slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. As. Dr. Milika Dhamo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. As. Dr. Milika Dhamo

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
crescent

Prof. As. Dr. Milika Dhamo - PowerPoint PPT Presentation

380 Views
Download Presentation
Prof. As. Dr. Milika Dhamo
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GJINIA NE SHKOLLE Prof. As. Dr. Milika Dhamo

 2. KUADRI EUROPIAN I KUALIFIKIMEVEEDUKIMI GJINOR NE KEK Edukim demokratik Edukim ligjor Edukim qytetar Edukim mjedisor Edukim globalt Edukim gjinor Shprehite per jeten Integrimi europian Edukim me dhe per te drejtat Inteligjence emocionale Kognicion VET Zhvillim psikomotor Sjellje

 3. Dukurite aktuale të zhvillimit të shoqërisë shqiptare: Hapja drejt shoqërisë demokratike e civile; Lëvizja e popullsisë drejt zonave urbane Pritshmëritë dhe stereotipet sjellore Dramat sociale Keqkuptimet bashkëshoqëruese gjinore Barrierat nënkulturore Krijimi i "shoqërise periferike" "Braktisja e fshehtë"

 4. DOC LOKALE STANDARDET KORNIZAT KURRIKULARTE INPUTE… DOC GLOBALE PAMJA E EDUKIMIT GJINOR NE SHKOLLE NIVELI POLITIK KURIKULA: TEKSTET, PLANE PUNE… NIVELI PROFESIONAL 1 4 2 3 5 MESUESI:NXENESI E PERDITSHMJA 3 1 4 2

 5. Forma te ushqimit te identitetit androgjenik teksti shkollor Seksizmi Konstrukti gjinor konteksti social e kulturor bashkëveprimi skema

 6. VECORITE PSIKOLOGJIKE TE FEMIJEVE NE SHKOLLEN E MESME VENDI I IDENTITETIT GJINOR NE ZHVILLIMIN FIZIK SOCIAL KOGNITIV E MORAL

 7. PARAGJYKIMI ATY KU NDODH TE NXENIT! APRIORISTIKA DISKRIMINIMI STEREOTIPET MOSHA VITET E SHKOLLIMIT REALITETI GJINOR NE MENDJEN E NXENESIT ANDROGJINIA BARAZIA SOCIALE PERVOJA DHE KURRIKULA ROLET SOCIALE

 8. INDETITETI GJINOR konstrukt social që formësohet nënndikimin e kontekstevesocialee kulturore dhe një metodologjie edukative me shtrirje të gjatë në kohë. . QELLIMI

 9. Ku? Perceptimet, të kuptuarit dhe qëndrimet gjinore modelohen në shkolle dhe tekste. Seksizmi ne tekst eshte faktor i fshehtë tinzar modeldhenieje

 10. Identiteti dhe rolet gjinore Femijet 14-18 vjec jetojnë stadin e operacioneve te larta mendore. Të menduarit bazohet në hipoteza dhe racionalizime Të kuptuarit thjeshtohet nga cilesia e input, perpunimit te informacionit dhe output Identiteti: 4 korsite e tij!! J.Marcia

 11. 14-18 vjecaret: Adoleshentet identifikohen dhe bashkëpunojnw me ata që kanë status social të lakmuar. Adoleshentet kopjojnë të fuqishmit, të suksesshmit, të rriturit. Konstruktet gjinore dominante gëlltiten siç serviren.

 12. Zhvillimi gjinor ne moshen 14-18 vjec të menduarit objektiv, klasifikimi Piaget raporti i pjesës me të tërën serializimi, krahasimi inversioni, reciprociteti

 13. IDENTITETI GJINOR Faktoret e rrezikut Shkak Faktoret mjedisore Faktoret vetjak PERVOJA LOKUSI KURRIKULA GRUPI Integritet Paaftesia Aftesia Paaftesia Nderveprimi Zakonet Jetesore DILEMAT GJINORE

 14. TEKSTET PER GJININE • Autoriteti Skemat Iniciativa Raportet o o o o Klasa 9-12 Ilustrimet, Aparati didaktik i teksteve, Sjelljet e stereotipizuara, Rolet sociale, Autoriteti gjinor, Skemat e te menduarit, Profesionet

 15. Përmbajtje femërore Ok, • jo metodologji feministe; • Objektivitet dhe art interpretimi gjinor; • jo përshtypje personale; • Përqasshmëri me mentalitetin e moshes, jo sterilitet; • Jo gjykime, • jo artifice dhe arkaizma; • Interpretim interaktiv, • jo autoritet. .

 16. Mbi mesimdhenien Vertikalisht Integrimi horizontal lendet Analiza semiotike copëzimi i permbajtjes deri në nivelin më të imët, pa prekur kuptimin Analizae permbajtjes analiza e njësisë së plotë mësimore

 17. Dy shkolla te ndertimit te mjedisit formal edukativ: Parashtrimi sistematik i informacionit: përshkrimi i drejtpërdrejt i tij Parashtrimi problemor: nxënësit e ndërtojnë vetë dijen/rolingjinor

 18. Instrumenti i mbledhjes së fakteve gjinore ne programe (1)

 19. Instrumenti i mbledhjes së fakteve gjinore në tekste(2)

 20. INTEGRIMI I DIMENSIONIT GJINOR NEPER PROGRAMET E NJE VITI VVERTIKALISHT Kurrikul e integruar Horizontalisht RENDITJA KONSEKUITIVE E KONCEPTEVE GJINORE

 21. LE TE BEJME ATE QE KEMI BERE PERHERE! THERRASIM BLOOM! TAKSONOMIA E OBJEKTIVAVE KOGNITIVE TAKSONOMIA E OBJEKTIVAVE EMOCIONALE TAKSONOMIA E OBJEKTIVAVE PSIKOMOTORIKE

 22. OBJEKTIVA SPECIFIKE TE EDUKIMIT GJINOR ROBERT MAGER: CILI ESHTE DESTINACIONI I NDERHYRJES? SPECIFIKO REPERTORIN E SJELLJES SE DESHIRUAR! ( OBJEKTIVAT E ARRITJES) SPECIFIKO MASEN E SUKSESIT! SPECIFIKO KOHEN/RRETHANAT E KRYERJES SE SJELLJES!

 23. Mola e edukimit gjinor Mohimi Spiral Kundershtimi Kanalizimi drejt te menduarit te stereotipizuar Tradicionalizmi

 24. Totalitarizmi i fshehte Vrasja e personit juridik tek i riu/e reja Vrasja e personit moral tek I riu/ e reja Prenotimi i dështimit ne jete: i teperti Gelimi i totalitarizmit

 25. Deformimet emocionale Aktivizimi i mekanizmave negative mbrojtes Panopticizmi i te rriturve: e drejta e privatesise dhe krijimtaria Kultivimi i vetmisw dhe izolimit gjinor

 26. Inhibitore te te nxenit Objektifikimi i sjelljes gjinore te nxenesit dhe pasojat e bërjes objekt Rolet gjinore Cungimi i interesave ne gjini te ndryshme Prioritetet e te rriturve

 27. OBJEKTIVA SPECIFIKE SOCIALE, PSIKOLOGKIE E EDUKATIVE TE EDUKIMIT GJINOR NORMAN GRONLUND: IDENTIFIKO ELEMENTE TE SJELLJES SE DESHIRUAR! PROGRAMOJI ATO SI SEKUENCA TE NDERHYRJES!

 28. EDUKIMI GJINOR SI FAKTOR UNIFIKUES Komunitete te paintegruara ???? Shoqeria Komunitete te integruara Komunitete pjeserisht te integruara

 29. Rekomandime: • Me shume qellim ne sjelljet gjinore ne tekste • Gjej plotinw e identitetit gjinor ne tekste • Thekso tiparet e identitetit androgjenik • Respektimi i paradigmes se zhvillimit kognitiv, social, emocional e moral te femijeve. • Pershtat metodologjine e mesimdhenies

 30. Djale a vajze? Disleksia dhe miopia hasen tre herë më shpesh tek djemtëVajza nuk vuajnë shpesh nga disleksia dhe miopia E përqendrojnë vëmendjen për një kohë mw të shkurtër E përqendrojnë vëmendjen për një kohë më të gjatë Hemisferat e trurit i kanë më të diferencuara në funksione Hemisferat e trurit nuk janë qartazi të specializuara Hemisferën e djathtë e kanë më të zhvilluar Hemisferën e majtw e kanë më të zhvilluar I zgjidhin ushtrimet në heshtje Preferojnë të flasin kur zgjidhin problema Janë më të interesuar për objektet; luajnë më shpesh me to Janë më të interesuara për njerëzit dhe fytyrat dhe jo aq pwr objektet

 31. Inputi dhe fiziologjia Nuk i dallojnë mirë aromat I dallojnë shumë mirë aromat, sidomos para ovulimit Ndodh më shpesh të jenë mëngjarashë Nuk ndodh shpesh të jenë mëngjarashe Ndërhyjnë për të prezantuar çështje të reja Ndërhyjnë për të bërë sqarime dhe mbështetur dikë në bisedë Nuk e kanë të zhvilluar kontaktin me sy E kanë të zhvilluar kontaktin me sy Preferojnë distanca më të mëdha më bashkëmoshatarët meshkuj Ndjehen mirë kur nuk ka distancë me bashkëmoshataret femra Preferojnë të kripurat Preferojnë ëmbëlsirat,

 32. Ne dhomat e tyre Dwgjojnë mirw me veshin e djathtë Dëgjojnë mirë me të dy veshët Reagojnë ndaj dhimbjes mw ngadalë Reagojnë ndaj dhimbjes më shpejt, por e durojnë më gjatë Shikojnë më mirë drejt përpara Shikojnë mirë edhe anash Shikojnë më mirë kur ka shumë dritë, nuk shikojnë mirë natën Shikojnë mirë edhe natën Shkrimin e dorës e realizojnë me hemisferën e majtë Shkrimin e dorës e realizojnë me të dyja hemisferat duke siguruar një paraqitje më estetike U pëlqen shahu U pëlqejnë gjuhët e huaja U vjen goja më vonë (arrijnë të flasin mirë rreth moshës 4 vjeç) U vjen goja më shpejt (arrijnë të flasin mirë rreth moshës 3 vjeç) Zemërohen më lehtë. Zemërimi u vjen më ngadalë, por i fortë.

 33. Pritshmerite e stereotipizuara Pranojnë të tjerët nëse kanë interes I pranojnë të tjerët nëse janë të bukur Identifikohen mw shpesh me të fortët Identifikohen më shpesh me viktimat Janë indiferent ndaj mysafirëve U pëlqen të përshëndesin dhe sajdisin mysafirët Janë më të mirë në përdorimin e shqisës së të parit dhe orientimit në hapësirë Janë dëgjuese të mira Kukullat i përdorin si silurë, gjuajnë me to, por nuk kujdesen Kukullat i përdorin për të ndërtuar mjedise familjare, për t’u kujdesur për to Kur luajnë, ndërtojnë objekte të larta Kur luajnë, preferojnë të rrafshtat Luajnë lojra konkurruese, ku qëllimi është fitorja Luajnë lojra kooperuese, ku qëllimi është mirësia dhe ndihma Parapëlqejnë të luajnë me lodra, sa mw të shtrenjta më të mira Parapëlqejnë të luajnë më shokët e shoqet e tyre, t’i ndihmojnë në lojë a veprimtari Preferojnë histori/aktivitete më aventura, ngjarje të ndodhura jashtë shtëpisë Preferojnë histori/aktivitete me ndjenja, brenda ose afër shtëpisë