Damjan Kregar - PowerPoint PPT Presentation

damjan kregar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Damjan Kregar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Damjan Kregar

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Damjan Kregar
224 Views
Download Presentation

Damjan Kregar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZRAK V LJUBLJANI - stanje, trendi, ukrepi Ljubljana, marec 2012 Damjan Kregar LPP d.o.o.

 2. CIVITAS ELAN - 1.11-LJU vpeljava vozil na hibridni in CNG pogon Vsebina Nekaj opodjetju LPP Področje, ki ga pokriva LPP Stanje pred/med projektom CIVITAS ELAN Ukrep Šolanje voznikov Rezultati Drugi ukrepi Povzetek

 3. Nekaj o podjetju LPP Družba je bila ustanovljena leta 1901 z nazivom: „Splošna malo-železniška družba “ Od takrat smo upravljali že: - tramvajski sistem - trolejbusni sistem - avtobusni sistem Sedaj uporabljamo le avtobuse različnih tipov; in sicer za mestne in medkrajevne javne potniške prevoze.

 4. Področje, ki ga pokrivaLPP 27 linij MPP + 33 PPP dolžina linij je 330 km+ 780 km 35.000 km v povprečju vsak dan + 11.700 km 9% Slovenije 20% prebivalcevSlovenije MOL + 25občin

 5. Stanje pred/med projektomCIVITAS ELAN Predhodni projekt:CIVITAS MOBILIS (2004 - 2008) o bio-dizlu Prvi poizkus uporabe metana iz leta 1994, ni polnilne infrastrukture. Van Hool – hibrid Solaris - hibrid CIVITAS ELAN Zagreb - Metan Ni šolanja voznikov na temo varčne vožnje

 6. Stanje pred projektomCIVITAS ELAN

 7. Ukrep Prvotna zamisel: Nabaviti, testirati in vpeljati več tipov hibridnih vozil in izmed njih kupiti najboljše Šolanje voznikov na temo varčne vožnje Po spremembi ukrepa: Nabaviti, testirati in vpeljati vozila na CNG pogon Šolanje voznikov na temo varčne vožnje

 8. Šolanje voznikov Do sedaj: 14 delavnic za voznike v letu 2011 7 delavnic za voznike v letu 2012 Nadaljnji načrti: - Vsakoletne delavnice za voznike (med januarjem in marcem) so stalnica

 9. Rezultati 5 hidravličnih hibridov (Kutsenits) v letu 2010 - 20 vozil na CNG (Irisbus) v letu 2011 - CNG polnilnica za LPP in zunanje

 10. Rezultati CNG je v E 5 – trdni delci PM10 0,00169Vir: Predlog obnove voznega parka LPP 2011-2020 ; avtor: M.Kamnik

 11. Drugi ukrepi „Varno na bus“ za starejše „Kavalir“ „Prevoz na zahtevo“ za uporabnike z mobilnimi težavami Posebno priznanje zaLjubljanov tekmovanju imenovanem „Access City Award 2012“

 12. Drugi ukrepi Postajališčni prikazovalniki Postajališčni vozni redi Prednost Javnega prometa v križiščih • Google Transit

 13. Povzetek Vsi omenjeni ukrepi (posodabljanje voznega parka LPP, postajališčni prikazovalniki, postajališčnivozni redi, prednost javnega prometa v križiščih, rumeni pasovi, Google Transit….) imajo skupni cilj: Postopno zmanjševati število potovanj z osebnimi avtomobili na tretjino v naslednjih letih v „modalsplit-u“, kajti to bi res pomenilo velik napredek pri skrbi za zdravje.

 14. Hvala lepa za pozornost DAMJAN KREGAR – Damjan.kregar@lpp.si Ljubljana, marec 2012 LPP d.o.o. (Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.)