Download
aleph muokkaus varastokirjastossa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aleph muokkaus Varastokirjastossa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aleph muokkaus Varastokirjastossa

Aleph muokkaus Varastokirjastossa

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Aleph muokkaus Varastokirjastossa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aleph muokkaus Varastokirjastossa 31.3.2009 Helsinki sirpa.janhonen[at].nrl.fi

 2. Miksi muokattu? • Näytön fontit pieniä ja epäselviä, kun luetteloidaan kokopäiväisesti • Tietueita syntyy kymmeniä päivittäin/luetteloija

 3. Muutosten testaus • Käyttöjärjestelmä Win XP Pro Sp3 • Näyttö 19” • Resoluutio 1024*768 sekä 1280*1024 • Fontit normaalit (96 DPI) tai muokattu 110%

 4. Käytetyt välineet • Muutokset on tehty Notepad –ohjelmalla • AlephAdmin -ohjelmassa tehdyt muutokset kaatoivat klientin ja tiedosto oli palautettava käsin

 5. Muutoksia Alephiin • C:\AL500\alephcom\tab alephcom.ini keyboard.ini font.ini • C:\AL500\catalog\tab convert.ini catalog.ini

 6. Alephcom.ini • [Print] SaveHistoryNumberOfDays=22 -> 1 Tyhjentää alla olevan tiedoston päivittäin: • C:\Temp\Aleph

 7. Keyboard.ini • laatikoiden määrä rivillä sekä korkeus ja leveys NoCols=10->25 BtnWidth=40->30 BtnHeight=25->30

 8. Font.ini ja erikoismerkit Font.ini –tiedostossa nämä rivit vaikuttavat erikoismerkkien laatikoissa olevien merkkien kokoon AlephKeyboard 00000 000FF Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->22 AlephKeyboard 00401 0045F Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->22 AlephKeyboard 00384 003CE Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->22 AlephKeyboard 005D0 005EA Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->22 AlephKeyboard 00000 0FFFF Arial Unicode MS Y N N 16DEFAULT_CHARSET ->24 16 ->22

 9. Erikoismerkkien laatikko muutosten jälkeen

 10. F11 ja erikoismerkit • erikoismerkkien ja diakriittien teko onnistuu myös F11 näppäimellä • paina F11 kirjoita haluamasi merkki heksalukuna ja lopuksi paina F11 • esim: F11 + 00A1 + F11 = ¡ F11 + 00E6 + F11 = æ • http://unicode.org/charts/

 11. Font.ini ja luettelointi Nämä muutokset suurentavat luetteloinnin näkymän fontteja: • EditorTag 00000 0FFFF Courier Y N N 16 DEFAULT_CHARSET->18 • EditorField 00000 000FF Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET->18 • EditorField 00384 003CE Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorField 00401 0045F Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorField 005D0 005EA Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorField 00000 0FFFF Arial Unicode MS Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorDescription 00000 000FF Tahoma Y Y N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorDescription 00401 0045F Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorDescription 00384 003CE Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorDescription 005D0 005EA Tahoma Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 • EditorDescription 00000 0FFFF Bitstream Cyberbit Y Y N 16 DEFAULT_CHARSET ->18

 12. Luettelointi -näyttö

 13. Font.ini ja hakutulokset Nämä muutokset suurentavat hakutulosten näkymän fonttikokoa: ShortPreview 00000 000FF Courier NewY N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 ShortPreview 00401 0045F Courier New Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 ShortPreview 00384 003CE Courier New Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 ShortPreview 005D0 005EA Courier New Y N N 16 DEFAULT_CHARSET ->18 ShortPreview 00000 0FFFF Arial Unicode MS Y N N 16 DEFAULT_CHARSET->18

 14. Hakutulos -näyttö

 15. Convert.ini • rivi siirretty ensimmäiseksi REMOTE MARC MARC

 16. Catalog.ini • DefaultInputDir= C:\konvertoidut\ • Alephissa konversio muodostaa output.marc.xxx tiedoston, joita voi poistaa • output.marc –tiedoston poistaminen vaatii clientin uudelleen käynnistämisen

 17. Catalog.ini Paikallisesti tallennetut tietueet new* poistetaan päivittäin • DeleteTempDocumentsInterval=7 ->1

 18. Paikkamerkki -tiedostot • LowTag merkintä muodostaa tiedoston C:n temp –kansioon • Temp.bat tyhjentää kansion LowTag tiedostoista koneen käynnistyksen yhteydessä • Koneelle ajastettu toiminto

 19. Temp.bat • Temp.bat tehty Notepad –ohjelmalla • del c:\Temp\low*

 20. Ajastuksen asettaminen • Käynnistä/Kaikkiohjelmat/Apuohjelmat/Järjestelmä-työkalut/Ajoitetut tehtävät • Valitse Lisää ajoitettu tehtävä • Valitse Selaa • Etsi tallentamasi Temp.bat ja valitse se • Kirjoita tehtävälle nimi sekä valitse haluttu toiminto • Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, jotka käynnnistävät tapahtuman • Valitse valmis

 21. Ajoitettu tehtävä / manuaalinen tyhjennys • Ajoitetulle tehtävälle on annettava uusi salasana aina käyttäjän vaihtaessa salasanansa • Varastokirjastossa luettelijoiden koneisiin on tehty ajastukset järjestelmänvalvojana, jolloin verkkokäyttäjä ei tarvitse huolehtia ajastuksen toiminnasta • Temp.bat voi toimia myös työpöydällä olevana kuvakkeena, jolla käyttäjä voi halutessaan tyhjentää lowtag –tiedostot koneeltaan

 22. Kiitos