Školení ALEPH - PowerPoint PPT Presentation

cheche
kolen aleph n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Školení ALEPH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Školení ALEPH

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Školení ALEPH
113 Views
Download Presentation

Školení ALEPH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Školení ALEPH Akvizice/Seriály

  2. Akviziční proces Akviziční proces (obecně) : Vytvoření BIB záznamu Vytvoření objednávky, odeslání objednávky dodavateli, vázání částky v rozpočtu Registrace došlých faktur od dodavatele a jejich navázání na rozpočty Registrace úplného nebo částečného dodání dokumentů do knihovny Urgence Vytváření zpráv, statistik V systému aleph je nutné nejdříve vytvořit: Záznamy dodavateleů Rozpočty Nastavit parametry akvizice (měny, tisky, rozpočty, způsoby nabytí, periodicity seriálů, objednávkové skupiny atd.) U seriálových objednávek zapisujeme předplatné a parametry vydávání (periodicita, ve které mají očekávaná čísla přijít do knihovny) Objednávku vytváříme ke konkrétnímu BIB záznamu dokumentu. BIB záznam již existuje Vyhledám záznam v modulu Katalogizace a přepnu se do modulu Akvizice Vyhledám záznam v modulu Akvizice - záložka dalekohled nebo lišta objednávka BIB záznam je nutné nejdříve vytvořit Pro monografie - mohu použít rychlou katalogizaci v modulu Akvizice a vytvořit minimální BIB záznam Pro seriály - zkatalogizuji dokument v modulu Katalogizace a přepnu se do modulu Akvizice

  3. Vyhledávací lišty Modul Akvizice Modře vysvícené údaje o záznamu, ve kterém se nacházím Záložky Nabídky jednotlivých záložek Seznam objednávek k danému záznamu Konkrétní údaje objednávky

  4. Lišta seriály Lišta objednávka Lišta faktura Modul Akvizice Objednávka Faktura Vyhledávání Správa (dodavatelé, rozpočty, měny) Rejstřík objednávek Správa seriálů

  5. Lišta seriály Modul Akvizice Lišta objednávka Lišta faktura

  6. Lišta seriály Lišta objednávka Lišta faktura Modul Akvizice Záložky: Modře vysvícené údaje o záznamu, ve kterém se nacházím vyhledávání Objednávka Faktura • Správa seriálů Správa (dodavatelé, rozpočty, měny) Rejstřík objednávek