Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală - PowerPoint PPT Presentation

cosima
manual de monitorizare prai plai i pas prezentare ge n eral n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală
163 Views
Download Presentation

Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS- prezentare generală UNIUNEA EUROPEANĂ UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 2. CUPRINSUL MANUALULUI UNIUNEA EUROPEANĂ Introducere Ce este monitorizarea? Sistemul de monitorizare Matricea de înregistrare şi monitorizare Procesul de monitorizare Strângerea datelor de bază Vizita de monitorizare Raportul de monitorizare Evaluarea rezultatelor monitorizării PRAI de către Comisia de Consultanţă Vizite cu ocazia schimbului de experienţă Rezultate estimate ale monitorizării Anexa 1 Formularul raportului de monitorizare Anexa 2 Chestionar pentru vizitele cu ocazia schimbului de experienţă MECI / CNDIPT-UIP Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 3. Ce este monitorizarea? UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • Monitorizarea este un element cheie al procesului de planificare strategică. • În timp ce procesul de planificare ajută la identificarea obiectivelor realizabile şi activităţile ce vor fi desfăşurate, procesul de monitorizare ajută la determinarea dacă procesul de implementare este conform şi dacă rezultatele sunt satisfăcătoare pentru a atinge obiectivele propuse în planificare. • Monitorizarea trebuie să fie realizarea proceselor de măsurare şi o sursă importantă de informaţii pentru actualizarea/revizuirea procesului în timpul activităţii de planificare. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 4. Sistemul de monitorizare UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • este un mod în care se strâng informaţiile cu privire la progresul planificării • este un instrument pentru a lua decizii cu privire la managementul şi comunicaţiile dintre factorii interesaţi responsabili şi toţi actorii implicaţi • Iată elementele esenţiale ale unui sistem de monitorizare: • Selecţia indicatorilor pentru fiecare plan - obiective • Strângerea datelor cu privire la indicatori -matrice • Analiza datelor • Prezentarea informaţiilor într-un format corespunzător – raportul de monitorizare • Folosirea informaţiilor pentru a îmbunătăţi activităţile - recomandări Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 5. Analiza şi monitorizarea matriceide înregistrare UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • Identifică mai uşor dacă obiectivele respectă principiile SMART, ca fiindspecifice, măsurabile, se potatinge, realiste şi fixate întimp. • Contribuie la o identificare mai clară şi corectă a indicatorilor. • Identifică sursele de date pentru indicatori. • Identifică în mod clar cadrul pentru a obţine şi a verifica sursele de infnormare. • Acoperă prin grupul de indicatori ales cerinţele necesare ale procesului de gestiune a informaţiilor atât pe termen scurt cât şi lung (date intrări şi ieşiri), dar şi măsoară performanţeke (rezultatele şi impactul). • Realizează o structură mai consecventă a indicatorilor comparativ cu modul în care este structurat bugetul pentru cheltuieli • Realizează o structură mai consecventă a indicatorilor comparativ cu procesul de monitorizare. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 6. UNIUNEA EUROPEANĂ Procesul de monitorizare PRAI-PLAI MECI / CNDIPT-UIP Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 7. Strângerea datelor de bază UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP Lista cu matrice: 1. Furnizarea de ÎFPT pentru anul şcolar prezent şi propuneri pentru următorul an şcolar – nivel regional şi local (judeţean) 2. Date amănunţite cu privire la furnizarea de ÎPT pentru anul şcolar prezent de către şcoli şi calificări 3. Furnizarea ÎPT şcolilor din proiectul Phare 4. Schema parteneriatelor (parteneriate între şcoli şi angajatori) 5. Reabilitarea şcolilor 6. Condiţii de învăţare în şcolile din ÎPT 7. Dotarea şcolilor cu logistică IT şi conexiune la internet 8. Cursuri de formare în management pentru directorii şcolilor 9. Cursuri de formare pentru profesori în domeniile următoare: elaborarea PAS, predare orientată spre elev, asigurarea calităţii 10. Orientare profesională şi consiliere pentru elevi 11. Rata de tranziţie a absolvenţilor la următorul nivel al calificărilor 12. Şcoli şi programe pentru formarea adulţilor Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 8. Vizita de monitorizare UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • la fiecare CR şi CLD se va face de către un alt CR şi CLD. • aşa-zisa monitorizare externă • pentru a cunoaşte cele mai bune practici şi nereuşitele în dezvoltarea educaţională dintr-o anumită regiune. • pentru a învăţa din experienţa altei regiuni, transferul de experienţe şi pentru a putea face comparaţii. • Indicatorii ce trebuie monitorizaţi sunt creaţi conform cu obiectivele • fişele de monitorizare cu formatul analizelor matricei de înregistrare • Monitorii sunt membri ai echipei de monitorizare din CR • completarea fişei de monitorizare prin verificarea obiectivelor şi indicatorilor cu membrii RC pe care îl vizitează • Evaluarea generală a obiectivului se face conform următoarei scale: 0= niciun progres 1= progres întârziat 2= progres satisfăcător 3= progres bun Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 9. Perechi de regiuni de monitorizare UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • Nord Est – Sud Est • Centru – Nord Vest • Sud – Bucureşti • Vest – Sud Vest Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 10. Raportul de monitorizare UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • Conţine metoda prin care s-a realizat procesul de monitorizare • rezultat al procesului de monitorizare, dovadă că monitorizarea a avut loc • raportează rezultatele monitorizării pentru a se folosi în continuare şi pentru diverşii actori şi factori interesaţi de dezvoltara sectorului ÎPT. • formularul specific al raportului de monitorizare Raportul de monitorizare are două părţi: • o parte generală a procesului de monitorizare, ce va fi completată de echipa de monitorizare • o a doua parte care constă în fişa de monitorizare ce include evaluarea fiecărui obiectiv • Echipa de monitorizare împarte obiectivele pe care le vor evalua între membrii echipei. • Rezultatul final va fi o fişă de monitorizare şi un raport de monitorizare pe larg din întreaga vizită de monitorizare. Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 11. Planuri de revizuire UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • Revizuirea PLAI se bazează pe rapoartele de monitorizare, • actualizarea PRAI va avea încă o etapă, şi anume comisia de consultanţă Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 12. Comisia de consultanţă UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • CR ar trebui să includă şi alţi factori interesaţi, precum • Părinţi • Angajatori şi sindicate • Autorităţi • CR extins se întruneşte după ce rapoartele de monitorizare sunt pregătite • Datele strânse în etapele 1 şi 2 şi raportate în Raportul de monitorizare sunt discutate şi evaluate de comisia de consultanţă • Efecte asupra conţinutului pentru revizuirea planurilor educaţionale Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 13. Vizite cu ocazia schimbului de experienţă - PAS UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP Scopul vizitelor cu ocazia schimbului de experienţă este de a întâri contactul la nivel fundamental pentru reţeaua de ÎPT regional şi pentru a studia procesul de monitorizare în scopuri viitoare. Reprezentanţii şcolari vor raporta rezultatele analizate în cadrul CR. Vizitele cu ocazia schimbului de experienţă se vor folosi în procesul următoarelor PAS. Programul unei vizite cu ocazia schimbului de experienţă I Prezentarea PAS de către directorul/reprezentantul şcolii gazdă II Prezentarea punctului de vedere cu privire la • reţeaua de parteneriate de către un angajator • asigurarea şcolarizării şi calităţii de către părinţi • asigurarea şcolarizării şi calităţii de către autorităţile locale III Vizita la şcoală IVa completarea chestionarului IVb oferirea de feedback prin discuţii între grupul gazdă şi cel în vizită Grupele pentru vizitele cu ocazia schimbului de experienţă Membrii dintr-un grup sunt consideraţi colegi deoarece fiecare are o contribuţie egală în a se ajuta sau a ajuta pe ceilalţi oferind asistenţă,feedback, materiale şi responsabilitate pentru atingerea obiectivelor şi pentru a învăţa în acelaşi timp. Participanţii şcolii gazdă vor fi reprezentanţi ai: • Consiliului profesorilor • Consiliului administrativ • Angajatorilor • Organizatorilor de parteneriate • Părinţilor • Autorităţilor locale Participanţii grupului în vizită vor fi reprezentanţi ai: • Monitori din CR • Membri ai comisiei de dezvoltare locală (minim o vizită de fiecare) • Directori ai şcolilor din PHARE 2001 • Responsabilul cu AC din şcolile PHARE 2001 Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 14. Rezultate estimate ale monitorizării UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP • După stabilirea sistemului de monitorizare, se va forma o bază de date cu informaţii din rapoartele de monitorizare ca informaţii actualizate despre implementarea planurilor de învăţământ regionale şi locale. Se poate folosi pentru revizuirea planurilor. • şi se va folosi pentru deviziile următoare din sectorul ÎPT de către Minister şi de către alte organisme publice pentru planificarea sistemului educaţional! Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 15. UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP Anexa 1 Formularul Raportului de monitorizare Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 16. UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP Anexa 2 Chestionar pentru vizitele cu ocazia schimbului de experienţă Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

 17. UNIUNEA EUROPEANĂ MECI / CNDIPT-UIP Nord-Est Nord-Vest Centru Vest Sud-Est Sud-Vest Bucuresti Sud Material elaborat prin finanţare Phare Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01