e tinglysning sektorstandardisering 8 marts 2007
Download
Skip this Video
Download Presentation
e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007. Søren Gjesse Systems Architect e-mail: [email protected]  tlf: +45 3614 5912. Agenda. Principper for udvikling af datatyper Beløbstyper Genbrug fra OIOXML Adressetyper Flertalstyper Gennemgang af anmeldelse og tinglysningsdokument

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007' - coyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e tinglysning sektorstandardisering 8 marts 2007

e-TinglysningSektorstandardisering8. marts 2007

Søren Gjesse

Systems Architect

e-mail: [email protected]  tlf: +45 3614 5912

agenda
Agenda
 • Principper for udvikling af datatyper
 • Beløbstyper
 • Genbrug fra OIOXML
 • Adressetyper
 • Flertalstyper
 • Gennemgang af anmeldelse og tinglysningsdokument
 • Overordnet om pantebreve og adkomster
 • Eksempel på adkomst
 • Svar på anmeldelse
 • Brugerformularer
 • Services
oioxml
OIOXML
 • Namespace
  • Nyt Forslag: http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/2008.01.01/
  • Baseret på seneste anbefaling fra It- og Telestyrelsen
 • Princip for udvikling af datatyper
  • Udgangspunktet har været indhold af anmeldelsen
  • Data for anmeldelsen vil gå igen i mange af de andre services
  • Identificering af genbrug fra OIOXML kerneskemaer
beskrivelse af xml skema for typer p forskellige niveauer
Beskrivelse af XML skema for typer på forskellige niveauer
 • Det fremsendte materiale indeholder beskrivelsen af XML skema på forskellige niveauer
 • Diagram med den overordnet struktur
  • Modsvarer en sequence/choice med indikation af optional
  • Indeholder ”logiske” navne,
 • Excel regneark
  • Benytter de specifikke OIOXML element- og typenavne
  • indeholder kardinalitet
  • Beskriver simple typer (gule)
  • indeholder indikation af om der er tale om genbrug (grøn/lyserød)
 • XML skema i XSD fil
  • Den ultimative beskrivelse
bel bstyper basale
Beløbstyper - basale
 • Simple typer som byggeklodser for sammensatte beløbstyper
  • Har ikke fundet beløbstyper som allerede er defineret i OIOXML
 • Beløbsværdi
 • Valutakode (ISO 4217)
 • Kurstype (dagskurs, toldkurs, officiel middelkurs og sælgerkurs)
 • Kursdato
 • Kursværdi
 • Renteværdi
bel bstyper sammensatte
Beløbstyper - sammensatte

Excel regneark

Diagram

bel bstyper sammensatte 2
Beløbstyper – sammensatte 2

Beløb med valuta og kurs.

angivelse af bel bstyper
Angivelse af beløbstyper
 • I tinglysning forekommer angivelse af beløb mange steder
  • Fx købesum og hovedstol
 • Der er to muligheder for at repræsentere dette i forhold til de definerede beløbstyper
  • Et generisk beløbselement med type
  • Specifikt element for hver beløbstype

150000

DKK

hovedstol

150000

DKK

angivelse af bel bstyper1
Angivelse af beløbstyper
 • Vi har valgt den sidste
 • Er mere i tråd med OIOXML tanken, hvor et element angiver hvad det indeholder
 • Giver mulighed for at have ekstra oplysninger sammen med et beløb
  • Fx betalingsdato sammen med købesum
 • Simplere for elementer med flere beløb
  • Fx ved angivelse af tinglysningsafgift (kommer senere)

150000

DKK

2007-04-01

identificeret genbrug
Identificeret genbrug
 • CPR og CVR nummer
  • cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType
  • cvr:CVRnumberIdentifierType
 • Adresse information
  • xkom:AddressSpecificType
  • xkom:AddressPostalType
 • Navn på person
  • itst:PersonNameType
  • Fravalgt: PersonNameStructureType, som er struktureret
 • Telefonnummer
  • itst:TelephoneNumberIdentifierType
  • Fravalgt: TelephoneNumberStructureType som er struktureret
 • Email adresse
  • xkom:EmailAddressIdentifierType
identificeret genbrug1
Identificeret genbrug
 • Ejerlav og matrikelnummer
  • kms:CadastralDistrictIdentifierType
  • kms:LandParcelIdentifierType
 • Beløbstyper
  • Ingen fundet
 • Digital signatur
  • ds:Signature
  • Ikke OIOXML type men W3C recommendation
identificeret genbrug eksempel
Identificeret genbrug - eksempel
 • Angivelse af en rolle i tinglysningsdokumentet
  • CPR og CVR nummer
  • Navn på person
  • Adresser
  • Telefonnummer
  • Email adresse
bem rkninger til adressetyper
Bemærkninger til adressetyper
 • Der benyttes to adressetyper i tinglysning
  • xkom:AddressSpecific
  • xkom:AddressPostal
 • Angivelse af adresser ved anmeldelse
 • Ved angivelse af adresser på roller kan begge typer benyttes
  • xkom:AdressSpecific til angivelse af en dansk adresse ved angivelse af koder
  • xkom:AddressPostal til angivelse af c/o, udenlandsk- eller postboksadresse
 • Ved angivelse af kontaktadresser for anmelder benyttes xkom:AddressPostal
  • Mulighed for at angive ekstra oplysninger som postboks eller kontor
 • Ved identifikation af andelsbolig benyttes xkom:AddressSpecific
  • Der refereres til at andelsbevis for en lejlighed på en specific dansk adresse
anvendelse af adresse labels
Anvendelse af adresse labels
 • Der findes yderligere to adressetyper i OIOXML
  • xkom:PostalCompleteLabel (adresselabel)
  • xkom:SecondaryPostalLabel (sekundær adresselabel)
 • Disse er indtil videre fravalgt af følgende årsager
  • Kombinerer navn med adresse
  • Indeholder ”implicit” c/o adresse
 • Det er ikke nødvendigvis det rigtige
  • Brugerinterface til xkom:AddressPostal kan være problematisk
  • Kan xkom:AddressPostal indeholde en udenlandsk adresse?
 • xkom:SecondaryPostalLabel kunne komme på tale
  • Erstatning for xkom:AddressPostal for c/o, postboks udenlandske og kontaktadresser
  • Suppleret med markering af om der er tale om en c/o, postboks eller udenlandsk adresse
 • Det vil være fornuftigt at begrænse brugen af adressetyper til 2
anvendelse af flertalstyper
Anvendelse af flertalstyper
 • Hvis der er flere forekomster af et element pakkes det ind i et flertals element
  • Kan give et mere læseligt XML dokument (både for mennesker og computere)
 • Med anvendelse af XML skema kan man sikre rækkefølge
 • OIOXML NDR siger så enkelt og entydigt som overhovedet muligt uden unødvendig kompleksitet og overflødige konstruktioner
 • Der benyttes pt. Ikke flertalstyperi de definerede skemaer

<...>

...

...

<...>

...

...

anmeldelse
Anmeldelse
 • Anmeldelsen er den basale struktur for at anmelde et dokument til tinglysning
  • Indeholder selve tinglysningsdokumentet
  • Indeholder binære data for eventuelle bilag
  • Indeholder de digitale signaturer
flere anmeldelser i kuvert
Flere anmeldelser i kuvert
 • Flere anmeldelser kan sendes samlet i en ”kuvert”
  • Indeholder et antal anmeldelser
  • Disse anmeldelser kan i princippet være fra forskellige anmeldere
  • Indeholder en følgeseddel, som beskriver rækkefølge af behandlingen af anmeldelser samt regler ved afvisninger
  • Underskrift af følgesedlen af anmelderen
princip for definitionen af tinglysningsdokumentet
Princip for definitionen af tinglysningsdokumentet
 • XML skemaet for tinglysningsdokumentet beskriver alle typer af anmeldelser
 • XML skemaet indeholder faste og variable afsnit
 • Selvom anmeldelsen kan valideres i forhold til XML skemaet bøhøver anmeldelsen ikke at være korrekt
  • XML skemaet beskriver, at en anmeldelse kan have en købesum og en hovedstol
  • Der vil aldrig være korrekte anmeldelser, hvor begge disse optræder
 • Tinglysningssystemet vil kunne generere specifikke XML skemaer for hver ekspeditionstype
  • Dette vil være baseret på konfiguration af tinglysningssystemet
  • Det specifikke XML skema for EndeligtSkøde vil indeholde købesum, men ikke hovedstol
  • Det specifikke XML skema for Realkreditpantebrev vil indeholde hovedstol men ikke købesum
struktur af tinglysningsdokument identifikation
Struktur af tinglysningsdokument identifikation
 • Alle tinglysningsdokumenter får tildelt et ID som de også gør i dag
  • Tildeles ved modtagelse af anmeldelsen
 • Samme princip med dato og løbenummer
 • I fremtiden ingen retskreds
struktur af tinglysningsdokument
Struktur af Tinglysningsdokument
 • Faste sektioner
  • Ekspeditionstyper
  • Roller
  • Anmelderinformation
  • Anvendte fuldmagter
  • Tinglysningsobjekter
  • Ideele andele
  • Tinglysningsafgift
  • Respekter
  • Bilag
 • Variable sektioner
  • Tekstsektioner
  • Strukturerede sektioner
struktur af rolle
Struktur af rolle
 • Angiver de parter som er indvolveret i en tinglysning
  • Vil næsten altid benytte CPR eller CVR
  • Kan benytte navn og adresse, fx for c/o adresse eller udlændinge
  • Kan angive telefon og email
  • Indeholder også en id attribut til reference
struktur af anmelderinformation
Struktur af anmelderinformation
 • Angiver yderligere information om anmelder
  • Anvendt anmelderordning
  • Kontaktinformation
  • Anmelders sagsnummer
  • Emailadresser for yderligere modtagere
struktur af anvendt fuldmagt
Struktur af anvendt fuldmagt
 • Angiver information om anvendte fuldmagter
  • Refererer til den rolle som der anvendes fuldmagt for
  • Reference til det tinglysningsdokument hvor fuldmagten er anmeldt
  • Det kan indikeres, at fuldmagten ikke er anmeldt endnu
struktur af ideele andele
Struktur af ideele andele
 • Angiver information om ideele andele
  • Refererer til den rolle som der angives ideel andel for
  • Den ideele andel angivet som brøk
  • Angives ingen ideele andele fordeles tinglysningsobjektet ligeligt
struktur af tinglysningsafgift
Struktur af tinglysningsafgift
 • Indeholder anmelderens beregning af tinglysningsafgift
  • Ved anmeldelse af hæftelser skal sektionen Afgiftsoplysninger udfyldes
  • Afgiftsbeløb skal altid udfyldes
  • Hvis der ikke betales fuld tinflysningsafgift, så kan der angives en årsag til afvigelse
  • Tinglysningssystemet vil tilbyde en service, hvor man kan få beregnet tinglysningsafgift
struktur af respekt
Struktur af respekt
 • Indeholder angivelse af respekt
 • Kan angives på tre måder
 • Reference til et specifikt dokument, som respekteres
 • Angivelse af type og dato, svarer til fx ”alle servitutter lyst før 01/01/2007”
  • Det overvejes om denne måde skal droppes
 • Fremtidig respekt
  • Reference til noget som tinglyses senere
  • Enten ved tildeling af id, som videregives til fremtidig dokument
  • Eller ved angivelse af metadata for fremtidig dokument
  • Ikke endelig fastlagt
slide28
Struktur af bilag
 • Beskrivelse de bilag som tinglysningsdokumentet har
  • Refererer til bilag i anmeldelsen eller bilag, som tidligere er fremsendt
  • Angiver typen af bilaget (application/pdf, image/jpeg, image/png, ...)
  • Skal bilaget indgå i prøvelsen eller ej
tinglysningsobjekt
Tinglysningsobjekt
 • Angiver hvad der tinglyses på
  • Kan angive flere objekter
  • Alle objekter skal have samme type
  • Type for person, virksomhed og eksisterende tinglysningsdokument findes allerede
tinglysningsobjekt ejendom
Tinglysningsobjekt - ejendom
 • Ejendom er typisk identificeret ved et antal matrikler
 • Kan også være umatrikuleret areal
 • Kan også være et delareal
tinglysningsobjekt bil og andelsbolig
Tinglysningsobjekt – bil og andelsbolig
 • Andelsbolig identificeres via kodet CPR adresse på dørniveau
  • Udpeger i princippet et andelsboligbevis
 • Bil identificeres via stelnummer
  • Type defineret i tinglysning skal muligvis udskiftes med type fra SKAT når det nye motorregister har defineret sin OIOXML sektorstandard
  • Dette kræver at denne type findes i Infostrukturbasen
tinglysningsdokument variable sektioner
Tinglysningsdokument – variable sektioner
 • De variable sektioner beskriver det konkrete indhold af tinglysningen
 • For hvert område/bog defineres et antal sektioner
 • For hver ekspeditionstype konfigureres hvilke sektioner der kan anvendes
pantebreve
Pantebreve
 • De forskellige typer af pantebreve har mange fælles oplysninger
 • Nogle pantebrevstyper har enkelte ekstra oplysninger
generelle pantebrevsoplysninger
Generelle pantebrevsoplysninger
 • Beskriver de sektioner som kan være relevante for pantebreve
 • Nogle af disse vil også være relevante for andre typer af hæftelser, fx Hovedstol
svar p anmeldelse
Svar på anmeldelse
 • Resultat af tinglysning
  • Indeholder uddrag af anmeldelsen
   • Giver mulighed for at kunne vise indholdet af svar på anmeldelse uden selvstændigt
  • Status af tinglysning
   • Tinglyst
   • Tinglyst med frist
   • Afvist
  • Anmærkninger
  • Placering i prioritetsrækkefølge
  • Tinglysningsystemets afgiftsberegning
   • Kan medføre afgiftskontrol
brugerformularer
Brugerformularer
 • Baserer sig på et tinglysningsdokument med annotationer i form af attributter
 • Disse annotationer angiver hvilke dele af brugerformularen er faste og hvilke er variable
 • Kan betragtes som en template for et tinglysningsdokument
 • Giver et mere ”relaxed” XML skema
  • En brugerformular ikke vil være et fuldt gyldigt tinglysningsdokument
  • En anmeldelse på beggrund af en brugerformular vil ikke være et fuldt gyldigt tinglysningsdokument
 • XML skema for anmeldelse på baggrund af brugerformular
  • Kan genereres af tinglysningssystemet
 • En brugerformular kan baseres på en anden brugerformular
 • Anmeldelse på baggrund af en brugerformular kan udfra brugerformularen omdannes til et fuldt tinglysningsdokument
brugerformularer fast sektion
Brugerformularer – fast sektion
 • Nedenstående eksempel viser et fast opsigelsesvilkår
  • Angivet via en standardtekst
  • 7 kunne fx referere til teksten Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser
 • Ved anmeldelse på baggrund af brugerformularen skal sektionen opsigelsesvilkår ikke med, da den tages fra brugerformularen

7

brugerformularer sektion med variabel
Brugerformularer – sektion med variabel

Brugerformular med variable information

3

Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer

indtil udløb. Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist

med ${OpsigelseVarselMaaneder} måneders varsel

Anmeldelse på baggrund af brugerformular

6

anvendelse af typer fra tinglysningsdokumentet til services
Anvendelse af typer fra tinglysningsdokumentet til services
 • Anmeldelse af tinglysningsdokumenter er der primære service
 • De øvrige services vil i høj grad benytte de typer som kommer fra tinglysningsdokumentet
 • Der bliver selvfølgelig behov for flere typer
webservice operationer
WebService operationer
 • Anmeldelse af tinglysning
  • tinglysningAnmeld(Anmeldelse) : AnmeldelseSvar
  • tinglysningAnmeld(Kuvert) : AnmeldelseSvar
  • bilagIndsend(Bilag) : BilagSvar
 • Prøvetinglysning
  • tinglysningPrøve(Anmeldelse)
 • Hent oplysninger
  • aktHent(Tinglysningsobjekt) : Akt
  • dokumentHent(TinglysningDokumentIdentifier) : Tinglysningsdokument/PDF
 • Hertil kommer
  • Søgninger
  • Administration
ad