oper cie katarakty n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Operácie katarakty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Operácie katarakty

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Operácie katarakty - PowerPoint PPT Presentation

coye
147 Views
Download Presentation

Operácie katarakty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Operácie katarakty • Počet operácií

  2. Operácia katarakty • Anestéza

  3. Operácia katarakty • Lokalizácia rezu

  4. Operácia katarakty • Pomer ambulantnej chirurgie a operácie katarakty s hospitalizáciou 621

  5. Operácia katarakty • Implantované IOL

  6. Operácie glaukómu

  7. Fluoresceínová angiografia

  8. Počet ALK

  9. Odborné prezentácie a publikácie v roku 2009 Krajský seminár : 29.4. 2009 Liečba zápalových očných ochorení , MUDr. Ilavská M. Oko a slnečné žiarenie . MUDr. Kardos L. 4.11.2009 : Transplantácia amniovej membrány prvé skúsenosti – MUDr. M. Ilavská Liečba zápalových ochorení predného segmentu oka Fucitalmic – MUDr. Ilavská M. Neobvyklé úrazy oka – kazuistiky.MUDr. Kardos L Kongres SOS v Žiline Ilavská,M. Vplyv implantácie CVO3 s negatívnou sferickou aberáciou na citlivosť na kontrast Ilavská, M.: Operácia katarakty u pacientov s diabetickým edémom makuly Poster kongres ESCSR Barcelona 2009 : Ilavská,M., Kardos, L Phacoemulsification of mature and hard nuclear cataract by NeoSonix Legacy

  10. Odborné prezentácie a publikácie v roku 2009 • Publikácia: • Ilavska M.: The effect of photocoagulation on visual acuity in diabetic patients suffering from diabetic macular edema and diabetic retinopathy • Bratislavské lekárske listy 2009, 110(7) s. 419-422 • Indexed and abstracted in science Citation Index Expanded • Abstracted in Medline PubMed