1 / 8

Něme ckom ánie

X. Sachsen Autor: Bc. Lucie Čechová , ZŠ Lingua Universal Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0644 Šablona: III/2. Něme ckom ánie. Sachsen. hlavní město: Drážďany počet obyvatel: 4 183 400 rozloha: 18 414 km 2 vlajka znak. Dresden

crevan
Download Presentation

Něme ckom ánie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. X. Sachsen Autor: Bc. Lucie Čechová, ZŠ LinguaUniversal Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0644 Šablona: III/2 Německománie

  2. Sachsen • hlavní město: Drážďany • počet obyvatel: 4 183 400 • rozloha: 18 414 km2 vlajka znak

  3. Dresden Saské město, které se pyšní nesčetnou řadou památek. Barokní palác Zwinger vznikal v letech 1710-28 na přání kurfiřta Augusta Velikého, který se chtěl touto stavbou vyrovnat francouzkému panovníkovi Ludvíku XIV. Dnes zde můžeme navštívit obrazovou galerii starých mistrů, expozici míšeňského porcelánu, sbírku rytířských zbraní a brnění tzv. „Rüstkammer” nebo fyzikální salon. Sachsen

  4. Frauenkirche, symbol Drážďan, který je proslulý svou smutnou historií. Protestantský kostel byl za 2.světové války při bombardování města téměř celý srovnán se zemí. Znovupostavení této památky přišlo na více jak 230 milionů eur. Od roku 2005 je Frauenkirche opět přístupná. Semper-Oper je německá státní opera. Tato novorenesanční budova byla navržena Gottfriedem Semperem a roku 1841 otevřena. Byla poničena požárem, který ji zachvátil o 30 let později. Bombardování jako zázrakem přežila. Dnes patří k nejvyhledávanějším operám Evropy. Sachsen

  5. Meißen Míšeňský porcelán, známý snad po celém světě, pochází právě z tohoto malebného městečka ležícím na řece Labi. V oblasti Míšně se rozkládá úrodná vinařská oblast.Historické centrum města potěší barevnými fasádami domů. Albrechtsburgpochází z 15.století a stal se prvním zámkem v dějinách německho stavitelství. Cestou na zámek si povšimněte ornamentu, vytesaného ve zdi, kde lze rozluštit celou abecedu. Sachsen

  6. Moritzburgje barokní lovecký zámeček nacházející se nedaleko Míšně. Zámek je obklopen jezírkem, kolem kterého vede nádherná procházka. Zámek nechal vybudovat vévoda Moritz ze Saska v letech 1542-1546. V interiérech je možné zhlédnout kromě jiného sbírku Míšeňského porcelánu. Natáčela se zde pohádka Tři oříšky pro Popelku. Sachsen

  7. Odkazy a použitá literatura: www.sachsen.de www.dresden.de www.frauenkirche.de www.semperoper.de www.meissen.com www.stadt-meissen.de www.moritzburg.de www.wikipedia.de www.wikipedie.cz Sachsen

  8. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:State_flag_of_the_Saxony_%281815-1952%29.gifhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:State_flag_of_the_Saxony_%281815-1952%29.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_Saxony.svg http://www.google.cz/imgres?start=21&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&addh=36&tbm=isch&tbnid=Y6mZTr813FGYgM:&imgrefurl=http://www.dresden.de/dtg/de/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/historische_altstadt/zwinger.php&docid=Trt14p8QeXbcPM&imgurl=http://www.dresden.de/media/bilder/dtg/sightseeing/altstadt/20100616_336_zwingerhof_glockenspielpavillon_fe.jpg&w=336&h=223&ei=KD1mT9jDBc7O4QT2lLz8Bw&zoom=1&iact=rc&dur=196&sig=104516609446727422792&page=2&tbnh=139&tbnw=182&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:21&tx=115&ty=121 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=UJP9EEUWTZmkDM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_%28Dr%25C3%25A1%25C5%25BE%25C4%258Fany%29&docid=6mcsdRJifnKrAM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Dresden_Frauenkirche_Saint_Mary_october_2005.jpg/220px-Dresden_Frauenkirche_Saint_Mary_october_2005.jpg&w=220&h=330&ei=Xz1mT62WMq3P4QSguPCPCA&zoom=1&iact=rc&dur=399&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=143&tbnw=90&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=59&ty=63 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=nnLv2krkzFT2GM:&imgrefurl=http://www.pension-poisental.com/galerie.html&docid=LT-IWLXfvweuvM&imgurl=http://www.pension-poisental.com/images/semperoper.jpg&w=600&h=420&ei=dT1mT76UHYnP4QSUhJCSCA&zoom=1&iact=rc&dur=300&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=143&tbnw=217&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=112&ty=100 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=MQWtto1dUFhAtM:&imgrefurl=http://www.julistravel.com/poznavacie-zajazdy/2012/cestovna-kancelaria/2071-poznavaci-zajazd-moritzburg-drazdany-nemecko-2012.html&docid=vAV64OfeeNBY6M&imgurl=http://www.julistravel.com/images/img/12071avdrazdany6.jpg&w=514&h=358&ei=CD5mT4SKHqzP4QS9xO3VBw&zoom=1&iact=rc&dur=271&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=136&tbnw=181&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=102&ty=54 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=WxL086B0NO46eM:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/cestovani/221249-nemecky-zamek-moritzburg-proslavila-ceska-popelka.html&docid=JRFTJbepSBSIiM&imgurl=http://media.novinky.cz/823/248230-original1-dixu4.jpg&w=800&h=1132&ei=KT5mT5-6GM734QTYhKjpBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1118&vpy=4&dur=99&hovh=267&hovw=189&tx=89&ty=126&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=136&tbnw=98&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:0 Obrázky:

More Related