slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize. Seminář v Evropském domě. Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Blanka Miksová CzechInvest, Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu. Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..' - corby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Operační program

Podnikání a inovace

2007 - 2013

Blanka Miksová

CzechInvest, Regionální kancelář pro

Středočeský kraj a Prahu

slide2

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

 • CzechInvest
 • -- státní agentura, která své služby poskytuje bezplatně
 • -- řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • -- působnost nejen v Praze, ale i ve všech krajských městech
 • -- poskytuje informace a formální návod jak získat dotace
 • na podporu podnikání
 • -- podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR a
 • rozvoj aplikovaného výzkumu
 • --
slide3

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

-- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006

-- realizace na celém území ČR s výjimkou hlavního města (sídlo je

možné mít v Praze)

-- spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském

průmyslu a souvisejících službách s cílem zkvalitnit infrastrukturu,

zvýšit inovační činnost či zavádění nových technologií

-- požadovanéodvětvové vymezení dle CZ-NACE (dříve OKEČ)

-- podpora vyplacena ve formě dotací zpětně po ukončení projektu

-- povinnost alespoň 2-leté historie (u většiny programů)

slide5

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Aktuální výzvy - harmonogram příjmu RŽ aktuálních programů OPPI

ICT v podnicích 01.01. 2010 – 15.10. 2010

Prosperita 01.11. 2009 – 30.06. 2010

Školící střediska 01.11. 2009 – 31.05. 2010

Inovace – Patent 01.06. 2009 – 31.05. 2010

Potenciál 26.02. 2010 – 30.09. 2010

Marketing 01.03. 2010 – 30.06. 2010

Eko-energie 01.03. 2010 – 30.08. 2010

ICT a strategické služby 01.03. 2010 – 15.04. 2010

Plánované výzvy vyhlášení výzvy příjem ŘŽ (pouze předpoklad!)

Inovace 01.02.2010 01.05.2010

Rozvoj konec března 01.05.2010

slide6

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

 • ICT v podnicích
 • Zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních
 • technologií pro zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • -- rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • -- zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových
 • nebo inovaci stávajících výrobků a technologií
 • -- zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů v podniku
 • Výše dotace: 0,35 – 20 mil. Kč
 • Příjemce dotace: MSP
 • Jaké výdaje lze podpořit:
   • -- hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware,
   • sítě a ostatní stroje a zařízení (i pronájem)
   • -- nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví
   • -- služby poradců, expertů, outsourcing
   • -- vybrané provozní náklady:
   • přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek
slide7

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Prosperita

Podpora spolupráce a komunikace mezi oblastí výzkumu a podnikatelskou sférou, vybudování prostředí, které by posílilo postavení inovativních českých firem.

-- vznik a rozvoj podnikatelských inkubátorů

-- vznik a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků

-- rozvoj center pro transfer technologií

-- sítě business angels (propojení investorů a podniků)

Výše dotace:

-- 5 – 300 mil. Kč u projektů obsahujících stavební práce

-- 1 – 30 mil. Kč u projektů bez stavebních prací

Příjemce dotace:

-- podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů

-- veřejné instituce, ÚSC, výzkumné instituce, VŠ

Jaké výdaje je možné podpořit:

-- nákup pozemků a objektů

-- investiční náklady v oblasti výstavby

-- nákup HW a SW

-- služby poradců

slide8

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

 • Školicí střediska

Zvyšování odborné znalosti zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovedností.

Výše dotace: 0,2 - 100 mil. Kč

Příjemci dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti,

nestátní neziskové organizace

Podporované aktivity:

-- pořízení pozemků a koupě nemovitostí

-- výstavba, rekonstrukce a modernizace staveb

 • -- inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí
 • -- projektová dokumentace
 • -- HW, SW a sítě
 • -- pořízení vybavení a veškerých pomůcek ke školení

Ve školicím středisku musí být vzděláváni především

zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících

ve vybraných sektorech (zpracovatelský průmysl a související služby)!!!

slide9

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

 • Inovace - Patent
 • Získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí).
 • Výše dotace: 0,01 – 1 mil. Kč
 • -- 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby
 • -- 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými
 • výzkumnými institucemi
 • -- 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
 • Příjemce podpory: MSP, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, VŠ
 • Jaké výdaje lze podpořit:
   • -- náklady na oprávněné zástupce
   • -- překlady
   • -- správní poplatky
slide10

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Potenciál

Vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.

Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč.

-- Procentuální výše dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou

-- Podpora na neinvestiční výdaje je poskytována v režimu de minimis (pouze pro MSP)

Příjemce dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti

Jaké výdaje lze podpořit:

-- pořízení strojů a jiného zařízení

-- budovy, pozemky

-- pořízení licencí a know-how

-- vybrané provozní náklady:

-- služby poradců, expertů, studie

-- cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu

-- minimální výše investice do majetku 5 mil. Kč (10 mil. Kč u velkých podniků)

slide11

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Seminář v Evropském domě

 • Marketing
 • Podpora exportních záměrů jednotlivých podniků, posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.
 • výše dotace: min. 100 000 Kč (max. dle pravidla de minimis)
 • příjemci dotace: MSP a seskupení MSP
 • Podporované aktivity:
   • -- tvorba propagačních materiálů (letáky, brožury, inzeráty, pozvánky)
   • -- účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem, zřízení a provoz stánku)
 • -- žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost
 • spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha
 • -- doba realizace projektu může být maximálně 1 rok
slide12

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Eko-energie

 • Stimulace aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické
 • náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů.
 • a) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
 • b) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory)
 • výše dotace: 0,5 – 250 mil. Kč
 • příjemce dotace: aktivita a) pouze MSP, aktivita b) i velké podniky
 • Jaké výdaje lze podpořit:
   • -- nákup a úprava pozemků
   • -- inženýrské sítě a komunikace
   • -- projektová dokumentace stavby
   • -- inženýrská činnost ve výstavbě
   • -- rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
   • -- novostavby a nákup staveb
   • -- hardware a sítě
   • -- stroje a zařízení včetně řídícího software
slide13

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

ICT a Strategické služby

Rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb

Výše dotace: 1,5 až 100 mil. Kč (150 mil. Kč v regionech se soustředěnou podporou státu)

Příjemce dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti

Jaké výdaje lze podpořit:

-- stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků

-- hardware a sítě, licence, know-how software.

NEBO (nelze kombinovat)

-- hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele

PRO OBĚ VARIANTY

-- nájem pozemků a budov

-- služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)

-- přístup k informacím a databázím

slide14

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Proces administrace

 • Základní principy:
 • využití internetové aplikace eAccount
 • - „elektronizace“ dokumentů (RŽ, PŽ, ŽOPL, většina příloh a zpráv…)
 • elektronická komunikace mezi žadatelem a agenturou (PM)
 • nutnost získání elektronického podpisu
 • založení Master účtu (prostředí k podávání žádostí)
 • podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (RŽ, PŽ)
slide15

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

slide16

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

slide17

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

slide18

Jsem malý podnikatel a dolehla

na mě krize..

Seminář v Evropském domě

Děkuji za pozornost

Bc. Blanka Miksová

Ředitelka regionální kanceláře

CzechInvest

Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu

praha@czechinvest.org

Tel: 296 342 553, 724 335 117