OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH                     ...
Download
1 / 15

Grażyna Szydłowska - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH - wymagania normy ISO 17025:2005. Grażyna Szydłowska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grażyna Szydłowska' - creda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH - wymagania normy ISO 17025:2005

Grażyna Szydłowska


Zgodność systemu zarządzania jakością, w ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danych

PN- EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wytyczne dotyczące kompetencji

laboratoriów badawczych i wzorcujących


Budowa normy iso iec 17025
BUDOWA NORMY ISO IEC 17025 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danych

Wprowadzenie

  • Zakres normy

  • Powołania

  • Terminy i definicje / podstawowe definicje podaje ISO IEC 17000/

  • Wymagania dotyczące zarządzania

  • Wymagania techniczne

    Załącznik A /informacyjny/ Powiązania z ISO 9001:2000

    Załącznik B /informacyjny/ Wytyczne do określania zastosowań dotyczących specyficznych obszarów

System zarządzania laboratorium SZL


NORMA ISO IEC 27001:2005 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danych

Wymagania

Klienta

Satysfakcja

Klienta


4 wymagania dotycz ce systemu
4. Wymagania ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychdotyczące systemu


P 4.1 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychOrganizacja

4.1.1 Odpowiedzialność

prawna

4.1.6 Komunikacja

wewnętrzna

4.1.2

Obowiązek laboratorium

4.1.3 Zakres systemu

zarządzania

4.1.5 Laboratorium

powinno …

4.1.4

Zakresy odpowiedzialności

kluczowego personelu


P 4 1 organizacja c d
P 4.1 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychOrganizacja c.d.

4.1.5 Laboratorium powinno:

  • mieć personel kierowniczy i techniczny ……..;

  • mieć ustalenia zapewniające niezależność kierownictwa i personelu…;

  • mieć politykę i procedury…;– klient

  • mieć politykę i procedury……;– poufność

  • określić strukturę organizacyjną i zarządzania laboratorium……..;

  • określić odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne powiązania całego personelu…….;

  • zapewnić właściwy nadzór nad personelem……..;

  • mieć kierownictwo techniczne……;

  • wyznaczyć spośród personelu kierownika jakości ….;

  • wyznaczyć zastępców kluczowego personelu kierowniczego ..;

  • zapewnić, aby jego personel był świadomy istoty i ważności swoich działań ….;


P 4.2 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychSystem zarządzania

4.2.4 Zakomunikowanie

znaczenia spełnienia

wymagań Klienta

4.2.1 Wdrożenie

i utrzymanie systemu

4.2.3 Dowód zaangażowania

najwyższego kierownictwa

4.2.2 Polityka systemu

zarządzania laboratorium


P 4.2 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychSystem zarządzania

4.2.5 Księga jakości

4.2.6 Udokumentowanie

w Księdze odpowiedzialności

4.2.7 Integralność systemu


P 4.3 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychNadzór nad dokumentami

4.3.1 Postanowienia

ogólne

4.3.2 Zatwierdzacie

i wydawanie dokumentów

4.3.3 Zmiany dokumentów

P 5.4.7 Nadzór nad danymi zw. z badaniem i wzorcowaniem

P 4.13 Nadzór nad zapisami


P 4.4 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychPrzegląd zapytań, ofert i umów

P 4.5Podwykonawstwo badan i wzorcowań

P 4.6 Zakupy usług i dostaw

P 4.7 Obsługa klienta

P 4.8Skargi


P 4.9 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychNadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań i wzorcowań

4.9.1 Procedury „awaryjne”

4.9.2 Niezwłoczne przystąpienie

do działań korygujących (4.11)


P 4.10 ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danychDoskonalenie

P 4.11 Działania korygujące

4.10.1 Postanowienia

ogólne

4.10.5 Audity dodatkowe

4.10.2 Analizy

przyczyn

4.10.4 Monitorowanie

działań korygujących

4.10.3 Wybór i wdrożenie

działań korygujących


P 4.12 Działania zapobiegawcze ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danych

P 4.13 Nadzór nad zapisami

P 4.14 Audity wewnętrzne

P 4.15 Przegląd zarządzania


5 wymagania techniczne
5. Wymagania techniczne ramach którego działa laboratorium, z wymaganiami ISO 9001, nie oznacza wykazania kompetencji laboratorium do wydawania miarodajnych wyników i danych

5.1 Postanowienia techniczne

5.2 Personel

5.3 Warunki lokalowe i środowiskowe

5.4 Metody badań i wzorcowań oraz ich walidacja

5.5 Wyposażenie

5.6 Spójność pomiarowa

5.7 Pobieranie próbek

5.8 Postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań

5.9 Zapewnienie jakości wyników badania i wzorcowania

5.10 Przedstawianie wyników


ad