workshop 5 december 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Workshop 5 december 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Workshop 5 december 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Workshop 5 december 2012. Behov av jordartskartor och olika tekniker för kartframställning, Carina Carlsson Ross, Jordbruksverket Verktyg och riskbedömning för erosions- och fosforförluster, Gustav Sohlenius, SGU. Kartering av matjorden i svensk åkermark. Mål för projektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop 5 december 2012' - freya-daugherty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop 5 december 2012

Workshop 5 december 2012

Behov av jordartskartor och olika tekniker för kartframställning,

Carina Carlsson Ross, Jordbruksverket

Verktyg och riskbedömning för erosions- och fosforförluster,

Gustav Sohlenius, SGU

m l f r projektet
Mål för projektet
 • Avsikten med projektet är att göra en förtätad provtagning i matjorden i åkermark.
 • Analysresultaten ska samlas i en databas och jordartskartor för matjorden i åkermarken i Sverige ska tas fram.
 • Resultaten (rådata och bearbetad) ska tillgängliggöras för forskare och andra intresserade.
bakgrund
Bakgrund
 • Behov av mer högupplöst jordartskarta för utvärderingar, uppföljning, miljöarbete, åtgärder m.m.
 • Projektet gjordes möjligt genom återförda miljöskattemedel till Jordbruksverket
 • Tanken var att utnyttja resultat från miljöstöd i LB-programmet
 • Workshop i augusti 2010
 • Vi fick tänka om; SCB statistiskt urval av punkter i jordbruksmark i södra och mellersta Sverige
 • Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län ingår inte
genomf rande
Genomförande
 • SCB har tagit fram 13 000 punkter i 17 län i södra och mellersta Sverige (åkermark), baserat på blockkartan 2011
 • Hösten 2011 togs prover i ca 10 000 punkter av HS och Eurofins
 • Hösten 2012 tas resten av proverna
 • Drygt 10 000 analyser gjorda hos Eurofins så här långt
 • Alla analyser klara till årsskiftet
 • En del bortfall, ca 4 % i genomsnitt för 11 län men variation ca 2-8 %
vad analyseras
Vad analyseras?
 • Kornstorleksfördelning (lerhalt <0,002 mm, sand och grovmo 0,063-2 mm, finmo och mjäla beräknas, mullhalt)
 • Fosfor (P-AL)
 • Kalium
 • Järn
 • Aluminium
 • Magnesium
 • Kalcium
 • pH-värde
 • Jordartsklassificering enligt svenskt system
f rdelning av provpunkter
Fördelning av provpunkter

Mark- och gröda-inventeringen, ca 2 000 punkter

Jordbruksverkets inventering ca 13 000 punkter

Möjlighet till förtätad provtagning

ut ver det finns
Utöver det finns..
 • Kornstorleksfördelning från ersättning inom LBP, ca 22 500 kompletta prover, endast jordart
 • Mycket ojämnt fördelade över landet
 • Ca 2 000 prover från mark och gröda, urval från SCB
 • Annan data t.ex. SGU
 • Totalt blir detta ett mkt stort material
planer f r framtiden
Planer för framtiden?
 • Hösten 2012, organisera var data ska lagras. Planera för sammanställning av resultat i en rapport.
 • Sammanställning av analyserna och framställning av kartor våren 2013.
 • Mål är att allt ska vara klart till juni 2013.
m let f r dagens workshop
Målet för dagens workshop
 • Vad finns det för behov av kartor?
 • Vad kan vi göra tillsammans?
 • Hur kan vi bäst utnyttja pengar och underlag för att göra en användbar produkt?
 • Att diskutera jordartskarta i relation till arbetet med riskkartor för erosions- och fosforförluster
ad