obsah prezentace n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obsah prezentace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Obsah prezentace - PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on

Obsah prezentace : DRG a úhrady Úhrady v roce 2012 – úhradová vyhláška Obavy a očekávání poskytovatelů zdravotní péče Obavy a očekávání zdravotních pojišťoven Otevřené problémy Závěr. Úhrady akutní lůžkové péče 2012. Obsah prezentace. Ing. Petr Sláma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obsah prezentace' - connor-black


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah prezentace

Obsah prezentace :

DRG a úhrady

Úhrady v roce 2012 – úhradová vyhláška

Obavy a očekávání poskytovatelů zdravotní péče

Obavy a očekávání zdravotních pojišťoven

Otevřené problémy

Závěr

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Obsah prezentace

Ing. Petr Sláma

drg a hrady

Zvyšování role DRG v úhradách

Rok 2007

Case mix a body -parametry pro globální paušál

Rok 2008 – 2010

Balíčkové ceny

DRG ALFA

Case mix parametr pro globální paušál

Rok 2011

Paušál hodnocený parametry DRG

Rok 2012

„Plné DRG“

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

DRG a úhrady

Ing. Petr Sláma

hradov vyhl ka pro rok 2012

Způsoby úhrady definované vyhláškou

Úhradou dle případového paušálu (DRG ALFA) – akutní hospitalizační péče vyjmenovaných diagnostických skupin se platí dle DRG, tj. relativní váhy jednotlivých případů dle Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR DRG) jsou násobeny základní sazbou dle úhradové vyhlášky příslušného období.

Úhradou vyčleněnou z případového paušálu (DRG BETA) – případy hospitalizací dle DRG jsou oceněny výkonově dle Seznamu výkonů a regulovány na maximální objem úhrad

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrad (hrazená „balíčkovými cenami“) stanovenou cenou za konkrétní případy hospitalizace (Totální endoprotézy, kardiologické výkony …)

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Úhradová vyhláška pro rok 2012

Ing. Petr Sláma

hrady v roce 2012

Upravuje vyhláška číslo 425/2011

O stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče pro rok 2012 - tzv. „Úhradová vyhláška“

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Úhrady v roce 2012

Ing. Petr Sláma

hradov vyhl ka pro rok 20121

Úhrady zařízení akutní lůžkové péče - základní parametry pro rok 2012

Hospitalizační péče

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrad - ISSSU (hrazená balíčkovými cenami) - stejný rozsah jako v roce 2010

Centrové léky

DRG ALFA - případový paušál (úhrada jako DRG)

DRG BETA – vyjmuta z případového paušálu (úhrada výkonově)

Je zavedena kromě časové i materiálová složka RV a není vyčleněná MNP

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Úhradová vyhláška pro rok 2012

Ing. Petr Sláma

hradov vyhl ka pro rok 20122

Úhrady zařízení akutní lůžkové péče - základní parametry pro rok 2012

Referenčním rokem je rok 2010

Hospitalizační péče

DRG ALFA

Základní sazba celostátní – 29500 Kč

Přibližovací koeficient – 25%

Koeficient navýšení - 1,07

Úhrada = CM-redukovaný * Základní-sazba-nemocnice

Koeficient redukce CM = 1,05 za předpokladu, že poměr počtu případů nebude menší než 0,2 oproti referenčnímu období

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Úhradová vyhláška pro rok 2012

Ing. Petr Sláma

hradov vyhl ka pro rok 20123

Úhrady zařízení akutní lůžkové péče - základní parametry pro rok 2012

Hospitalizační péče

DRG BETA

Úhrada = Body * ICB-2010 * 1,07 + ZUM_ZULP + Lékový paušál

Do výše limitu plné úhrady , kterým je 107 % úhrady 2010

Při překroční limitu je bodová a korunová složka krácena na 50% - jen do 103% limitu plné úhrady

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Úhradová vyhláška pro rok 2012

Ing. Petr Sláma

hradov vyhl ka pro rok 20124

Regulace případových paušálů (DRG ALFA)

Cílené šetření

Trojnásobek rozdílu relativních vah

Náhodné šetření - pro vybranou DRG bázi

Statisticky významné

> 5% - nejméně však 30 případů

80% snížení z přepočteného rozdílu úhrad Báze

Statisticky méně významné

< 5% - nejméně však 10 případů

20% snížení z přepočteného rozdílu úhrad Báze

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Úhradová vyhláška pro rok 2012

Ing. Petr Sláma

sou asn stav v nemocnic ch

Podíl DRG ALFA je dominantní a tvoří cca 90% (kromě nemocnic se specializovanou péčí např. onkologickou)

Individuální základní sazba je u nemocnic nižšího typu až na výjimky nižší než celostátní referenční – 29500 Kč

U většiny zařízení dochází při přepočtu referenčního období 2010 grouperem a číselníkem RV 2012 k poklesu CM a poprvé dochází u některých i ke změně počtu případů (oddělená rehabilitace)

Zejména v nemocnicích nižšího typu dochází k poklesu počtu případů oproti referenčnímu roku

Z hlediska vykazování jsou nemocnice poměrně dobře vybaveny IS a vyškoleným personálem

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Současný stav v nemocnicích

Ing. Petr Sláma

sou asn stav v nemocnic ch1

Obavy a očekávání

Očekávaní navýšení úhrad, které má v DRG ALFA tři složky :

7% navýšení - plošné pro všechna zařízení

Navýšení z titulu nižší IZS - platí pro většinu nemocnic (mající nižší IZS než 29500 Kč)

Navýšení počtu případů (103%) a CM až na 105% - jen u malého počtu zařízení

Očekávání spravedlivějších úhrad za skutečně provedenou péči

Obavy ze snížení úhrad z důvodů:

Nedosažení počtů případů

Regulačních srážek

Nižších nabízených ISSSU zdravotními pojišťovnami

Nedodržení parametrů vyhlášky některými ZP

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Současný stav v nemocnicích

Ing. Petr Sláma

slide11

Obavy a očekávání ZP

Obavy :

Navýšení úhrad akutní lůžkové péče nad rámec jejich finančních zdrojů

Pravděpodobnost větší četnosti sporů se ZZ

Nedostatečné zvládnutí revizní činnosti na bázi DRG

Očekávaní :

Snížení nadbytečné péče

Využití systému DRG nemocnicemi i pro snižování nákladů

Omezení účelového chování při vykazování a využití možností regulací

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Ing. Petr Sláma

slide12

Otevřené problémy

Nesoulad mezi výší úhrad a předběžnými úhradami (zálohami)

Nejednoznačnost při výpočtu IZS (bonifikace sester)

Extramurální péče

Rozpory mezi zněním vyhlášky a cenovými dodatky

Ocenění ISSSU v případě odmítnutí ZZ

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Ing. Petr Sláma

slide13

Závěr

Současný systém úhrad je komplikovanější zejména pro akutní lůžkovou péči. Je však objektivnější než předchozí způsoby úhrad - globální paušál.

Postupně dochází k naplňování zásady stejných úhrad za stejnou péči

Mění se i motivace v rámci poskytované zdravotní péče, kdy dochází k snižování nadbytečné péče. Opačný trend se projevoval zejména při výkonových úhradách dle Seznamu výkonů

Úhrady akutní lůžkové péče 2012

Ing. Petr Sláma

ad