Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7. sem – ES09. Læringsteoretiske og didaktiske perspektiver på portfolio som metode til individuel og kollektiv læring. Tale-skrive-lære. Sprog. Tale/Skrive. Interaktion. Tavs viden. Dialog/Monolog. Tænke/Reflektere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

Læringsteoretiske og didaktiske perspektiver på portfolio som metode til individuel og kollektiv læring


Tale skrive l re
Tale-skrive-lære som metode til individuel og kollektiv læring

Sprog

Tale/Skrive

Interaktion

Tavs viden

Dialog/Monolog

Tænke/Reflektere


Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

Viden kan have tavs funktion – artikuleres – finpudses og derpå i ny form igen indtage tavs funktion.

Tavs viden er parallelt til at håndtere et redskab

Besvarer hvordan eller gennem hvad man gennemfører en handling (f.eks. hvilke hjælpemidler, baggrundsviden etc.)


Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

Menneskets viden vokser ofte gennem at tavs viden og sproglig refleksion samvirker.

Det tavse formuleres i et sprogligt udtryk, udsættes for kritisk refleksion – og kan derpå i forbedret form igen forankres.

Udviklingsprocessen kræver distance: medens tavs viden udøver sin tavse funktion, kan man ikke reflektere over den

Artikulation er ikke i sig selv nok til at gøre viden reflekteret – distanceret og kritisk bearbejdning


Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

”Reflekterad kunskap är kunskap som genom artikulation satts i fokkus och underkastats logiska operationer i avsikt att tolka, analysera, precisera, jämföra eller kritisera för att kunna dra slutsatser”

(Rolf 1993, p. 68)


Kritisk refleksion
Kritisk refleksion satts i fokkus och underkastats logiska operationer i avsikt att tolka, analysera, precisera, jämföra eller kritisera för att kunna dra slutsatser”

”De mest betydningsfulde læringsoplevelser i det voksne liv indebærer kritisk refleksion – at revurdere den måde vi har rejst problemer på og revurdere vores egen orientering i forhold til at opleve, erkende, vide, tro, føle og handle.” (Mezirow i Illeris: Tekster om læring, p. 77)


Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

”Meget af det vi lærer indebærer nyfortolkninger som sætter os i stand til at bearbejde, differentiere og forstærke vores på forhånd etablerede referencerammer eller skabe nye meningsskemaer. Fremfor at bearbejde allerede etablerede meningsskemaer er det måske endnu mere centralt i voksnes læring når man reflekterer over tidligere læring for at finde ud af om det man har lært er gyldigt under de aktuelle omstændigheder. Dette er en afgørende læreproces som hidtil har været fuldstændig overset af læringsteoretikere.” (Mezirow i Illeris: Tekster om læring, p. 70)


Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

”Selv om refleksion kan være en integreret del af både det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces. Kritisk refleksion kræver et rum hvori man kan revurdere sine meningsperspektiver og om nødvendigt omdanne dem. Kritisk refleksion drejer sig ikke om handlingens hvordan, men om dens hvorfor – årsagerne til og konsekvenserne af det vi gør.” (Mezirow i Illeris: Tekster om læring, p. 77)


Skrivning skaber l ringsbetingelser
Skrivning skaber læringsbetingelser det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

 • Tid og intellektuelt rum

 • Uafhængig og selv-styret proces – ejerskab i f.t. læreprocessen

 • Fokusering af opmærksomhed, strukturering af tanker

 • Inddrage den affektive side – større effektivitet

 • Ill-structured material challenges a learner and increases the sophistication of the learning process (Moon: 34)


Workshop om portfolio og faglig udviklingssamtale 7 sem es09

 • ’Cognitive house-keeping’ det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

  • Gentænkning eller refleksion over materiale, man har lært gennem en ’overflade’-tilgang (Deep vs. Surface learning)

   ”The central message is that students can enhance their learning by becoming aware of their own thinking as they read, write and solve problems… A great deal of research supports the importance of metacognition in cognitive development and academic learning” (Moon: 27)


Sprogets og samtalens betydning for t nkning
Sprogets og samtalens betydning for tænkning det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

”At lære at snakke er at lære at tænke”

Dysthe, p. 59


Et bredt dialog og interaktionsbegreb
Et bredt dialog- og interaktionsbegreb det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

Interaktion med gruppe (mdtl.)

Interaktion med individuelle (mdtl./skr.)

Interaktion individerne imellem (mdtl.)

Interaktion mellem en persons tekst og en gruppe medstuderende/kolleger (mdtl./skr.)

Interaktion mellem en række tekster i rummet – bøger, kilder, egne tekster

Interaktion med tekster uden for rummet

Interaktion mellem mdtl. og skr. tekster i rummet

Dysthe, p. 66


Dialogens betydning dialogisme
Dialogens betydning / dialogisme det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

’Den andens’ betydning (tillid, bekræftelse, selvtillid)

Sprog – dialog som redskab til meningsskabelse

Mening konstrueres som en ’ideologisk bro’ mellem dialogpartnerne

Dialogen holder alle forskelle sammen samtidigt

Forskelle:

polyfoni (flerstemmighed og dialogisk interaktion)

heteroglossia (flerstemmighed fra uligheder mellem forskellige ’sociale sprog’)

Forskelle – spændinger udvikler


Monologisme
Monologisme det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

’Det autoritative ord’

Styrende

Giver ikke plads til lytterens tænkning eller refleksion

Kræver lytterens ubetingede tilslutning

’Ejerskab’


Flerstemmighedens l ringspotentiale
Flerstemmighedens læringspotentiale det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

Bakhtin’s vinkel:

Læring sker altid i interaktion – enten i dialog med levende stemmer i situationen eller i dialog med tekster, som læses eller høres.

Dysthe, p. 70


Skrive eller tale for at l re
Skrive eller tale for at lære? det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

Hvad siger teksterne (Dysthe og Moon) om at lære gennem hhv. at skrive og tale?

Hvilke styrker – og svagheder – kan opstilles for at lære gennem at skrive?

Hvilke styrker – og svagheder – kan opstilles for at lære gennem at tale?

Hvad er gruppens egne erfaringer på disse områder?


Hvordan komme i gang
Hvordan komme i gang? det at tage handlingsbeslutninger og den tilbagevirkende kritik af processen, kan kritisk refleksion ikke blive et integreret element i den umiddelbare handlingsproces.

 • Uformelt sprog

 • ’Expressive language – comfortable, ready to hand language’

 • Skrivning som et redskab til at tænke

 • Reflective thinking: relating, experimenting, exploring, reinterpreting from different points of view or within different contextual factors, theorizing and linking theory and practice. (Moon: 33)