slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slamspridning på åkermark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slamspridning på åkermark

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Slamspridning på åkermark - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Slamspridning på åkermark. Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet. Initiativtagare var bl.a.: LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV. Per-Göran Andersson Chef Odlingsutveckling och försöksledare Hushållningssällskapet Malmöhus. Försöksplan. A Utan slam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Slamspridning på åkermark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Slamspridning på åkermark

Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet

Initiativtagare var bl.a.:LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV

Per-Göran AnderssonChef Odlingsutveckling och försöksledare Hushållningssällskapet Malmöhus

f rs ksplan
Försöksplan

A Utan slam

B Slam. 4 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005)

C Slam. 12 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005)

0 Utan mineralgödsel

1NPK i förhållande till gröda. ½ N-giva, 1/1 PK-giva

2 NPK i förhållande till gröda. 1/1 N-giva, 1/1 PK-giva

igel sa
Igelösa

Lättlöslig växtnäring, mg/100 g jord

pH P K Ca Mg Jordart

7,0 9,0 11,4 415 10 mmhML

petersborg
Petersborg

Lättlöslig växtnäring, mg/100 g jord

pH P K Ca Mg Jordart

6,8 11,1 8,9 195 7 nmhLL

kadmium i matjord igel sa
Kadmium i matjord, Igelösa

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

kadmium i matjord petersborg
Kadmium i matjord, Petersborg

1 ton slam- TS/ha & år

Utan slam

bly i matjord igel sa
Bly i matjord, Igelösa

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

bly i matjord petersborg
Bly i matjord, Petersborg

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

koppar i matjord igel sa
Koppar i matjord, Igelösa

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

koppar i matjord petersborg
Koppar i matjord, Petersborg

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

kvicksilver i matjord igel sa
Kvicksilver i matjord, Igelösa

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

kvicksilver i matjord petersborg
Kvicksilver i matjord, Petersborg

1 ton slam-TS/ha & år

Utan slam

kadmium i sk rdeprodukter igel sa
Kadmium i skördeprodukter, Igelösa

Utan slam

1 ton slam-TS/ha & år

kadmium i sk rdeprodukter petersborg
Kadmium i skördeprodukter, Petersborg

Utan slam

1 ton slam-TS/ha & år

bly i sk rdeprodukter igel sa
Bly i skördeprodukter, Igelösa

Utan slam

1 ton slam-TS/ha & år

bly i sk rdeprodukter petersborg
Bly i skördeprodukter, Petersborg

Utan slam

1 ton slam-TS/ha & år

andra metaller i sk rdeprodukter
Andra metaller i skördeprodukter

Tillförsel av slam har inte uppmätbart ökat koncentrationen i grödan av någon metall som analyserats!

Pb

Cu

Hg

Co

Mg

Ni

S

Ag

Cd

Zn

B

Cr

As

Mn

Sn

sammanfattning 27 rs resultat tv f ltf rs k sv sk ne
Sammanfattning27 års resultat, två fältförsök SV Skåne
 • Slammens innehåll av metaller har minskat mycket från projektets start, i genomsnitt med 70 %.
 • Tillförsel av slam ger ca 7 % i skördeökning i jämförelse med helt ogödslat.
 • Skördeökningen är ca 4 % utöver ren växt-näringseffekt.
 • I 2008 års prisnivå motsvarar skördeökningen 400–900 kr/ha. 1 ton slam-TS har ett värde på 400–900 kr för lantbrukaren.
slide26

Sammanfattning27 års resultat, två fältförsök SV Skåne

 • pH i marken har inte påverkats av slam-tillförsel.
 • Tillförsel av 4 ton slam-TS vart 4:e år har höjt P-AL med 5–12 enheter.
 • P-HCl-värdena har ökat med 10–20 enheter vid slamtillförsel.
 • Halten koppar i jorden har ökat signifikant på båda försöksplatserna.
 • Kvicksilver i marken har signifikant ökat i alla slamled på Igelösa.
slide27

Sammanfattning27 års resultat, två fältförsök SV Skåne

 • Kväve ökar i jordprofilen vid slamtillförsel.
 • Övriga växtnäringsämnen och metaller i jorden har inte påverkats av slamtillförsel.
 • Halten i skördade växtdelar har inte ökat för någon av de metaller som analyserats!
 • Bördigheten på åkern ökar vid tillförsel av slam.