Született feleségek „Mindenkinek van valami szennyese!” - PowerPoint PPT Presentation

crwys
sz letett feles gek mindenkinek van valami szennyese n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Született feleségek „Mindenkinek van valami szennyese!” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Született feleségek „Mindenkinek van valami szennyese!”

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Született feleségek „Mindenkinek van valami szennyese!”
110 Views
Download Presentation

Született feleségek „Mindenkinek van valami szennyese!”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Született feleségek„Mindenkinek van valami szennyese!” Közösségi értékképzés

 2. Kutatási projekt Vizsgált téma I: a sorozat miért képes lekötni, fenntartani a nézői figyelmet Módszer:műfaji követelmények (Antalóczy Tímea 2001), médiahasználati kategóriák (Gayer Zoltán 2000), narratív vizsgálat Eredmény: A sorozat a szereplővel való érzelmi azonosulás lehetőségét kínálja fel. A sorozat a komplex narratívába tartozik, mely ötvözi az epizodikus (series) és folytatásos (serial) narratíva jegyeit. Nélkülözhetetlen egy ügyesen kitalált történet, az események megfelelő adagolása. Összetett módon történik a különböző szálakhoz tartozó események kibontása. Ez az összetettség adja az élvezetét annak, hogy a néző újabb tapasztalatokat szerez a szereplők közötti viszonyok megértésében.

 3. Kutatási projekt Vizsgált téma II:szereplők jelleme Módszer:a narrátor és a szereplők megnyilvánulásainak szöveges és filmnyelvi elemzése (beállítás, plánok, vágás), a szereplők hozzárendelése archetípusokhoz Eredmény:a karakterek részéről ütközésben van az önkép és annak kommunikálása; szembetűnő a szimuláció és disszimuláció. Ezért a szereplők viszonyai folyton átrendeződnek, mindez pedig a jelentések ismételt felépítésére és lebontására készteti a nézőt. - Carlos: Hé, többen bámulnak. Volnál szíves lejjebb venni a hangerőt? - Gabrielle: Természetesen! Nehogy már azt higgyék, hogy nem vagyunk boldogok.

 4. Kutatási projekt Vizsgált téma III:a szereplők közti közösségképződés, a közösségi kapcsolatok átalakulása Módszer:jelenetelemzés Eredmény: a titok és a pletyka számottevően és folyamatosan (át)alakítja a sorozatbeli zárt közösség kapcsolati hálózatát. A pletykálás és nyomozás során a szereplők különböző tényeket önkényesen csoportosítanak, és az így létrehozott összefüggésrend hatására elképzeléseik folyamatosan változnak.

 5. Kutatási projekt Vizsgált téma IV: megjelenő értékszerkezetek Módszer:jelenetelemzés Eredmény:a sorozatban megjelent értékszerkezetek a szereplők egymás közti viszonyainak függvényében értelmezhetőek. Változó kapcsolataik folyton változást generálnak a közösség kapcsolatában is. Emiatt a sorozat aktív figyelmet követel a nézőtől: folyton újra kell értelmeznie a kapcsolatokat, a cselekedeteket, és az elhangzott mondatokat.

 6. Kutatási projekt Vizsgált téma V: nézői értelmezés, nézői közösségképződés Módszer: befogadóra tett hatás vizsgálata (az eddigi módszerek együttes használatával) Eredmény: az utalásrendszerek és önidézések bonyolultsága miatt szükséges az első évadtól nézni a sorozatot. Az értelmezés megköveteli az éppen aktuális viszonyok előtörténetének figyelembevételét.A titokzatosságnak, a titok működésének, a pletykának a performatív szerkezete a lényeges. A néző a szereplővel együtt nyomoz, ennek közösségképző hatása van; a pletyka, a közösséghez tartozás érzését adja. Komplexitás OK: értékszerkezet kimutathatósága

 7. Jelenetelemzés az értékszerkezet bemutatására • Narratív, verbális, auditív, vizuális kontextus • Újítás: a hagyományos női szerepek változásában • Technikai megoldások, filmes eszközök

 8. A probléma megjelenése „Anya” archetípusa ellentmondása az önbecsapás, a látszat fenntartása mindenáron ütközés: az önkép és annak kifejezése között feltétlen szeretet TITOK: információ, ami a hatalom eszközévé válik

 9. Konfrontáció ~ nézői figyelem irányítása, nézőpont kijelölése ~ szereplők összekapcsolása, történet kibontása ~ feszültség, ellenséges viszony kifejeződése, távoli kapcsolatra való utalás ~ középpontos kompozíció: központi elem a két nő ~ horizontálisan nyitott képkeret ~ beállítás-ellenbeállítás

 10. Hatalmi játék félközeli plánok használata arcjáték a fontos: a mimika, gesztusok - nem a beszéd fontos a jelek értelmezése és a nézői jelentéslétrehozás látszat fenntartása: mosoly az arcokon fenyegetettséggel teli szavak, feszült szituációt jelöl ellentét van a verbális és nonverbális jelek között

 11. A titok felfedése bensőséges szobakép, vidám hangulat közeli barátok bizalmas viszonyra utal az őszinte érzelmek megjelenése vallomása EGYÜTTÉRZÉSt vált ki a többiekből az ok számít a néző a „bűnös” nézőpontjába helyezkedik, látható lesz a reakció összhang van a szavak és gesztusok között KÖZÖSSÉGI MEGERŐSÖDÉS EMPÁTIA

 12. Együttes cselekvés • a lábak mutatásával kezd, ami a határozott fellépésükre utal • együtt lépnek, nem hagyják cserben egymást • a kameraalulrólközelít felfelé helyzeti előnyre utal • határozottság és elszántság tükröződik az arcokon megtorlás, végkifejlet előrevetítése • vágással a néző a szereplők nézőpontjába helyezkedik látja, hogy mi felé haladnak

 13. Megtorlás • találkozáskorakonfliktusban álló felek szembe kerülnek, a néző oldalról figyel • a „védett” személyt oldalról határolják • egyenlőtlen felállás büntetés, megtorlás kifejezése • kéztartás elutasító, összhang van a valós érzelmek és azok kifejezése között • hátat fordítanak és elsétálnak – közösségben bekövetkező változás • magányosságra való utalás – a háttérben Edie még a többiek között látszik, de már egyre kisebb alak válik belőle

 14. Közösségi átalakulás • vágással a következő képkockában már Edie szemszögéből látjuk a többiek elvonulását • négyen együtt tartanak, míg őt egyedül hagyják • újabb vágás – nézőpont váltás, ez ismét a néző szemszöge, aki Edie-t látja, aki az utca közepén, egymagában álldogál, és bánatosan néz a többiek után védik a saját közösségüket – a titkolózás oka lesz a mérvadó Közösségképződés: titok hatása