Tasg5 Eitemau clasurol - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tasg5 Eitemau clasurol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tasg5 Eitemau clasurol

play fullscreen
1 / 1
Tasg5 Eitemau clasurol
156 Views
Download Presentation
coyne
Download Presentation

Tasg5 Eitemau clasurol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AdwerthuFfasiwn - Fashion & Retail Tasg5 Eitemau clasurol Allwch chi feddwl am eitemau clasurol sydd wedi bod o amgylch ers amser maith iawn: Allwch chi ddatrys y geiriau hyn (anagramau): Unrhyw enghreifftiau eraill? GDOPWDLWO gwddw polo GRCAÔBDTÎGR côt gabardîn trench coat SITET teits YSBIORIRTASNW siorts byr iawn NGELIS legins HSFIRTOFGF ffrog shift