Zygmunt pruski cz owiek kt rego warto pozna
Download
1 / 42

ZYGMUNT PRUSKI czlowiek, kt rego warto poznac - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZYGMUNT PRUSKI czlowiek, kt rego warto poznac' - coy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zygmunt pruski cz owiek kt rego warto pozna

Autorzy: Klaudia Palasik, Natalia Kowalczyk, Martyna Feliga, Justyna Kania, Sylwia Kiełbasińska, Renata Księżak, Daria Feliga, Kamil Kaźmierski, Damian Stępniak, Aleksandra Ulicka, Patrycja Ulicka, Ewelina Wawrzyńczak, Natalia Wawrzyńczak - grupa „Żacy – Rybniacy” ze Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.

Opiekun grupy: Zofia Wawrzyńczak, Dorota Jóźwiak.

Praca powstała w ramach projektu realizowanego przez

Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

pn. „My dla regionu” finansowanego ze środków

Samorządu Województwa Mazowieckiego

i Starostwa Powiatowego w Płocku.

ZYGMUNT PRUSKI – człowiek, którego warto poznać


„ Są ludzie wielcy duchem i czynem,

nie aby czoło wieńczyć wawrzynem

lub się wyróżnić, zyskać znaczenie,

lecz aby nieść drugim światła

promienie”.

Do takich ludzi należał Zygmunt Pruski .

Uznaliśmy go za kogoś wyjątkowego, godnego tego,

by stać się patronem naszej szkoły.


Z historii szko y

Szkoła Podstawowa w Rybnie istnieje od dawien dawna. Nie znamy daty jej powstania , ale wiemy , że istniała jeszcze przed 1863 rokiem (na zdj.).

Na tym placu , gdzie stoi obecna szkoła stała modrzewiowa chata , kryta słomą niska, bardzo stara i to właśnie w niej mieściła się szkoła- najpierw parafialna, potem gminna. Składała się z jednej klasy i jednego nauczyciela . Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej około 1917 roku Gmina sprzedała chatę modrzewiową, a kupiła sąsiadujący z nią większy budynek zbudowany z kamienia i gliny. W nim powstały dwie sale lekcyjne, a później trzy.

Z historii szkoły


Ponieważ dzieci przybywało powstawały też sale lekcyjne w domach prywatnych.

W 1934 roku w szkole w Rybnie uczyło już 6 nauczycieli

i ksiądz. Ze względu na brak sal lekcyjnych wiosną 1938 roku, rozpoczęto budowę nowego jednopiętrowego gmachu szkolnego, a już

w październiku tegoż roku został on oddany do użytku. Latem następnego roku otynkowano go na zewnątrz.


Niestety 1 września 1939 r. dzieci nie rozpoczęły w nim nauki , gdyż wybuchła II wojna światowa i budynek został przeznaczony na szpital wojskowy. Później stacjonowali tu żołnierze niemieccy, a jeszcze później szkoła została zamieniona w magazyn zbożowy. Smutny był okres wojny dla tutejszych dzieci. Tułały się one

w salach rozrzuconych po wsi. Kierownikiem szkoły był wówczas Zygmunt Pruski , który zorganizował też od 1941 r. tajne Gimnazjum w Rybnie. Działało ono do 1945 roku.


Po wyzwoleniu nauka odbywała się w gmachu wybudowanym w 1938 roku. Ale w 1976 r. Szkoła Podstawowa w Rybnie została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną. Przybyła dość duża liczba dzieci ze Złotej i Erminowa

i znów budynek szkolny stał się zbyt ciasny. Żeby poprawić sytuację lokalową szkoły opracowano plan rozbudowy i przystąpiono do jego realizacji w wyniku czego otrzymaliśmy nowe skrzydło połączone ze starym budynkiem szkolnym. W roku 1997 oddano do użytku salę gimnastyczną.


Mimo tak długiego istnienia i ciągłego rozwoju Szkoła Podstawowa w Rybnie nie miała imienia. Prace nad wyborem patrona szkoły rozpoczęliśmy we wrześniu 1995 roku od plebiscytu. Zgłoszono wielu kandydatów : Zygmunta Pruskiego, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, Marię Konopnicką, Stanisława Konarskiego. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat proponowanych postaci na patrona szkoły , wykonano gazetkę informacyjną, odbyto naradę z rodzicami i Radą Gminy, konsultowano się ze społeczeństwem.

W wyniku plebiscytu zdecydowano , że Patronem Szkoły zostanie Zygmunt Pruski.


Wybór nie był przypadkowy. Podstawowa w Rybnie nie miała imienia. Prace nad wyborem patrona szkoły rozpoczęliśmy we wrześniu 1995 roku od plebiscytu. Zgłoszono wielu kandydatów : Zygmunta Pruskiego, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, Marię Konopnicką, Stanisława Konarskiego. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat proponowanych postaci na patrona szkoły , wykonano gazetkę informacyjną, odbyto naradę z rodzicami i Radą Gminy, konsultowano się ze społeczeństwem.

Przede wszystkim dlatego, że żył i pracował na naszym terenie, był kierownikiem tutejszej szkoły . Zmobilizowany w 1939 r. do wojska brał udział w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej wrócił do Rybna i zaczął w warunkach okupacyjnych organizować tajne nauczanie . Codziennie przez okres całej okupacji narażał swoje życie po to, żeby młodzież z naszego terenu mogła zdobywać wiedzę mimo zakazu władz niemieckich. Społeczeństwo Gminy Rybno wyraziło swój szacunek i wdzięczność Zygmuntowi Pruskiemu

oraz wszystkim, którzy w Tajnym Gimnazjum w Rybnie pracowali, fundując tablicę pamiątkową , wmurowaną w ścianę frontową szkoły w r. 1974. Po raz drugi zrobiliśmy to, nadając naszej szkole imię Zygmunta Pruskiego. Uważamy, że jest godnym wzorem do naśladowania dla wszystkich uczniów.


Z yciorysu zygmunta pruskiego
Z życiorysu Zygmunta Pruskiego Podstawowa w Rybnie nie miała imienia. Prace nad wyborem patrona szkoły rozpoczęliśmy we wrześniu 1995 roku od plebiscytu. Zgłoszono wielu kandydatów : Zygmunta Pruskiego, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, Marię Konopnicką, Stanisława Konarskiego. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat proponowanych postaci na patrona szkoły , wykonano gazetkę informacyjną, odbyto naradę z rodzicami i Radą Gminy, konsultowano się ze społeczeństwem.

Urodził się 2 marca 1901r. w Chrząstowie, pow. Włoszczowa woj. kieleckie; zmarł 29 czerwca 1973r. pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Ukończył 8 - letnie Gimnazjum Filologiczne im. K. Kulwiecia przy Placu Trzech Krzyży

w Warszawie i Wyższy kurs nauczycielski – specjalizacja j. polski , historia.

Przebieg pracy zawodowej w powiecie sochaczewskim:

30 listopada 1923 – 1października 1935- kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Górkach

(gm. Kampinos, pow. sochaczewski )

1 październik1935 – czerwiec 1945 – Kierownik Szkoły Powszechnej w Rybnie.


Zygmunt pruski w r d uczni w 1942r
Zygmunt Pruski Podstawowa w Rybnie nie miała imienia. Prace nad wyborem patrona szkoły rozpoczęliśmy we wrześniu 1995 roku od plebiscytu. Zgłoszono wielu kandydatów : Zygmunta Pruskiego, Henryka Sienkiewicza, Mikołaja Kopernika, Marię Konopnicką, Stanisława Konarskiego. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat proponowanych postaci na patrona szkoły , wykonano gazetkę informacyjną, odbyto naradę z rodzicami i Radą Gminy, konsultowano się ze społeczeństwem. wśród uczniów 1942r.


W warszawie

Od 1 marca 1947 – 1 września 1948 Kierownik szkoły Podstawowej nr.2 we Włochach pod Warszawą.

Od 1 września 1948 -1 września 1954r. – wicedyrektor XI Szkoły Ogólnokształcącej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włochach.

W latach 1956 -1966 – Kierownik Szkoły Podstawowej nr.61 w Warszawie

W Warszawie…


Dzia alno zwi zkowa
Działalność związkowa Podstawowej nr.2 we Włochach pod Warszawą.

Podczas okupacji prezes ZNP w powiecie sochaczewskim, powołany przez Tajną Organizację Nauczycielską.

Do roku 1945 prezes Związku Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sochaczewie

1945 – 1947 członek Prezydium Zarządu Okręgu Warszawskiego ZNP

1947 -1950 sekretarz Głównej Komisji Kontroli Przy Zarządzie Głównym ZNP

1 kwietnia 1950 -1951 prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego ZNP

1951- 1953 sekretarz Zarządu Okręgu Warszawskiego ZNP

1953 -1955 członek Zarządu Dzielnicowego ZNP Warszawa – Ochota.


Dzia alno polityczna
Działalność polityczna Podstawowej nr.2 we Włochach pod Warszawą.

1923- 1931- przynależność do Polskiego Stronnictwa Ludowego ,,Wyzwolenie”

1926 -1927 sekretarz Zarządu Powiatowego PSL ,,Wyzwolenie ‘’ w Sochaczewie

1931 -1945 członek Stronnictwa Ludowego

1940 -1943 kierownik organizacyjny SL ,,ROCH” na powiat sochaczewski

1947 -1949 przynależność do PSL Lewicy, członek Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie

Od 1949 do śmierci członek ZSL


Dzia alno polityczna w czasie okupacji
Działalność polityczna w czasie okupacji Podstawowej nr.2 we Włochach pod Warszawą.

Listopad 1939 przystąpienie do tworzącego się Związku Walki Zbrojnej

Od II połowy 1941 organizator Batalionów Chłopskich, komendant BCH na powiat sochaczewski

Od 1943 z ramienia Stronnictwa Ludowego ,,ROCH’’ delegat rządu Londyńskiego na powiat sochaczewski

1940 – 1945 organizacja i prowadzenie w Rybnie tajnego nauczania

Odznaczenia

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Partyzancki

Złoty Krzyż Zasługi

Złota Odznaka ZNP


Ze wspomnie o zygmuncie pruskim
Ze wspomnień o Zygmuncie Pruskim Podstawowej nr.2 we Włochach pod Warszawą.

Jak wspaniałym był człowiekiem możemy się dowiedzieć ze

wspomnień małżonki Haliny Pruskiej

Okupacja hitlerowska

,, Początek okupacji hitlerowskiej zastał mnie w Rybnie na stanowisku nauczycielki 7-klasowej Szkoły Podstawowej III stopnia. Mój mąż – Zygmunt Pruski – działacz ludowy i związkowy- był kierownikiem tej szkoły. Zmobilizowany w 1939 roku do wojska, brał udział w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej, wrócił do Rybna i zaczął w warunkach okupacyjnych organizować tajne nauczanie.

Powołany przez Tajną Organizację Nauczycielską (TON) na prezesa tajnego Oddziału Powiatowego ZNP w Sochaczewie, organizował – z pomocą oddanych sobie Kolegów – sieć tajnych komórek ZNP. Jednocześnie przez cały czas okupacji brał udział w Ruchu Oporu. Był organizatorem Batalionów Chłopskich w powiecie sochaczewskim.


Tajne nauczanie

W Rybnie mój mąż w szerokim zakresie organizował tajne nauczanie na poziomie klas VI i VII szkoły podstawowej oraz czterech klas Gimnazjum Ogólnokształcącego. Kierownikiem i organizatorem tajnego gimnazjum był również Zygmunt Pruski. Na tajnych kompletach dzieci i młodzież przerabiały normalny program, zabroniony przez Niemców pod karą śmierci.

Zygmunt Pruski był też łącznikiem z Warszawą. Przywoził z TON ZNP programy i instrukcje, starał się o podręczniki i przywozi.

Lekcje odbywały się w izbach szkolnych – w okresach, kiedy szkoła nie była zajęta przez wojsko niemieckie( na koszary wojskowe) lub kiedy nie była zajęta na zsyp zboża zabieranego przez Niemców polskim gospodarzom. Nauka odbywała się też w prywatnych mieszkaniach, w izbie czworaków dworskich, w domach gospodarzy, w mieszkaniu kierownika szkoły ,a nawet w remizie strażackiej.

Tajne nauczanie


Upami tnienie dokona zygmunta pruskiego
Upamiętnienie dokonań Zygmunta Pruskiego nauczanie na poziomie klas VI i VII szkoły podstawowej oraz czterech klas Gimnazjum Ogólnokształcącego. Kierownikiem i organizatorem tajnego gimnazjum był również Zygmunt Pruski. Na tajnych kompletach dzieci i młodzież przerabiały normalny program, zabroniony przez Niemców pod karą śmierci.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Rybnie na gmachu szkoły we wrześniu 1974 roku – uroczystości połączonej ze zjazdem tajnych kompletów- napisała :

„patrząc na absolwentów zajmujących różne ważne stanowiska- ludzi, którym tajne nauczanie umożliwiło start życiowy- przekonałam się, że praca nasza nie poszła na marne, bo zrębie Polski została wmurowana żywa cegiełka. Uroczystość ta była dla mnie ogromnym przeżyciem, które na zawsze zostanie w mojej pamięci”.


Wspominaj zygmunta pruskiego c rka i wnuczka na spotkaniu z uczniami szko y podstawowej w rybnie

Wspominają Zygmunta Pruskiego córka i wnuczka na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Rybnie


Ze wspomnie o ojcu zygmuncie pruskim wspomina c rka hanna pruska boniewicz
Ze wspomnień o ojcu Zygmuncie Pruskim – wspomina córka, Hanna Pruska - Boniewicz

Moi rodzice i Halina i Zygmunt Pruscy- pochodzili z niezamożnych rodzin, które w miarę możliwości starały się jednak zapewnić swoim dzieciom wykształcenie, zawód. W tych rodzinach liczyła się uczciwość, o wartości człowieka świadczyło to , co robił, jak żył, jakim był dla innych.

Mój ojciec nie przywiązywał żadnego znaczenia do pochodzenia społecznego, z jednym wyjątkiem- nie lubił klasy posiadaczy ziemskich. Dziś się zastanawiam, z czego to wynikało?

Wychowywał się w pobliżu dworów, od dziecka widział-z jednej strony bogactwo, z drugiej – ogromną biedę, poniżenie ludzi.

Mieszkając później w Rybnie nie utrzymywał kontaktów z tamtejszym dworem .To było czymś wyjątkowym, ponieważ natury był towarzyski, rozmowny, pogodny, lubił ludzi, miał dobre kontakty z wieloma osobami . w Rybnie ojciec nie mógł znieść warunków życia fornali- mieszkających w czworakach, gdzie cała rodzina miała jedną izbę, ciemną często bez podłogi, z klepiskiem.


Kultywowanie tradycji narodowych
Kultywowanie tradycji narodowych Hanna Pruska - Boniewicz

Mieli to szczęście, że w ich rodzinach były dobre, narodowe tradycje, które mogli kontynuować, pomnażać, że nie musieli się odcinać od korzeni rodzinnych. Czynienie czegoś pożytecznego w życiu, nie tylko myślenie własnej wygodzie i zdobywaniu dóbr materialnych, było dla nich czymś naturalnym.


O cz owieku szczerym i yczliwym
O człowieku szczerym i życzliwym Hanna Pruska - Boniewicz

Dzieci ze szkoły w Rybnie w czasie pierwszego mojego spotkania pytały mnie, czy ojciec miał jakieś wady. Myślę, że nie ma takiego pojęcia, które można by określić wyrazem „ wada”. Są cechy charakteru, które jednego człowieka irytują, a dla drugiego nie mają znaczenia

i przechodzi o nad nimi do porządku dziennego. Jeśli człowiek jest szczery, uczciwy, myśli o innych i w miarę możliwości czyni dla nich dobro - to wszelkie inne cechy nie mają znaczenia. Może ktoś uznałby za wadę to, że ojciec nie umiał na przykład niczego zrobić w domu. Zwykłe wbicie gwoździa było dla niego problemem. Jego umiejętność gotowania kończyła się na zaparzeniu kawy i herbaty.


Dzia alno konspiracyjna
Działalność konspiracyjna Hanna Pruska - Boniewicz

O całej działalności konspiracyjnej- Batalionach Chłopskich, zdobywanie broni, kolportowaniu gazetek, tajnym nauczaniu czy pomocy dla uciekających z Rzeszy – u nas w domu się nie mówiło, nie podkreślało się tego, co się robi. Ta praca moich rodziców była czymś naturalnym, normalnym. Po wojnie zresztą też nie było rozmów na ten temat. W rezultacie o niektórych działaniach ojca dowiadywałam się już po jego śmierci od innych ludzi.


Pomoc uciekinierom wojennym
Pomoc uciekinierom wojennym Hanna Pruska - Boniewicz

Po latach na przykład dowiedziałam się o pomocy,

jakiej ojciec udzielił w czasie okupacji niejakiemu panu Pestce- nauczycielowi, który po wybuchu wojny

uciekł z rodziną z Pomorza i trafił do Rybna. Mieszkał obok nas. Miał kilkoro dzieci. Ktoś już po śmierci ojca powiedział mi: „ Wie pani, oni wspominali,

że gdyby pani ojciec im nie pomógł,

o nie wiadomo, co by się z nimi stało”.


Oddany rodzinie i kochaj cy ojciec

Mimo, że ojciec stale był zajęty, czułam jego obecność. On miał czas dla domu- nie wiem, jak to robił. Ja w domu odczuwałam spokój, stabilność. W czasie okupacji nie czułam żadnego zagrożenia na co dzień, nie bałam się Niemców, nie bałam się, że będzie głód, że nie będzie pieniędzy. Moi rodzice stworzyli taki dom, w którym była miłość, wzajemna pomoc. Tu również dalsza rodzina i obcy ludzie czuli się dobrze.

Oddany rodzinie i kochający ojciec


Pruski nauczycielem sztuki ycia
Pruski nauczycielem sztuki życia obecność. On miał czas dla domu- nie wiem, jak to robił. Ja w domu odczuwałam spokój, stabilność. W czasie okupacji nie czułam żadnego zagrożenia na co dzień, nie bałam się Niemców, nie bałam się, że będzie głód, że nie będzie pieniędzy. Moi rodzice stworzyli taki dom, w którym była miłość, wzajemna pomoc. Tu również dalsza rodzina i obcy ludzie czuli się dobrze.

Czego można się nauczyć od takich ludzi, jak ojciec? Sztuki życia. To znaczy umiejętności postępowania z ludźmi, umiejętności pogodzenia pracy zawodowej, społecznej z życiem osobistym. Tego, by nie być zaabsorbowanym tylko swoimi sprawami, ale widzieć to, co wokół się dzieje. Nie tylko obserwować,

ale działać, widzieć ludzką krzywdę i starać się jej zaradzić


Zygmunt pruski z rodzin

Ojciec był bardzo oddany rodzinie, bardzo kochał mnie i moją siostrę. Zawsze kiedy go potrzebowałam, w dowolnej chwili, zostawiał wszystko i był dla mnie, pomagając tak, jak tylko było to możliwe. Miałam poczucie, że zawsze przy mnie jest. Wiedziałam, że zawsze mogę na niego liczyć.

W trudnych momentach mojego życia potrafił mi dobrze doradzić, uspokoić, kończąc optymistycznie: „ Wszystko będzie dobrze”. I faktycznie było. Jego śmierć pozbawiła mnie największego w życiu oparcia.

Zygmunt Pruski z rodziną


Wspomnienia o zygmuncie pruskim nauczycieli ze szko y podstawowej nr 61 w warszawie

Zygmunt Pruski jako kierownik szkoły nr 61 był naszym przełożonym w latach 1956-1966. kiedy dziś wspominamy tę szkołę i jej pierwszego kierownika, to cechę wspólną, najcenniejszą dla tamtych lat postrzegamy w atmosferze pracy.

Doświadczony pedagog i działacz społeczny ( dość powiedzieć, że nasz kierownik zaliczany był do grona założycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego) potrafił tworzyć klimat, atmosferę, w której każdy nauczyciel znajdował zachętę dla swych pomysłów, inicjatyw.

Wspomnienia o Zygmuncie Pruskim nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Warszawie


Kierując tak dużym organizmem, jakim była Szkoła nr 61 nie bał się odchodzenia od ustalonych czy narzuconych szablonów. Wręcz przeciwnie- cenił takich nauczycieli, którzy poszukiwali nowych metod dydaktycznych, nowych form pracy wychowawczych. Takim nauczycielom dawał pełną swobodę działania, w razie potrzeby był dla nich tarczą.


Często gościliśmy nauczycieli i kierowników innych szkół warszawskich na tak zwanych lekcjach otwartych. Niejednokrotnie inspektorat albo kuratorium przysyłały nam gości niespodziewanych- „ Bo Pruski na pewno da sobie radę i zawsze znajdzie dla nich coś interesującego”.


Można powiedzieć, że wszystko, co nasz kierownik robił, w jaki sposób postępował, jak odnosił się do nauczycieli, do młodzieży i do rodziców, sprowadzało się do wspólnego mianownika- chęci zespolenia wszystkich w działaniu dla dobra szkoły, temu służyła wspomniana samodzielność jego podwładnych, zachęcenie ich do wszelkich nowości, rozmaitości form i metod działań pedagogiczno- dydaktycznych.

Zygmunt Pruski jako nasz przełożony dbał nieustannie, byśmy podnosili własne kwalifikacje. Gdy tylko pojawiały się jakieś nowe możliwości- Studium Nauczycielskie, kursy specjalistyczne, studia na wyższych uczelniach- nie było wypadku, by komuś odmówił, powstrzymał, by tłumaczył, że będzie trudno w szkole, kolegom odciążyć kogoś studiującego. Często sam przychodził do nas z wiadomością, że jest coś nowego i warto się tym zainteresować.


Był to kierownik, do którego można było przyjść z każdym pomysłem. Nie istniały pomysły, inicjatywy złe czy nowości, których by się bał. Były tylko pomysły łatwiejsze, trudniejsze, bądź takie, które należało przedyskutować w szerszym gronie, na przykład na Radzie Pedagogicznej.

Wspominając Zygmunta Pruskiego jako naszego przełożonego widzimy go również podczas przerw lekcyjnych, otoczonego gromadką dzieci roześmianych . I on roześmiany, serdeczny, przyjacielski…


Kultywowanie pami ci o zygmuncie pruskim
KULTYWOWANIE PAMIĘCI O ZYGMUNCIE PRUSKIM każdym pomysłem. Nie istniały pomysły, inicjatywy złe czy nowości, których by się bał. Były tylko pomysły łatwiejsze, trudniejsze, bądź takie, które należało przedyskutować w szerszym gronie, na przykład na Radzie Pedagogicznej.

Zygmunt Pruski był nauczycielem, który pozostaje w życzliwej pamięci uczniów, nauczycieli, rodziców.

Wspomnienia o nim pielęgnujemy w naszej szkole, odwołujemy się do nich w trudnych chwilach z nich czerpiemy siłę i optymizm.

Co roku obchodzimy rocznicę nadania szkole imienia Zygmunta Pruskiego.

Pogłębiamy wiedzę o jego życiu i działalności poprzez spotkania z rodziną i kombatantami.

Wzbogacamy archiwum gromadząc wszelkie publikacje na temat Zygmunta Pruskiego.


Przyk adowe prace dzieci po wi cone patronowi
Przykładowe prace dzieci poświęcone patronowi. każdym pomysłem. Nie istniały pomysły, inicjatywy złe czy nowości, których by się bał. Były tylko pomysły łatwiejsze, trudniejsze, bądź takie, które należało przedyskutować w szerszym gronie, na przykład na Radzie Pedagogicznej.

Organizujemy liczne konkursy poświęcone patronowi – plastyczne, literackie, ze znajomości życiorysu Zygmunta Pruskiego.


,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, każdym pomysłem. Nie istniały pomysły, inicjatywy złe czy nowości, których by się bał. Były tylko pomysły łatwiejsze, trudniejsze, bądź takie, które należało przedyskutować w szerszym gronie, na przykład na Radzie Pedagogicznej. lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”


ad