slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
USAHAWAN MUDA ONLINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

USAHAWAN MUDA ONLINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

USAHAWAN MUDA ONLINE. . Membentuk Generasi Bebas Daripada Tekanan Hidup . Melahirkan Pemuda Berharta , Berwibawa , Idola Dan Menjadi Tunjang Keluarga. Anak Melayu Izat Rusli , Baru 25 tahun Pemilik Lamborgini termuda dunia. Untuk mencapai Kemewahan sebagai Usahawan Online

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'USAHAWAN MUDA ONLINE' - conor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
USAHAWAN MUDA ONLINE

.

MembentukGenerasiBebas

DaripadaTekananHidup

.

slide2
MelahirkanPemudaBerharta,

Berwibawa, Idola Dan Menjadi

TunjangKeluarga

slide4
AnakMelayuIzatRusli,

Baru 25 tahun

PemilikLamborginitermudadunia

slide5
Untukmencapai

Kemewahansebagai

Usahawan Online

Andaperlukan

TRANSFORMASI

slide6
TRANSFORMASI

Bebaskandiriandadaripada

Sikapmalas

Hutang

Kemiskinan

Rasa tidakcukup

slide10
GAJI

RM3,000.00

SIMPANAN ???

RUMAH

RM500

JALAN-JALAN

CARI MAKAN

RM250

BELANJA

DAPUR

RM500

IBUBAPA

RM300

BIL API,

AIR & TEL

RM200

ANSURAN LAIN

(BANK, INTERNET)

RM400

KERETA

RM600

SEKOLAH & PELAJARAN

ANAK-ANAK

( 2 ORANG)

RM400

MINYAK &

TOL

RM400

slide11
Kataorang...

DUIT BUKAN segala-galanya…

…tetapiSEGALA-GALANYAmemerlukan….

$$

slide12
MaHU…….

……mAmpU

slide14
HAKIKATNYA

kenapaini yang kitamiliki?

slide17
TAHNIAH!

Keranaandaadalah yang terpilihuntukhadir

“…PELUANG YANG BESAR DAN TERBAIK HANYA DATANG SEKALI…”

janji kami
Janjikami

DI AKHIR PROGRAM NANTI....

 • Kehadiranandatidakakansia-sia, keranainiilmuadalahmajlisperkongsianilmu.
 • Pastinyaandaakannampaksatujalankeluardaripadamasalahkewangandanhidupkankembaliimpian-impiankita yang dah lama terkubur
slide19
UntukmencapaiImpianUsahawan

Muda Online, makakamibawakan

PELUANG HEBAT !!!!

Untuk ANDA

www.egurufx.com

slide20
E-guruFXNetwork Ltd.

Sebuahsyarikat yang berdaftar di United Kingdom

Profesionaldalambidang

pendidikan online.

3. Menggabungkanteknologielearning

terkiniuntukpembelajaransecara

‘self learning.’

slide21
KenapaMemilihForex

Forex merupakanindustriterbesar di dunia yang

melibatkanurusniagaantara USD3 trillion hingga

USD5 trillion setiaphari.

Industritanpasempadan, yang melibatkan

syarikat-syarikatbesarseperti bank, syarikat-syarikat

kewangandansebagainyasertaindividu.

Industri yang bolehdisertaiolehsesiapasahaja

dengan modal yang sangatkecilsehinggalah

berbilion-billion dollar.

slide22
E-learning

Syarikat membangunkanmodulpendidikan Forex

Secara online (E-learning)

Yuranpembelajaran yang sangatrendahhanya USD50 setahun.

3. Modulpembelajaranasas forex sehinggake

tahappelajaran yang lebihtinggi.

membership pakej
Membership Pakej
 • Yuran keahlian USD 50 setahun (RM 175)
 • Belajar ASAS Trading Forex ( e-learning )
 • FREE Demo akaun MT4
 • Teknik dan strategi Trading FOREX yang berkesan
 • PELUANG menjana PENDAPATAN melalui Member Introduce Member ( MIM )
 • FREE Debit Mastercard
slide26
INCOME HEBAT

1. AFFILIATE Plan

2. Global Profit Sharing (GPS)

3. Private Trading Plan

affiliate plan
Affiliate Plan)
 • Memperkenalkan 2 orang kawan untuk menjadi AHLI
 • Membantu 2 orang kawan memperkenalkan 2 orang kawan lagi menjadi AHLI
 • Anda akan mendapat BONUS dari setiap AHLI yang register di bawah JARINGAN anda
 • TIADA HAD Pendapatan
1 introducer bonus
1. INTRODUCER BONUS
 • Sponsor Bonus – USD10
 • U menaja A
 • U menaja B
 • B menaja C
 • U mendapat sponsor bonus
 • USD10 x 2=USD20
 • B mendapat sponsor bonus = USD10

U

A

B

C

2 pairing bonus
2. PAIRING BONUS
 • Satu kiri dansatu kanan = I pair = USD7.50

U

Maksimum pairing

100 pair sehari atau USD750.

Selebihnya Flushing dan anchor leg dikekalkan.

A

B

1 pair = USD 7.50

2 pair = USD15.00

100 pair = USD750

(maksimumharian)

C

D

strategi maksimum income dengan pairing bonus
Strategimaksimumincome denganpairing bonus

Bagaimanaandadapatmenjanapendapatanmaksima USD 750 sehari (RM2400)

RM 72,000 sebulan

@ RM 200,000 sebulan

Melaluicara

GOLDEN TRIANGLE STRATEGY

slide32
Membership USD50 / RM175

U

Minggu 1

A

B

1 pair x USD7.50 = USD7.50 (RM24)

C

D

Minggu 2

2 pair x USD7.50 = USD15.00 (RM48)

Minggu 3

4

4

4 pair x USD7.50 = USD30.00 (RM96)

Minggu 4

8

8

8 pair x USD7.50 = USD60.00 (RM192)

Minggu 5

16

16

16 pair x USD7.50 = USD120.00 (RM384)

Minggu 6

32

32

32 pair x USD7.50 = USD240.00 (RM768)

Minggu 7

64

64

64 pair x USD7.50 = USD480.00 (RM1536)

Minggu 8

128

128

100 pair x USD7.50 = USD750.00 (RM2400)

Selepastahapinipendapatananda RM2400 sehari

slide33
.

Gandakan Income dengan

GOLDEN TRIANGLE STRATEGY

U

U1 = USD750 = RM2400

U2

U3

U2 = USD750 = RM2400

U3 = USD750 = RM2400

B

A

D

C

--------------------------------

USD2250 = RM7200

--------------------------------

100

100

100

100

RM216,000 sebulan

3 sponsor matching bonus
3. SPONSOR MATCHING BONUS
 • Dibayar 5 level
 • Berdasarkan

tajaan. (Jumlahtajaantidakterhad).

Jadualsebelahmenunjukkanpendapatan U, sekiranyasetiapahlimenajaduaahlisahaja.

U

L1

L2

L3

L4

L5

sponsor matching bonus
SPONSOR MATCHING BONUS

U

Pendapatan U

L1 : 3 x USD3 = USD 9.00

L2 : 2 x USD2.5 = USD 5.00

L3 : 2 x USD2 = USD4.00

L4 : 2 x USD1.5 = USD3.00

L5 : 2 x USD1 = USD2.00

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L5

L5

4 placement bonus
4. PLACEMENT BONUS
 • Dibayar 5 level USD 1 setiap level.
 • Berdasarkan

rangkaian

placement. (samadadaritajaanatau spill over dariupline)

U

L1

L2

L3

L4

L5

placement bonus
Placement Bonus

L1 = 2

L2 = 4

L3 = 8

L4 = 16

L5 = 32

A

Spill over dariupline

U

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L5

L5

slide38
5. GLOBAL POOL BONUS
 • 10 % daripadapendapatan bonus akandikumpulsehinggamenjadi 1 lot bernilai USD10.
 • Lot-lot iniakandimasukandalam Global Trading Pool.
 • Keuntunganantara 10% hingga 50% akandiagihkanmengikut unit setiapbulanselama 12 bulan.
 • Contohjikaandaada 100 lot pool (bernilai USD 1000),

andaiankeuntungan pool setiapbulanpurata 20% makaandadibayar

USD200 x 12 bulan = USD2400.

slide39
Siapaprospeksaya !!!

Rakansekerja

Kawankawan

Ahlikeluarga

facebook

twitter

instagram

flyers

blog

slide41
ApakahtindakanAnda?

1. Dapatkan 2 prospeksertai

KelabEksekutifMuda

2. Bantu 2 prospekandasehingga

berjayamasing-masingmenaja

2 prospekmereka.

3. Bawaprospekkesessipenerangan

4. Pastikan leader dibawahandaberjaya

menajadanmemenuhicarta yang

dibekalkan.

slide42
Private GPS Plan

Global Pool Sharing (GPS)

Keuntungandaripada Global Pool 10% hingga 30% selama 12 bulan. (Passive Income)

Serentahsatu unit bersamaan USD50,

tiadamaksimumpenyertaan

Boleh transfer dari c-Wallet ke GPS Wallet. Ataubeli unit dari e-trader anda.

slide43
Contoh

Andasertai 20 unit = USD2000

Jikakeuntunganpurata 20% sebulan

USD2000 x 20% = USD400

Andadibayarselama 12 bulan

USD400 x 12 bulan = USD4800

Pendapatan USD4800 – USD2000

MakauntungandaUSD2800

(dalammasa 12 bulanandadapatbalik modal dankeuntungan)

slide45
2 Jenis Bonus ditawarkandibawah plan GPS

1. Matching Sponsor Bonus 20%

Andaakanmendapat matching bonus daripadapeserta

level 1 10% dan 2 10% yang menyertai plan GPS.

Unilevel Bonus 50%

Unilevel bonus dubayarsehingga lima level antara 4% hingga 10%,

slide46
1. Matching Sponsor Bonus 20%

Level 1 - 10%

Level 2 - 10%

Contoh :

USD100 GPS

U

USD5000

Level 1 USD10,500 x 10% = USD1050

Level 2 USD11,100 x 10% = USD1110

A

B

C

D

USD4000

USD550

USD1000

USD100

E

F

G

H

USD5000

USD5000

USD1000

Andajugaakanmendapat 10% bonus setiap kali tajaan level 1 dan level 2 andamelakukan .

slide47
2. Unilevel Bonus maksimum 50%

Andalayakmendapatperatusan bonus berdasarkan

jumlah GPS yang andamiliki

Jumlah GPS

Level

slide48
Contohkiraanpendapatanjikaandamemiliki GPS sebanyak USD100dengan bonus Unilevel4%

Berbandingjikaandamemiliki GPS USD10K (10%)

slide49
Masing-masingmencari 6 orangsahaja

Menyertai GPS USD50 Matrik 6 X 6

USD50

slide50
KataHikmatProf.Dr.Hamka, “Peluang yang besaritudatangsecaratiba-tiba…datangtidakmenentumasa… datangdisaatkitakesempitanataukesusahan.

Nilailahpeluangitudengan

secarabijaksana. Rebutlah,

keranaiabolehpergidengan

tiba-tiba.

JanganjadikanSeribuAlasanuntuktidakmerebutpeluang

yang besaritu!”

slide51
Semogakitamenjadi

rakankongsi yang

berjaya & sama-samadapat

merealisasikan

impiankita !

slide52
keputusan

TRANSFORMASI

dimindaanda

slide53
Terimakasih

Jumpalagidisesiakandatang

SEMOGA BERJAYA .InsyaALLAH

ad