C programlama d l ne g r
Download
1 / 60

C PROGRAMLAMA D?L?NE G?R?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ. C Dili'nin Tarihçesi. C kendinden önceki programlama dilleri olan B ve BCPL 'nin gelişmişidir. 1967. 1970. 1972. B. C. BCPL. C Dili'nin Tarihçesi. C dili konusundaki ilk kitap, 1978'de Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından yazılmıştır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'C PROGRAMLAMA D?L?NE G?R??' - taniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C programlama d l ne g r

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ


C dili nin tarih esi
C Dili'nin Tarihçesi

 • C kendinden önceki programlama dilleri olan B ve BCPL 'nin gelişmişidir.

1967

1970

1972

B

C

BCPL


C dili nin tarih esi1
C Dili'nin Tarihçesi

 • C dili konusundaki ilk kitap, 1978'de Brian Kernighan ve Dennis Ritchie tarafından yazılmıştır.


C dili nin tarih esi2
C Dili'nin Tarihçesi

 • 1983 yılında C programlama dilini standardize etmek amacıyla toplanan bir komite ANSI C (American National Standart Institute) standardını tanımlamıştır.

 • C başlangıçta birçok kişi tarafından UNIX işletim sistemini geliştiren dil olarak biliniyordu.

 • Günümüzde hemen hemen bütün büyük işletim sistemleri C ya da C++ ile yazılmıştır.


C nin zellikleri
C’nin özellikleri

 • C donanımdan bağımsız (machine independent) ve taşınabilirdir (portable).

 • Taşınabilirlik, aynı programın farklı donanımlarda ve farklı işletim sistemlerinde işletilebilirliğini ifade eder.


C nin zellikleri1
C’nin özellikleri

 • Bir dilin verimliliği (productivity), hızlı fakat fazla yer kaplamayan yazılımlar geliştirmeye olanak sağlaması ile ölçülür.

 • C programlama dili verimli, basit, fakat güçlü yapısından ve bu dilde geliştirilen uygulamaların taşınabilir olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.C programlar n n temel yap s1
C Programlarının Temel Yapısı

 • Bir C programı iki temel bölümden oluşur:

  • Önişlemci Direktifleri (Preprocessor Directives) ve

  • Ana Fonksiyon (main function).


Ni lemci direktifleri
Önişlemci Direktifleri

 • Önişlemci direktifleri # işareti ile başlar ve program derlenmeden önce C önişlemcisi tarafından işletilir.

 • Her bir önişlemci direktifinin farklı bir görevi vardır.

 • En çok kullanılan iki direktif #includeve #definedır.


Ni lemci direktifleri1
Önişlemci Direktifleri

 • C programlama dilinde belirli işleri gerçekleştiren program parçaları C’ nin temel yapısı içinde yer almaz.

 • Bu nedenle program içinde kullanılan fonksiyonların kendilerinin ya da başlıklarının yer aldığı dosyalar #include direktifi kullanılarak ana programa dahil edilir.


Ni lemci direktifleri2
Önişlemci Direktifleri

 • Örneğin printffonksiyonunun özet bilgisi stdio.hisimli dosyanın içinde yeri almaktadır.

 • Bir programda printf fonksiyonu kullanılacaksa, programın başında stdio.h (Standart Input Output) dosyasının #includedirektifi ile programa dahil edilmesi gerekir.

 • Aksi halde printf fonksiyonu kullanılamaz.

 • Bu dosya programa #include <stdio.h>direktifi ile dahil edilir.

 • C dilinde .h uzantılı bu dosyalar başlık (Header)dosyaları adı verilir.Main fonksiyonu
Main Fonksiyonu

 • Hemen hemen bütün C programları birden fazla fonksiyondan oluşur.

 • main () bütün C programlarında bulunması gereken programın ana gövdesidir.

 • İlk çalıştırılacak olan fonksiyon main () yani ana fonksiyondur.


Main fonksiyonu1
Main Fonksiyonu

 • Çalıştırılacak ifadeler, (statements)main () fonksiyonu içerisine { } işaretleri arasına yazılır.

 • Açılan her { işareti mutlaka }ile kapatılmalıdır.

 • Bu iki işaret arasında kalan kısımlara blok(block) ismi verilir.


Main fonksiyonu2
Main Fonksiyonu

 • En dıştaki { } işaretleri arasında kalan blok programın asıl kısmıdır.

 • Bu kısım, bildiriler (declarations) ve işletilebilir ifadeler (executable statements) olmak üzere iki bölümden oluşur.

 • Bildiriler, bir program içerisinde kullanılacak değişkenlerin adlarını belirlemek amacı ile yazılırlar.

 • İşletilebilir ifadeler de yapılacak işlemleri yerine getirecek komutlardır.


Basit bir c program
Basit Bir C Programı

Önişlemci direktifi

Açıklama satırları

Başlık dosyası

Ana fonksiyon başlığı

Blok başlangıcı ve bitişi


C dili nin yaz m kurallar syntax
C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • C Dili birden fazla satırdan oluşan açıklama satırlarına izin verir.

 • Bu satırlar /*işaretleri ile başlar ve */ işaretleri ile biter ve açıklama (comment) adını alırlar.

 • Programın adı, ne iş yaptığı gibi açıklayıcı bilgi içerirler.

 • Programcı tekrar kendi yazdığı programa dönüp baktığında hatırlayamayacağı önemli yerlere de açıklama yazabilir.


C dili nin yaz m kurallar syntax1
C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • Açıklama satırları programın derlenmesi sırasında derleyici tarafından göz ardı edilir, yani dikkate alınmazlar.

 • Bu satırlar sadece programın okunabilirliğini (readability) arttırır ve program üzerinde daha sonra yapılacak çalışmaları kolaylaştırır.

 • İyi programcılık alışkanlıkları açısından programcı açıklama satırları yazmaya özen göstermelidir.


C dili nin yaz m kurallar syntax2
C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • C'de her işletilebilir ifade ; ile sonlandırılır.

 • Bir satıra birden fazla ifade yazılabilir.

 • Ancak önişlemci direktifleri, mutlaka her satırda yalnızca bir tane olacak şekilde yazılmalıdır.


C dili nin yaz m kurallar syntax3
C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • C programlama dilinde bütün anahtar kelimeler ve komutlar küçük harfle yazılır.

 • (# define direktifi hariç ) C büyük-küçük harfe duyarlıdır (case sensitive).

 • Yani "TOPLAM" , "toplam" ve "tOpLaM" kelimelerinin hepsi C derleyicisi tarafından farklı algılanırlar.


C dili nin yaz m kurallar syntax4
C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • Program yazım kuralları içerisinde olmasa dahi programlarımızı yazarken okunabilirliliği arttırmak için ana ifadeleri sola dayalı bloklariçerisine yazılan ifadeleri ise 3 boşluk girinti (indent) verilerek içerden yazmaya özen gösterilmelidir.


C dili nin yaz m kurallar syntax5
C Dili'nin Yazım Kuralları(Syntax)

 • Bir C programında birden fazla blok kullanılacaktır.

 • Blok içindeki ifadelerin 3 boşlukgirinti verilerek içeriden yazılması program stilinin düzgün olmasını sağlayacak bu da anlaşılabilirlik ve okunabilirliği arttıracaktır.


Yi bir program stili
İyi Bir Program Stili

Kötü Program StiliLe ler operat r1
İşleçler (Operatör)

 • İşleç (operatör), matematiksel, mantıksal ve atama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan simgelerdir.

 • Bu işleçler ile işleme giren değerlere de işlenen (operand) adı verilir.

 • Operatörler birden fazla operand alabilirler.
A 4 ve b 5 olsun
a=4 ve b=5 olsun… olması ile anlam değişik olur


Programc
Programcı, olması ile anlam değişik olur

 • Arttırma ve eksiltme operatörlerini kullanırken ifadeleri yoruma mahal bırakmayacak şekilde anlaşılır ve açık bir şekilde yazmalıdır.


Rne in
Örneğin; olması ile anlam değişik olur

 • c=a+++b;

 • ifadesinde ++, a değişkenine mi aittir yoksa b değişkenine mi aittir?

 • Derleyiciler de burada takılacakları için hangisine aitse ona göre bir boşluk bırakılmalıdır.

 • Farklı derleyiciler farklı şekilde yorumlayabilir.


C programlama d l ne g r
Yani; olması ile anlam değişik olur

 • ya c=a++ +b ya da c=a+ ++b şeklinde yazmak daha doğru olacaktır.


Mant ksal i le ler
Mantıksal işleçler olması ile anlam değişik olur


C programlama d l ne g r
Ve (&&) olması ile anlam değişik olur


C programlama d l ne g r
Veya (||) olması ile anlam değişik olur


Atama assign le leri
Atama (Assign) İşleçleri olması ile anlam değişik olur


Le lerde ncelik precedence s ras

İşleçlerde Öncelik (Precedence) Sırası olması ile anlam değişik olur


De i ken tan mlamalar definition ve veri t rleri data type
Değişken Tanımlamaları ( olması ile anlam değişik olurDefinition) ve Veri Türleri (Data Type)

 • Kullanılacak bütün değişkenlerin kullanılmadan önce C derleyicisine bildirilmeleri gerekir.

 • Derleyiciye değişkenleri bildirme işine, değişken tanımlamak (variable definition) denir.

 • Değişken tanımlamak, değişken için bir isim seçmek ve içerisinde ne tür bir veri saklayacağını söylemekle yapılır.


De i ken tan mlamalar definition ve veri t rleri data type1
Değişken Tanımlamaları ( olması ile anlam değişik olurDefinition) ve Veri Türleri (Data Type)

 • Her değişkenin ismi, veri türü ve değeri (value) vardır.

 • Değişken ismi değişkeni saklamak içinayrılmış hafıza hücresine verilecek isim; veri türü saklanan bilginin türü (ondalık sayı, tamsayi...), değer ise değişken içinde saklanan bilginin kendisidir.


De i ken simlendirme
Değişken İsimlendirme olması ile anlam değişik olur

 • Program içinde kullanılacak değişken isimleri programcı tarafından verilir.

 • Değişkenlere isim verirken aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.


Kural 1
Kural 1 olması ile anlam değişik olur

 • Her programlama dilinin kendine ayırdığı (reserve) ve komutları için seçtiği sözcükler vardır.

 • Bunlara anahtar sözcük (keyword) denir.

 • C dili içerisindeki anahtar sözcükler, komut veya fonksiyon adları değişken ismi olarak kullanılamaz.


C de ayr lm s zc kler
C’de ayrılmış sözcükler olması ile anlam değişik olur


Kural 2
Kural 2 olması ile anlam değişik olur

 • Değişken isimleri içerisinde a-z ve A-Z arası İngiliz harfleri,

 • 0-9 arası rakamlar ve özel karakter olarak yalnızca "_" (alt çizgi) kullanılabilir.

 • Özel karakterler (+, -, ! vs.) ve Türkçe karakterler (ÜüÇçĞğİıÖöŞş) kullanılamaz.


Kural 3
Kural 3 olması ile anlam değişik olur

 • Değişken ismi rakam ile başlayamaz, fakat daha sonra rakam kullanılabilir.

 • 1.vizeadında değişken olamaz ama vize1olabilir.


Kural 4
Kural 4 olması ile anlam değişik olur

 • Değişken isimleri istenilen uzunlukta olabilir.

 • Ama C derleyicisi için ilk 32karakter belirleyicidir.

 • Yani, iki değişken isminin ilk 31 karakteri aynı ise sonrakiler farklı bile olsa derleyici tarafından aynı algılanır.


Ayr ca
Ayrıca olması ile anlam değişik olur

 • Her değişkene içerisinde tuttuğu değeri hatırlatacak şekilde isimler verilmelidir.

 • Değişkenlerin isimlerinin çok fazla uzun olmamasına dikkat edilir.

 • İki kelimeden oluşan değişken isimleri arasına ya altçizgi ( _ ) ya da ikincikelimenin baş harfi büyük yazılarak okunması kolaylaştırılmalıdır.


Veri t rleri

Veri Türleri olması ile anlam değişik olur


Veri t rleri1
Veri Türleri olması ile anlam değişik olur

 • Program içerisinde kullanılacak değerlerin türünü belirlerler.

 • C dili içerisindeki temel veri türleri char, int, floatve double'dır.


C programlama d l ne g r
char olması ile anlam değişik olur

 • Bir harf, bir rakam veya özel bir simgeyi saklayabilirler.

 • chartipindeki her değer tek tırnak ‘ ‘ karakteri arasında yazılmalıdır.


C programlama d l ne g r
Örnek: olması ile anlam değişik olur

 • ‘A’ ‘z’ ‘2’ ‘*’ ‘:’ ‘ ’

 • Yalnız aktarılan karakterler hafızada karakter olarak değil, ASCII tablosundaki sayısal karşılıkları ile tutulurlar.


C programlama d l ne g r
int olması ile anlam değişik olur

 • -32768 ile 32767 arasındaki tamsayı değerleri saklamak için kullanılır.

 • C'de işaretsiz yazılmış bir sayı pozitif olarak algılanacaktır.


Float
float olması ile anlam değişik olur

 • Ondalıklı olarak verilen sayıları ifade etmek için kullanılan değerleritanımlamak için kullanılır.


Double
double olması ile anlam değişik olur

 • Ondalıklı olarak verilen çok küçük ve çok büyük sayıları ifade etmek için kullanılan değerleri tanımlamak için kullanılır.

 • float türünden iki kat dahafazla duyarlılığa sahiptir.


Tan mlama yerleri ekilleri ve ilk de er verilmesi

Tanımlama yerleri, şekilleri ve olması ile anlam değişik olurilk değer verilmesi

(Initialization)


Tan mlama
Tanımlama olması ile anlam değişik olur

 • Standart C de üç ayrı yerde değişken tanımlanabilir.

  • Main fonksiyonundan önce,

  • Bloklar başlar başlamaz yani { ve } işaretleri arasında ve

  • Fonksiyonlarda parametre olarak tanımlanabilirler.

 • Bu üç tanımlama yerinin kendine göre farklılıkları vardır.


Genel kullan m
Genel kullanımı: olması ile anlam değişik olur

 • DeğişkenTürü değişkenAdı ;

 • ÖRNEK:

  • long int maas ;


E er istenirse
Eğer istenirse… olması ile anlam değişik olur

 • Değişken isminden sonra atama işareti olan = kullanılarak ilk değer ataması da yapılabilir.

 • İçerisinde ilk değer olmayan değişkenlerin içerisindeki değerler tanımlanma yerine göre değişir.


C programlama d l ne g r
ÖRNEK: olması ile anlam değişik olur

 • int a;

 • a=1;

 • yerine

  • int a=1;

 • aynı ifadelerdir.


 • C programlama d l ne g r
  ÖRNEK: olması ile anlam değişik olur

  • int a, b, c;

  • /*aynı satırda aynı türde olan değişkenler tanımlanabilir. Okunabilirlik açısından her virgülden sonra bir boşluk bırakılır*/

  • char m='k';

  • double n=5.05;


  Dikkat
  …:Dikkat:… olması ile anlam değişik olur

  • main fonksiyonunun üstünde tanımlanan değişkenlerin ilk değerleri verilmemişse otomatik olarak sayısal olanlar 0 diğerleri boş olarak belirlenirler.

  • Fakat fonksiyon içerisinde tanımlanan değişkenlerin ilk değerleri verilmediğinde hafızada tanımlandıkları yerdeki bulunan rasgele değerler olacaktır.

  • Bu konuya çok dikkat edilmesi gerekir.

   • GENEL GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARI