Download
jan neruda n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Neruda PowerPoint Presentation

Jan Neruda

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Jan Neruda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jan Neruda Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Holajová

 2. Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: český jazyk a literatura Tematický okruh: literární výchova Anotace: Materiál obsahuje prezentaci k výkladu o spisovateli Janu Nerudovi. Autor: Mgr. Petra Holajová Datum vytvoření: květen 2012 Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Žák má přehled o významných představitelích české literatury. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: život, fejeton, básnické sbírky, próza, divadelní hry Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: VIII. třída

 3. Obr. č. 1

 4. Narozen: 1834 Praha • Zemřel: 1891 Praha

 5. básník • prozaik • novinář • člen družiny májovců

 6. Život: • Narodil se v Újezdských kasárnách. • Žil na Malé Straně v Ostruhové (dnes Nerudově) ulici v domě U Dvou slunců. • Vystudoval gymnázium, studoval práva a filozofii, studia však nedokončil. • Podnikl několik cest do Německa, Francie, Maďarska, Itálie, Řecka a Egypta.

 7. V osobním životě měl několik lásek, ale nakonec zůstal sám, nikdy se neoženil. • Většinu života prožil v nouzi, na čemž měl velký podíl alkohol. • V roce 1879 onemocněl zánětem žil a od té doby špatně chodil. • V roce 1891 zemřel na rakovinu tlustého střeva. • Pohřben je na Vyšehradském hřbitově v Praze.

 8. Dílo: • Jako novinář byl zakladatelem fejetonu. Fejeton (z franc. feuilleton respektive feuille [fœj] = lístek), či též poznámka pod čarou, v češtině také tzv. podčárník, je specifický publicistickýžánr, obvykle používaný v tisku jako protějšek k hlavním článkům. Vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma a ukazuje všední věci v novém světle, přičemž je autor hodně subjektivní a vychází z vlastních zážitků.

 9. Básnické sbírky: • Hřbitovní kvítí • Knihy veršů • Písně kosmické • Balady a romance • Prosté motivy • Zpěvy páteční – tato sbírka vyšla až po smrti

 10. Próza: • Arabesky - jedná se o povídky a obrázky z pražského života koncem 50. a počátkem 60. let 19. století, přičemž většina postav jsou lidé pohybující se na okraji společnosti • Trhani – román o dělnících na železnici • Povídky malostranské - jsou považovány za jeho vrcholné prozaické dílo. Vytvořil zde obraz pražské Malé Strany v době před rokem 1848 na základě svých vlastních vzpomínek. Zobrazuje typické postavy českého měšťanstva. S humorem líčí jejich vlastnosti, kritizuje místní život.

 11. Divadelní hry: Jeho divadelní pokusy nejsou příliš kvalitní a nebyly úspěšné. Komedie postrádají živost a vtipnost. • Francesca di Rimini – tragédie, námět od Danteho

 12. Použité zdroje: • www.wikipedie.cz • Obr. č. 1: Vilímek, Jan. [cit.2012-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Neruda.jpg?uselang=cs>