Prof. Dr. Yaşar SEVİM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr. Yaşar SEVİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr. Yaşar SEVİM

play fullscreen
1 / 53
Prof. Dr. Yaşar SEVİM
1535 Views
Download Presentation
madra
Download Presentation

Prof. Dr. Yaşar SEVİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÜST DÜZEY FUTBOL TAKIMLARINDAANTRENMAN PLANLAMASI, PROGRAMLAMASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Prof. Dr. Yaşar SEVİM

 2. GİRİŞ Sporcuların performanslarınıartırma düşüncesi geçmişten günümüze uzanan süreçte bilim adamları ve antrenörlerin en önemli çalışma konularından birini oluşturmuştur. Bununla birlikte sportif başarının temelini oluşturan en öncelikli unsurlardan birisi de bilimsel verilere dayalı, genel ve branşa özgü deneyimlerle desteklenmiş modern antrenman planlaması ve uygulamalarınınkullanılmasıdır.

 3. Tüm spor dallarında olduğu gibi futbol oyununda da belirlenen uzun ve kısa süreli amaçlara ulaşabilmek, iyi organize edilmiş bir antrenman planlaması ve periyotlaması ile mümkündür.

 4. Bu doğrultuda antrenman planlamasının amacı; amaca uygun bir sistematik sayesinde, antrenman ve müsabaka şartlarını koordine ederek futbolcunun müsabaka esnasında en iyi performansı ortaya koymasını sağlamak ve performans yeteneğinin geliştirilmesidir…

 5. Bu sunumda; futbolda antrenman planlamasına ilişkin; Bir bütünlük içerisinde aktarılmaya çalışılacaktır.

 6. ANTRENMAN Bedensel ve psikolojik gücün, teknik ve taktik becerilerin, fizyolojik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik uzun süreli bir eğitim sürecidir. (Yaşar Sevim)

 7. Hücumdan Savunmaya Geçiş Savunmadan Hücuma Geçiş (Yaşar SEVİM)

 8. ÜST DÜZEY BİR FUTBOL TAKIMIN UYGULAMA TEORİSİ • BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ ANTRENMAN BİLGİLERİ • Futbola Özgü ~ % 10 • Diğer Spor Dallarına Özgü ~ % 20 ~ % 30 • GENEL OLARAK KABUL GÖREN DENEYİMLER • Futbola Özgü ~ % 20 • Diğer Spor Dallarına Özgü ~ % 10 % 100 ~ % 30 • BİREYSEL DENEYİMLERİN YANSIMASI • Antrenörün Birikimi ~ % 20 • Antrenman Bilimcisi Olarak ~ % 20 ~ % 40

 9. KONDİSYONEL FAKTÖRLER • Genel-Özel Kondisyon • Kuvvet-Dayanıklılık-Sürat • Hareketlilik-Koordinasyon • KOGNİTİF FAKTÖRLER • Başarma Sevinci • Rizikoya Hazır Olma • Uyum Yeteneği • Koordinasyon • SOSYAL FAKTÖRLER • İletişim Yeteneği • Davranış ve Uyum • Sosyal Davranış KONDİSYONEL FAK. KOGNİTİFFAK. SOSYALFAK. FUTBOLDA OYUN PERFORMANSI YETENEK DIŞ FAKTÖRLER BEDENSELFAK. TEKNİKTAKTİK • TEKNİK – TAKTİK • Genel Özel Beceri • Temel Teknik • Kombine Teknik • BEDENSEL FAKTÖRLER • Boy ve Vücut Yapısı • Antropometrik Ölçüler PSİKOLOJİKFAK. • PSİKOLOJİK FAKTÖRLER • Kişilik Özellikleri • İrade • Motivasyon

 10. KISA SÜRELİ ÖZEL (Straischka 1988)

 11. FUTBOLDA ANTRENMAN PLANLAMASI • ÖN KOŞULLAR • Geçmişin Analizi • Sporcudaki ön koşullar • Antrenördeki ön koşullar • Kulüpteki ön koşullar • Olması Gerekenler DENETİM (GÜNLÜK ANTRENMAN DEFTERİNE) AMAÇLAR VE İÇERİK METOTLAR (Öğretim ve Öğrenim Yolları) GÜNLÜK DEFTERDE ANTRENMAN PLANININ GÖRÜNÜMÜ UYGULAMA (Yaşar SEVİM)

 12. FUTBOL İÇİN PERİYOTLAMA ÖRNEĞİ

 13. ÜST DÜZEY BİR FUTBOL TAKIMI İÇİN YILLIK ANTRENMAN VE MÜSABAKA DAĞILIM ÖRNEĞİ

 14. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN İÇERİĞİ DAĞILIMI

 15. YILLIK ANTRENMAN PLANLAMASI VE PERİYOTLAMASINDA GENEL VE FUTBOLA ÖZGÜ SPOR EĞİTİMİ İLİŞKİSİ Genel Kondisyon Eğitimi Futbola Özgü Eğitim (Teknik-taktik-maç)

 16. YILLIK ANTRENMAN PERİYOTLAMASINDA ANTRENMAN KAPSAMI VE YOĞUNLUĞU İLİŞKİSİ Antrenmanın Kapsamı Antrenmanın Yoğunluğu

 17. FUTBOLDA UZUN SÜRELİ ANTRENMAN PLANLAMASININ YILLARA GÖRE AŞAMALARI BRANŞA DÖNÜK ÖZEL ANT. VE MAÇ ÇOK YÖNLÜ AMACA YÖNELİK GENEL ANT. BRANŞA DÖNÜK ÖZEL ANT. VE MAÇ ÇOK YÖNLÜ AMACA YÖNELİK GENEL ANT. BRANŞA DÖNÜK ÖZEL ANT. VE MAÇ ÇOK YÖNLÜ OYUN ÇOK YÖNLÜ AMACA YÖNELİK GENEL ANT. ÖZEL OYUN ANT. ÇOK YÖNLÜ OYUN ÇOK YÖNLÜ GENEL ANT. ÇOK YÖNLÜ OYUN ÇOK YÖNLÜ GENEL ANT. % 50 % 50 % 50 % 25 % 25 % 50 % 40 % 60 %30-40 %60-70 % 40 % 10 Genel Temel Eğitim Temel Antrenman Gelişim Antrenmanı Üst Düzey Performans Antrenmanı Performans Antrenmanı 6 – 8 Yaş 8 – 10 – 12 Yaş 11-13 ve 15-17 Yaş 16-18 ve 20-22 Yaş 21-23 Yaş Sonrası D. Streinhöfer, 2003

 18. BLOK ANTRENMAN (Mini Periyotlama) Bu antrenman türü uzun süreli antrenman planlaması ve periyotlaması içerisinde üst düzeye yönelik antrenmanlarımızı uygularken özel durumlarda yaptığımız ve klasik antrenman türünden farklı biçimde kısa süreli özel bir planlamadır. Blok antrenman türünde orta, yüksek ve çok yüksek antrenman yüklenmesi değişken uyum içerisinde kullanılır.

 19. BLOK ANTRENMAN • Blok antrenman türü yıllık antrenman planlaması içerisinde kısa süreli olarak belirlenen amaca ulaşmak için uygulanan yaklaşık 1- 3 haftalık süreyi içerir. Takım oyunlarında çok özel durumlarda 4-5 haftaya da ulaşabilir. • Blok antrenmanı takımın özelliğine göre yeniden toparlanma ve yenilenme antrenmanı ile desteklenmelidir.

 20. BLOK ANTRENMAN • Blok antrenmanda çok yüksek yoğunluktaki antrenman sayısı bir haftada 2 ya da 3 adeti geçmemelidir. • Blok antrenmana yüksek yoğunluktaki yüklenmelerle başlanmamalıdır.

 21. BLOK ANTRENMAN • Dinlendirici, neşeli antrenman türü, masaj, sauna vb. alınacak tedbirler yeniden toparlanmayı hızlandırır. • Blok antrenmanında yüklenme yoğunluğunun akışı olabildiğince standart hale getirilmeli ve antrenmanlarda profesyonel anlamda monotonluk ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.

 22. BLOK ANTRENMANDA YÜKLENMENİN AKIŞI

 23. DEĞİŞİK ANTRENMAN TÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

 24. SEZON BOYUNCA ANTRENMANIN AKIŞI Kombine Antrenman Koordinasyon Hareketlilik Müsabakaya Özgü Antrenman Konuya Özgü Antrenman Dayanıklılık Kuvvet Sürat

 25. ÜST DÜZEY BİR FUTBOL TAKIMININ HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI ÖRNEĞİ

 26. I. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 27. I. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 28. I. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 29. I. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 30. II. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 31. II. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 32. II. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 33. II. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 34. II. HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMAN PROGRAMI

 35. PROGRAM 1A AMAÇ : Kas Geliştirici Maksimal Kuvvet Antrenmanı METOD : Piramidal 1 %60x6 %50x8 %40x12 %60x6 %50x8 %40x12 %60x6 %50x8 %40x12 %60x6 %50x8 %40x12 %60x6 %50x8 %40x12 2 3 4 5

 36. PROGRAM 1B AMAÇ : Kas İçi Motorik Koordinasyonu Geliştiren Çabukluğa Yönelik Mak. Kuv. Ant. METOD : Piramidal 1 2 %90x2 %80x4 %70x6 %90x2 %80x4 %70x6 %90x2 %80x4 %70x6 %90x2 %80x4 %70x6 %90x2 %80x4 %70x6 %90x2 %80x4 %70x6 3 4 5 6

 37. PROGRAM 1C AMAÇ : Çabuk Kuvvet Antrenmanı METOD : İstasyon Çalışması Düzeninde Süre Metodu 1 2 3 4 5 6

 38. PROGRAM 1D AMAÇ : Kuvvette Devamlılık Antrenmanı METOD : Seri Metodu 1 2 3 4 5 6 7 8

 39. AMAÇ : Futbola Özgü Çabuk Kuvvet Antrenmanı METOD : İstasyon Çalışması Düzeninde Süre (Tekrar) Metodu PROGRAM 2 1 ESAS BÖLÜM 3 5 4 2 1 6 2

 40. AMAÇ : Futbola Özgü Teknikle Birlikte Sürat Antrenmanı METOD : Tekrar Metodu PROGRAM 3A 1 ESAS BÖLÜM 2 3a 3b

 41. AMAÇ : Futbola Özgü Sürat Antrenmanı METOD : Tekrar Metodu PROGRAM 3B 1 ESAS BÖLÜM 4 1 2 3 2 3

 42. AMAÇ : Genel Dayanıklılık Antrenmanı METOD : Yavaş Tempolu Devamlı Koşular PROGRAM 4A 1 ESAS BÖLÜM 2 3

 43. AMAÇ : Futbola Özgü Dayanıklılık Antrenmanı METOD : Tekrar Metodu PROGRAM 4B 1 7 12 ESAS BÖLÜM 8 6 13 5 11 10 9 4 Start 14 3 15 2 17 1 18 16 3 19

 44. AMAÇ : Futbola Özgü Koordinasyon Antrenmanı METOD : Tekrar Metodu PROGRAM 5 1 1 2 3 ESAS BÖLÜM 2A 2B

 45. PROGRAM 6 AMAÇ : Sıçrama Özelliği ve Çabukluğun Geliştirilmesi METOD : Pliometrik 1 ESAS BÖLÜM 4 1 2 3 2A 2B

 46. TAKTİK ANTRENMAN 1 ESAS BÖLÜM 2

 47. KOMBİNE ANTRENMAN AMAÇ: Motorik Özellikleri Geliştirmeye Yönelik Antrenman METOD: Tekrar Metodu 1 ESAS BÖLÜM Start 2 3

 48. TEKNİK ANTRENMAN 1 ESAS BÖLÜM 2 3