Strwythur Trefniadaeth - PowerPoint PPT Presentation

katy
strwythur trefniadaeth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strwythur Trefniadaeth PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strwythur Trefniadaeth

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
Strwythur Trefniadaeth
157 Views
Download Presentation

Strwythur Trefniadaeth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Strwythur Trefniadaeth

  2. Rheolwr y Siop Rheolwr Nwyddau Tŷ RheolwrEitemauTrydanol Rheolwr Bwyd Goruchwyliwr Gwinoedd a Gwirodydd Goruchwyliwr yr Adran Fara Goruchwyliwr Bwydydd Rhewedig Goruchwyliwr Ffrwythau a Llysiau Goruchwyliwr Nwyddau Groser Hierarchaeth fusnes

  3. HierarchaethTraddodiadol

  4. Hierarchaeth fwy gwastad Rydym wedidileu un haenhierarchaetho'r tryloywder diwethaf–rydymwedi dihaenu, ac felly wedibyrhau’r gadwyn awdurdod.

  5. Mathau Eraill o Hierarchaeth Yr olwyn Y matrics neu bopeth wedi'i gysylltu