1 / 92

Az emberi párválasztás

Az emberi párválasztás. Miért jó, hogy kétfélék vagyunk?. Kik ezek?. A kétféleség előnye. 1966 George Williams csoportszelekció A gének szelekciója a legfontosabb, de nem elhanyagolható Az adaptáció súlyos szó: csak indokolt esetben alkalmazzuk!. A kétféleség előnye. 1966 George Williams

crystal
Download Presentation

Az emberi párválasztás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Az emberi párválasztás

 2. Miért jó, hogy kétfélék vagyunk?

 3. Kik ezek?

 4. A kétféleség előnye • 1966 George Williams • csoportszelekció • A gének szelekciója a legfontosabb, de nem elhanyagolható • Az adaptáció súlyos szó: csak indokolt esetben alkalmazzuk!

 5. A kétféleség előnye • 1966 George Williams • A nemi reprodukcióval az egyedek rövidtávú érdeke sérül • Egy faj elterjedésével kapcsolat • Heterozigóta változatosság – utazás?

 6. Miért éppen 2 nem van? • Biodinamika • Monoszexuális, biszexiális, triszexuális (génk egészét, felét, egyharmadát adja a szülő) • Haploid, dipliod, triploid (hány másolat van egy-egy kromoszómáról)

 7. Génszelekció – a túlélési valószínűség

 8. Csoportszelekció – a túlélési valószínűség

 9. J. Roughgarden Kedvezőtlen környezeti hatás

 10. Müller • A és B mutáció két külön egyedben sokkal valószínűbben megjelenik – az ivaros szaporodás aztán egy egyedben egyesítheti őket – ennek a valószínűsége sokkal nagyobb, mint ha ugyanazon egyedben jönne létre.

 11. Biotikus és abiotkus környezet • A biotikus környezet – többi élőlény – rendkívüli versenyt alakít ki • Lewis Caroll: Alíz Csodaországban • Van Valen The red queen hypothesis: • "Here you see, it takes all the running you can do to keep in the same place"

 12. Monoszexualitás • Előnyei: • Stabil környezetben • Gyorsabb szaporodás • Több erőforrás a növekedésre – nincs versengés • Parthenogenezis - szűznemzés: • Visszatérés a monoszexualitáshoz • Izolált területeken – nem a versengéstől függ

 13. Mitől függ a nem? • Kígyók és gyíkok –genetikailag meghatározott (ember is!) • Néhány teknősök és krokodilok: a környezet határozza meg a nemet. • Aromatáz – valójában hormonfüggő • Sox9 gén kifejeződése -hormontermelés - hőm

 14. Crepidula fornicata papucs-csiga A fiatal egyedek mind hímek A hím nemi szervek visszafejlődnek – labilis állapot Ha nőstényen van a halomban, hímmé alakul Ha eltávolítják a nőstényről, a hím nősténnyé alakul Ha sok hím van egymás mellett, nősténnyé alakulnak Nőstényekből viszont nem alakulnak át hímmé

 15. Szexuális szelekció • Miért van a pávának hosszú díszes faroktollazata? A szarvasnak agancsa?

 16. Szexuális szelekció • There is no free lunch • Fejlődési és fenntartási költségek • Ha a szaporodásban nyújtott előny nagyobb, mint a hátrány, amit a jegy okoz • Sokszor vezet szexuális dimorfizmushoz

 17. A szelekció

 18. Szexuális dimorfizmus? • Mindkét nemnek egyaránt fontos, hogy szapordjon… • Miért a hím egyedek díszítettek mégis (legtöbbször)?

 19. Szaporodási gyorsaság • Szarvas • Nőstény: 1 év • Hím: néhány perc • A nemek arány a populáción belül azonban ezt nem tükrözik • A lassan szaporodó nem tagjai hosszú időre eltűnnek a megtermékenyíthető egyedek sorából

 20. A nőstények emiatt könnyen találnak szaporodásra alkalmas partnert, a hímeknek viszont küzdeniük kell egymással • A költséges testi díszítések általában azon a nemen jelennek meg, amelyik gyorsabban szaporodik

 21. A szexuális szelekció hatása: mennyiség vs minőség • A gyorsabb nem két stratégia: • Azonos neműek elijesztése – agresszió, nagy testméret • Ellentétes neműek elkápráztatása • A lassabb nem válogatósabb

 22. Korlátok • Férfiak – társak • Nagy kockázat – nagy nyereség • Live fast, die young • Nők – fiziológia

 23. Párosodási rendszerek • Monogámia • madarak nagy része, ragadozók • Hím is gondoz • Poliandria • Madarak kb 2%-a versengés inverz! • Poligínia • Emlősfajok több, mint 90%-a

 24. Emlősök • 90%-a poligín • Promiszkuitás: több hím együttesen birtokolja nőstények egy csoportját • 10%-a monogám (társas ragadozók) • Miért és hogyan?

 25. Emlősök • 90%-a poligín - promiszkuitás • 10%-a monogám (társas ragadozók) • A hímeknek miért nem könnyebb mindig a poligínia? • A hímek valójában ugyanannyi energiát fektetnek a szaporodásba!

 26. Hím Nőstény Monogámia poligínia

 27. Hím • Nagy ivari szelekció • A hímek csak kis része jut egyáltalán szaporodási lehetőségekhez – mindent beleadnak (testméret, fegyverek) • Sz.x..l.s d.m.rf.zm.s! • A monogám fajoknál nem jellemző Nőstény poligínia

 28. Hím • Nagy ivari szelekció – főleg a ímeknél (a nőstények többségének lesznek utódai) a hímek egy része viszont teljesen kiszorul • Erőforrás-fenntartó képesség Nőstény poligínia

 29. A hím is részt vesz az utódgondozásban – nincsenek intraszexuális agresszív hatások (hímek közötti verekedések) Hím Nőstény Monogámia

 30. Ecce homo – hová tartozunk?

 31. Két megközelítés • 1 más fajok • 2 különböző kultúrák

 32. Két megközelítés • 1 más fajok • 2 különböző kultúrák

 33. Más fajok • Pan troglodytes (csimpánz) • Pan paniscus (bonobó vagy törpecsimpánz) • Papio anubis (pávián)

 34. Csimpánzok • Nagy csoportok – a hím elhagyja és újhoz csatlakozik • Nem kizárólagos alfa-hím (mint a gorilláknál) - a nőstény számos hímmel párosodik (támogatás megtartása?)

 35. A dominanciasor tetején állókkal később párosodnak • Ételért cserébe párosodnak néha – nagyobb esélye az erősebb hímeknek

 36. Bonobók

 37. Páviánok • Nagy csoportok – hímek vadásznak • A nősténnyel többen is párosodnak – ételért cserébe is

 38. Az ösztrusz időszakában azonban az alfa-hím kisajátíthatja • Nőstényőrző tevékenység - hímeknél

 39. Két megközelítés • 1 más fajok • 2 különböző kultúrák

 40. Férfiak 80-150 millió spermium naponta Max termékenység: szultánok: 500-800 gyermek Nők 400 petesejt – max 15-20 termékenyülhet meg Max termékenység: 10-20 Ami univerzális

 41. Peter és Murdock preindusztiális társadalmakat összehasonlító elemzése • Mérsékelten poligín faj vagyunk…

 42. Arany középút • Nemi dimorfizmus • Férfiak:8-10 ill 30% • Hereméret – nem utal promiszkuitásra (Barrett et al.) • Férfiak nagyobb születési aránya, lassabb szexuális érése, magasabb mortalitása

 43. Az ember eredetileg poligín – hogyan jött létre a monogámia? • Egalitárius társadalom? (busmanok) • Rejtett ovuláció!? – erről később • Szeriális monogámia (4 éves ciklus) • Mozaikos szerveződés – a monogámia és a poligínia váltják egymást

 44. Rejtett és szinkronizált ovuláció • Nincs évi ösztusz-ciklus • Feltűnően folyamatos szexuális aktivitás • Rejtett ovuláció • !bársonymajmok és bonobók!

 45. Rejtett ovuláció • Tartóssá teszi a hím jelenlétét • Szexuális viselkedés ellenőrzése • Több apa feltételezés elmélet • Nőstény bizonytalanságban tarthatta a hímeket – infanticiditás kockázata csökken • Általában a promiszkuitásnál tűnik el a jelzés – aztán vele együtt a promiszkuitás is eltűnik • -> hím kisajátítja a nőstényt -> párkapcsolat • -> nőstény keresni kezdi a monogám hímet

 46. Rejtett ovuláció • Miért jó butának lenni? • Burley szerint: intelligencia: tudatos születésszabályozás • Ösztrusz eltűnése – a „tudatlan nők jobban szaporodtak”

 47. Az ösztrusz periódus maradványa - szexuális viselkedés • Gyakoribb szexuális aktusok – párkapcsolaton kívül főleg • Magabiztosság, kihívóbb öltözködés • Gyakoribb orgazmus

 48. Szinkronizált ovuláció • Tovább rontotta a promiszkuitás esélyét • Állatvilágban is van rá példa: a szülés szinkronizációja – jobb együttműködés a gyereknevelés alatt

 49. Család és termékenység • Poligínia • Monogámia

 50. Család és termékenység • Poligínia • Monogámia

More Related