliliği
 • Ötrifikasyon
 • SU KİRLİLİĞİ!!!!

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide16

Birleşmiş Milletlerin Denizel Kirlilik Tarifi:

“İnsanoğlunun su ortamına dolaylı veya direk denizel su ortamındaki canlı faaliyetini, denizel su kalitesini, balıkçılığı, insan sağlığını etkileyecek her türlü madde ve

enerji aktarımı şeklinde tarif edilmektedir.

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide17

Çevre kirliliğinin en önemli göstergelerinden biri olan deniz ve kıyı kirliliği ülkemizde ilk kez Haliç’in kirlenmesiyle gündeme gelmiştir. Bilincin artmasıyla çevreci yaklaşımlar kurum ve kuruluşları harekete geçirmiştir.Günümüzde ilgili kurumlar kıyı ve deniz kirliliğinin önlenmesi ve su kirliliğinin korunması amacıyla yaptıkları çalışma ve düzenlemelerle gerekli tedbirleri almaktadırlar.Sağlık Bakanlığı 1989 yılından bu yana bu çerçevede Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, İçel illerinde E.coli; Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2002 yılı itibarı ile 29 ilde Toplam koliform, Fekal koliform ile Fekal streptekok ; 2002 yılı yüzme sezonu itibarı ile de ülke genelinde tüm numune noktalarında Toplam koliform, Fekal koliform ile Fekal streptekok parametrelerini izlemektedir. Ülkemizde deniz sularının sınıflanması ve kalite kriterleri “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile belirlenmiş ve bazı parametreler için ulusal zorunlu değerler belirtilmiştir. Yönetmelik, Yüzme Suyu Kalitesi 76/160/EEC Avrupa Birliği (AB) Direktifi ile kısmen uyumludur. Sağlık Bakanlığı 2001yılı deniz ve kıyı kirliliği çalışmaları kapsamında 424 numune noktasından alınan 3857 analizden 3363’ü uygun bulunmuş, 494’ü uygun bulunmamıştır. Buna göre yüzme alanlarının %87’si ulusal zorunlu değerlere uymakta iken %13’ü uymamaktadır.Ulusal gerekliliklere göre yeterli şekilde örneklenmemiş yüzme alanları ise %14 tür. Toplam koliform ve Fekal koliform için belirlenen ulusal zorunlu değerler AB Direktifindeki zorunlu değerlerden oldukça düşüktür.Ancak her bir parametre için standart analiz yöntemleri belirlenmemiştir. Direktife tam uyum için 2010 yılı öngörülmektedir.

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide18

Kirletici Kaynaklar

 • Karasal kökenli
 • a)Katı atıklar ve yüzey suları(evsel atıklar)
 • b)İzale suları ve endüstriyel atıklar
 • 2. Uluslar arası gemi kaynaklı kirlilik
 • 3.Doğal kirleticiler(ötrifikasyon) ve istilacı türler
 • 4.Hava taşınımı ile olan kirlilik (Rüzgar etkisi)

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide30

PİKNOKLİN

OKSİJEN

DEĞİŞİMİ ?

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide31

ALGAL TOKSİN

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide35

(+)Her türlü deniz ve su kirliliğinden öncelikle insan yani

bizler sorumluyuz!!!!

(-)Öte yandan sahip olduğumuz kıyısal ve deniz alanlarının

tahrip olmasını kesinlikle

istemiyoruz burada çok büyük bir çelişki var......

NEDEN?? (BENCİLLİK)

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide36

PETROL:

 • Taşınan her bir milyon ton petrolün 1 tonu doğaya bırakılmakta.......
 • Büyük petrol tankerlerinin kazaları (%22)

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

den zel ortam s rekl nsan etk s altinda
DENİZEL ORTAM SÜREKLİ İNSAN ETKİSİ ALTINDA!!!

N

E

H

İ

R

ENDÜSTRİ

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide42

ÖTRİFİKASYON:

Kontrolsüz atık deşarjı:

Yumurta besleyici de olsa bir öğünde 100 tane yenmez ?

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide43

Başlıca kirleticiler:

 • çöpler ve diğer oksijen tüketen atıklar
 • bulaşıcı etki taşıyan mikropler
 • bitki besin elementleri
 • organik kimyasallar (pestisidler)
 • Petrol
 • inorganik mineraller ve kimyasal bileşikler
 • aşırı sediment
 • Radioaktivite

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide44

Su kalitesi değişkenleri:

 • Fiziko kimyasal özelikler
 • Nutrientler
 • inorganik bileşikler
 • Organik bileşikler

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide45

Fiziko-kimyasallar:

sıcaklık

tuzluluk

Askıda katı madde

pH

Bulanıklık/netlik/renk

Çözünmüş oksijen

klorofil

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide46

Bitki-besin elementleri

Nitrat NO3-N

NitritNO2-N

AmonyumNH4-N

fosfat PO4-P

Silikat SiO4-Si

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide47

İnorganik

Siyanid

bakırkurşunciva Nikel gümüş

Hidrojen sülfidkadmiyumKromiyum

Floridklorin Arsenik

kalayçinko

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide48

Organik

Tributiltin

hidrokarbonlar

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide49

Ek olarak:

Koliform bakteriler .......

ve

Alg patlamaları...............

sayılabilir

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide50

Parametre

Kılavuz değerler

Kılavuz değerlerden yüksek test sonuçlarının kabul edilebilir yüzdesi

Toplam koliform

max. 500/100 ml

20%

Fekal koliform

max. 100/100 ml

20%

Fekal streptokok

max. 100/100 ml

10%

Mavi Bayrak Projesi Mikrobiyolojik Parametre Değerleri

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide51

Özelikle belediye ve diğer halk sağlığı ile ilgili kuruluşların sürekli söz konusu bu değişkenleri periyodik olarak ölçüp gereken önlemleri almaları gerekir......

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

hava kirlili i
Hava kirliliği

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ses k rl l
SES KİRLİLİĞİ

KTU-DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

slide58

Ne ekersen onu biçersin,

Bilmeyen, inanmayan,

araştırmayan öğretemez,

öğrenmek demek yaşamaktır

ad