manual de monitorizare prai plai i pas prezentare ge n eral n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală. UNIUNEA EUROPEANĂ. UNIUNEA EUROPEANĂ. MECI / CNDIPT-UIP. C UPRINSUL MANUALULUI. UNIUNEA EUROPEANĂ. Introducere Ce este monitorizarea? Sistemul de monitorizare Matricea de înregistrare şi monitorizare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS - prezentare ge n erală


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
manual de monitorizare prai plai i pas prezentare ge n eral

Manual de monitorizare PRAI, PLAI şi PAS- prezentare generală

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

c uprinsul manualului
CUPRINSUL MANUALULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Introducere

Ce este monitorizarea?

Sistemul de monitorizare

Matricea de înregistrare şi monitorizare

Procesul de monitorizare

Strângerea datelor de bază

Vizita de monitorizare

Raportul de monitorizare

Evaluarea rezultatelor monitorizării PRAI de către Comisia de Consultanţă

Vizite cu ocazia schimbului de experienţă

Rezultate estimate ale monitorizării

Anexa 1 Formularul raportului de monitorizare

Anexa 2 Chestionar pentru vizitele cu ocazia schimbului de experienţă

MECI / CNDIPT-UIP

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

ce este monitorizarea
Ce este monitorizarea?

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • Monitorizarea este un element cheie al procesului de planificare strategică.
 • În timp ce procesul de planificare ajută la identificarea obiectivelor realizabile şi activităţile ce vor fi desfăşurate, procesul de monitorizare ajută la determinarea dacă procesul de implementare este conform şi dacă rezultatele sunt satisfăcătoare pentru a atinge obiectivele propuse în planificare.
 • Monitorizarea trebuie să fie realizarea proceselor de măsurare şi o sursă importantă de informaţii pentru actualizarea/revizuirea procesului în timpul activităţii de planificare.

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

sistemul de monitorizare
Sistemul de monitorizare

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • este un mod în care se strâng informaţiile cu privire la progresul planificării
 • este un instrument pentru a lua decizii cu privire la managementul şi comunicaţiile dintre factorii interesaţi responsabili şi toţi actorii implicaţi
 • Iată elementele esenţiale ale unui sistem de monitorizare:
 • Selecţia indicatorilor pentru fiecare plan - obiective
 • Strângerea datelor cu privire la indicatori -matrice
 • Analiza datelor
 • Prezentarea informaţiilor într-un format corespunzător – raportul de monitorizare
 • Folosirea informaţiilor pentru a îmbunătăţi activităţile - recomandări

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

analiza i monitorizarea matriceide nregistrare
Analiza şi monitorizarea matriceide înregistrare

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • Identifică mai uşor dacă obiectivele respectă principiile SMART, ca fiindspecifice, măsurabile, se potatinge, realiste şi fixate întimp.
 • Contribuie la o identificare mai clară şi corectă a indicatorilor.
 • Identifică sursele de date pentru indicatori.
 • Identifică în mod clar cadrul pentru a obţine şi a verifica sursele de infnormare.
 • Acoperă prin grupul de indicatori ales cerinţele necesare ale procesului de gestiune a informaţiilor atât pe termen scurt cât şi lung (date intrări şi ieşiri), dar şi măsoară performanţeke (rezultatele şi impactul).
 • Realizează o structură mai consecventă a indicatorilor comparativ cu modul în care este structurat bugetul pentru cheltuieli
 • Realizează o structură mai consecventă a indicatorilor comparativ cu procesul de monitorizare.

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

slide6

UNIUNEA EUROPEANĂ

Procesul de monitorizare

PRAI-PLAI

MECI / CNDIPT-UIP

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

str ngerea datelor de baz
Strângerea datelor de bază

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

Lista cu matrice:

1. Furnizarea de ÎFPT pentru anul şcolar prezent şi propuneri pentru următorul an şcolar – nivel regional şi local (judeţean)

2. Date amănunţite cu privire la furnizarea de ÎPT pentru anul şcolar prezent de către şcoli şi calificări

3. Furnizarea ÎPT şcolilor din proiectul Phare

4. Schema parteneriatelor (parteneriate între şcoli şi angajatori)

5. Reabilitarea şcolilor

6. Condiţii de învăţare în şcolile din ÎPT

7. Dotarea şcolilor cu logistică IT şi conexiune la internet

8. Cursuri de formare în management pentru directorii şcolilor

9. Cursuri de formare pentru profesori în domeniile următoare: elaborarea PAS, predare orientată spre elev, asigurarea calităţii

10. Orientare profesională şi consiliere pentru elevi

11. Rata de tranziţie a absolvenţilor la următorul nivel al calificărilor

12. Şcoli şi programe pentru formarea adulţilor

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

vizita de monitorizare
Vizita de monitorizare

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • la fiecare CR şi CLD se va face de către un alt CR şi CLD.
 • aşa-zisa monitorizare externă
 • pentru a cunoaşte cele mai bune practici şi nereuşitele în dezvoltarea educaţională dintr-o anumită regiune.
 • pentru a învăţa din experienţa altei regiuni, transferul de experienţe şi pentru a putea face comparaţii.
 • Indicatorii ce trebuie monitorizaţi sunt creaţi conform cu obiectivele
 • fişele de monitorizare cu formatul analizelor matricei de înregistrare
 • Monitorii sunt membri ai echipei de monitorizare din CR
 • completarea fişei de monitorizare prin verificarea obiectivelor şi indicatorilor cu membrii RC pe care îl vizitează
 • Evaluarea generală a obiectivului se face conform următoarei scale:

0= niciun progres 1= progres întârziat 2= progres satisfăcător 3= progres bun

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

perechi de regiuni de monitorizare
Perechi de regiuni de monitorizare

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • Nord Est – Sud Est
 • Centru – Nord Vest
 • Sud – Bucureşti
 • Vest – Sud Vest

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

raportul de monitorizare
Raportul de monitorizare

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • Conţine metoda prin care s-a realizat procesul de monitorizare
 • rezultat al procesului de monitorizare, dovadă că monitorizarea a avut loc
 • raportează rezultatele monitorizării pentru a se folosi în continuare şi pentru diverşii actori şi factori interesaţi de dezvoltara sectorului ÎPT.
 • formularul specific al raportului de monitorizare

Raportul de monitorizare are două părţi:

 • o parte generală a procesului de monitorizare, ce va fi completată de echipa de monitorizare
 • o a doua parte care constă în fişa de monitorizare ce include evaluarea fiecărui obiectiv
 • Echipa de monitorizare împarte obiectivele pe care le vor evalua între membrii echipei.
 • Rezultatul final va fi o fişă de monitorizare şi un raport de monitorizare pe larg din întreaga vizită de monitorizare.

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

planuri de revizuire
Planuri de revizuire

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • Revizuirea PLAI se bazează pe rapoartele de monitorizare,
 • actualizarea PRAI va avea încă o etapă, şi anume comisia de consultanţă

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

comisia de consultan
Comisia de consultanţă

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • CR ar trebui să includă şi alţi factori interesaţi, precum
  • Părinţi
  • Angajatori şi sindicate
  • Autorităţi
 • CR extins se întruneşte după ce rapoartele de monitorizare sunt pregătite
 • Datele strânse în etapele 1 şi 2 şi raportate în Raportul de monitorizare sunt discutate şi evaluate de comisia de consultanţă
 • Efecte asupra conţinutului pentru revizuirea planurilor educaţionale

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

vizite cu ocazia schimbului de experien p as
Vizite cu ocazia schimbului de experienţă - PAS

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

Scopul vizitelor cu ocazia schimbului de experienţă

este de a întâri contactul la nivel fundamental pentru reţeaua de ÎPT regional şi pentru a studia procesul de monitorizare în scopuri viitoare.

Reprezentanţii şcolari vor raporta rezultatele analizate în cadrul CR.

Vizitele cu ocazia schimbului de experienţă se vor folosi în procesul următoarelor PAS.

Programul unei vizite cu ocazia schimbului de experienţă

I Prezentarea PAS de către directorul/reprezentantul şcolii gazdă

II Prezentarea punctului de vedere cu privire la

 • reţeaua de parteneriate de către un angajator
 • asigurarea şcolarizării şi calităţii de către părinţi
 • asigurarea şcolarizării şi calităţii de către autorităţile locale

III Vizita la şcoală

IVa completarea chestionarului

IVb oferirea de feedback prin discuţii între grupul gazdă şi cel în vizită

Grupele pentru vizitele cu ocazia schimbului de experienţă

Membrii dintr-un grup sunt consideraţi colegi deoarece fiecare are o contribuţie egală în a se ajuta sau a ajuta pe ceilalţi oferind asistenţă,feedback, materiale şi responsabilitate pentru atingerea obiectivelor şi pentru a învăţa în acelaşi timp.

Participanţii şcolii gazdă vor fi reprezentanţi ai:

 • Consiliului profesorilor
 • Consiliului administrativ
 • Angajatorilor
 • Organizatorilor de parteneriate
 • Părinţilor
 • Autorităţilor locale

Participanţii grupului în vizită vor fi reprezentanţi ai:

 • Monitori din CR
 • Membri ai comisiei de dezvoltare locală (minim o vizită de fiecare)
 • Directori ai şcolilor din PHARE 2001
 • Responsabilul cu AC din şcolile PHARE 2001

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

rezultate estimate ale monitoriz rii
Rezultate estimate ale monitorizării

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

 • După stabilirea sistemului de monitorizare, se va forma o bază de date cu informaţii din rapoartele de monitorizare ca informaţii actualizate despre implementarea planurilor de învăţământ regionale şi locale. Se poate folosi pentru revizuirea planurilor.
 • şi se va folosi pentru deviziile următoare din sectorul ÎPT de către Minister şi de către alte organisme publice pentru planificarea sistemului educaţional!

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

slide15

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

Anexa 1 Formularul Raportului de monitorizare

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

slide16

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

Anexa 2 Chestionar pentru vizitele cu ocazia schimbului de experienţă

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

slide17

UNIUNEA EUROPEANĂ

MECI / CNDIPT-UIP

Nord-Est

Nord-Vest

Centru

Vest

Sud-Est

Sud-Vest

Bucuresti

Sud

Material elaborat prin finanţare Phare

Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01