Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Morfologie rostlin - Praktikum č. 3 List PowerPoint Presentation
Download Presentation
Morfologie rostlin - Praktikum č. 3 List

Morfologie rostlin - Praktikum č. 3 List

518 Views Download Presentation
Download Presentation

Morfologie rostlin - Praktikum č. 3 List

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Morfologie rostlin - Praktikum č. 3 List

 2. List (phylloma, fylom, folium; leaf, Blat) - boční „výrůstky“ stonku - zakládání exogenně, po stranách vzrostného vrcholu, akropetálně - pravidelné postavení - růst zpravidla omezený

 3. Typy listů (listové formace, listové proměny): - dělohy (cotyledones) - šupiny (kataphylla, možná periodicita) - lupenité(asimilační) listy (folia) - někdy heterofylie, anizofylie - listeny (bracteae) – listy vyrůstající v květu nebo květenství: toulec, zákrovní listeny, plevky, obal, obalíček, zákrov, plevy,pluchy - listence – listeny na květní stopce (prophylla; mošnička – perigynium)

 4. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List boční výrůstky stonku, zakládají se exogenně, postranní orgány omezenéhorůstu 1. Rozměry a životní formy Welwitschia mirabilis a některé tropické kapradiny mají neomezený růst; staré přes 500 let) • Victoria regia: čepel přes 2 m,unese až 50 kg • Kapradiny (Gleichenia),palmy (Raphia) až 12 m • Ve střední Evropě: Petasites, devětsil: až 1 m

 5. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 2. Části listu 1 - palisty (stipulae) 2 - řapík (petiolus) 3 - čepel (lamina) pochva (vagina) Heracleum, pochva Hibiscus, palisty Galium, palisty

 6. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 2. Části listu Poaceae – lipnicovité přechod mezi pochvou a čepelí: jazýček, ouška

 7. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 3. Fylotaxie – postavení listu na stonku • 1) dva a více listů v nodu • vstřícné (oppositus) • přeslenité (verticillatus) • 2) jeden list v nodu • listy střídavé • distichie- listy ve 2 řadách • (jednoděložné, Iris, Clivia) • spirostichie- šroubovitá linie (Lamiaceae)

 8. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 3. Fylotaxie – postavení listu na stonku • spirostichie- šroubovitá linie • genetická spirála • cyklus genetické spirály • ortostichy • mediána • divergence

 9. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 4. Žilnatina

 10. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 5. Tvar listů • Jednoduchý list • celistvý – bez úkrojků a zářezů členěný – zářezy a úkrojky, dle hloubky: chobotnaté(jen mělce >> celistvý list) laločnaté (dělené do 1/3 listu) klané (dělené do 1/2) dílné (dělené do 2/3) sečné (dělené až k bázi)

 11. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 5. Tvar listů Složený list: zpeřený lístky ve 2 řadách A lichozpeřený B sudozpeřený C přetrhovaně zpeřený (Filipendula) D zpeřené do vyšších řádů, • dlanitě složený • lístky z jednoho místa • dle počtu lístků – 3-, 5-, 7-četný

 12. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 5. Tvar listů Různé tvary okraje listové čepele

 13. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 6. Přisedání listů

 14. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 7. Složení listů v pupenu estivace vernace

 15. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 8. Jehlicovitý list – borovice (Pinus) – ekvifaciální list

 16. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 9. Polymorfismus listů • heterofylie • různý tvar listů najednérostlině (Hedera helix), fertilní listy celistvé, sterilní dlanitě trojlaločné anizofylie různá velikost listů, ale ± stejný tvar (Selaginella) Acer sp. Platycerium sp. Batrachium sp.

 17. Morfologie rostlin - Praktikum č. 3 List druhá část

 18. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 10. Přeměny listů – trny x ostny palistové trny (Robinia pseudacacia) celé listy (Berberis julianae) z listového okraje(Ilex aquifolium)

 19. Acacia cornigera trny palistového původu

 20. Acacia cornigera – kapinice(Mexiko, střední Amerika) • duté trny palistového původu • postrádá obranné alkaloidy • symbióza s mravenci Pseudomyrmex ferruginea, kteří žijí v trnech • živí se Beltovými tělísky na špičkách mladých lístků (lipidy a proteiny) a nektarem ze žlázek na řapících (cukry)

 21. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 11. Přeměny listů – úponky a pasti koncová část listu (Vicia sepium) klouzací pasti Dionaea (mucholapka) Nepenthes pohyb pastí: osmoticky řízený kloubový mechanismus na hlavním žebru Sarracenia

 22. Masožravé rostliny : metamorfózy (přeměny) listu: - tentakule - digesční žlázky - pasti: měchýřky, láčky Typy pastí podle způsobu lapání kořisti

 23. Drosera (rosnatka) – Droseraceae • na povrchu listů emergence (tentakule), vylučují lepivý sekret

 24. D. anglica D. pygmaea D. rotundifolia

 25. D. filiformis

 26. Drosera madagascariensis • tropická a jižní Afrika, Madagaskar • dlouhý olistěný stonek (až 25 cm dl.)

 27. P. moranensis Pinguicula vulgaris P. asseriana

 28. Nepenthes burkei láčkovka –Nepenthes (Nepenthaceae) - lupenitá asimilační část listu - úponka - konvice s víčkem a dvěma křídly

 29. Sarracenia - špirlice (Sarraceniaceae) S. leucophylla S. flava S. oreophila

 30. H. heterodoxa Darlingtonia californica Heliamphora nutans

 31. A - Heliamphora neblinae B - Darlingtonia californica C - Sarracenia leucophylla D - Cephalotus follicularis E - Nepenthes gracilis Sarracenia psittacina

 32. Utricularia vulgaris • Utricularia (bublinatka) • - Lentibulariaceae • - sací měchýřky („bublinky“) na listech uzavřeny klapkou, podtlak, po dotyku se klapka otevře a nasaje organismy dovnitř Utricularia sp.

 33. U. sandersonii U. longifolia

 34. Utricularia calycifida - bezkořenné (kořenům podobné podzemní části prýtů = rhizoidy – na nich lapací měchýřky) - severní část Jižní Ameriky

 35. Dionaea muscipula • – mucholapka podivná • (Droseraceae) • řapík – fylodium • čepel – lapací past

 36. Aldrovanda vesiculosa

 37. Roridula Roridulaceae

 38. Roridula Pameridea (Insecta: Heteroptera)

 39. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN 12. Metamorfózy listů: rostliny bez kořenů Salvinia sp. - nepukalka - listy v trojčetných přeslenech - jeden přeměněný v nitkovité úkrojky (rhizofylum)

 40. Sukulentní rostliny 13. Metamorfózy listů bezlistéstonkové sukulenty - chylokauly listové sukulenty - chylofyly Pleiospilos spp. Lithops sp.

 41. Metamorfózy (přeměny) listu: kaktusy (Cactaceae) podárium = bradavkovitá bazální část zakrnělého (stonkového) listu, často srostlá v žebra, areoly = brachyblasty, na areolách trny = přeměněné listy Morfologická konvergence

 42. MORFOLOGIE CÉVNATÝCH ROSTLIN - List 13. Přeměny listů - Cactaceae Mammillaria Kaktusy (Cactaceae) – stonková sukulence; - listyna hlavním stonku redukované (podčeleď Cactoideae), tvořící hrbolky (podaria), ta mohou splývat v žebra; - listy na zkrácených postranních větévkách (areolách) přeměněné v trny a) Echinopsis sp., Pseudolobivia sp. – příklady kaktusů s žebry b) Mamillaria sp., Gymnocalycium schickendantzii – příkladykaktusů s bradavkami c) Lophophoraspp. – příklady kaktusů bez trnů

 43. 13. Přeměny listů : sukulentní pryšce (Euphorbia spp.), Euphorbiaceae a) palisty přeměněné v trny např. Euphorbia milii – pryšec zářivý b) trny ze zdřevnatělých větví (vřeten) květenství - např. Euphorbia horrida c) beztrnné - např. Euphorbia obesa trny = přeměněné palisty nebo trny stonkové - ze vřetene květenství při poranění roní latex (z mléčnic) Euphorbia milii

 44. 14. Chylofyly(listová sukulence) Crassulaceae: Sedum album – rozchodník bílý → Jovibarba globifera – netřesk výběžkatý↓

 45. Trichodiadema peersii (Aizoaceae) Anacampseros arachnoides (Portulacaceae)

 46. 15. Příjem vody a živin listy Tillandsia usneoides - tilandsie provazovkovitá, kykatka; Bromeliaceae - bezkořenný epifyt, na povrchu listů šupiny, příjem vody a živin

 47. 16. Adaptace rostlin na vlhké prostředí Ficus benjamina - fíkovník maličký; Moraceae - kapací špičky - urychlují odtok vody z listu → listy ve vlhkém prostředí nezahnívají