Prevent vna prehliadka malolet ch
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Preventívna prehliadka maloletých. Prierezový scenár č. 2 27. máj 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - colman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prevent vna prehliadka malolet ch

Preventívna prehliadka maloletých

Prierezový scenár č. 2

27. máj 2010


El scen ra

Zámerom prezentácie je demonštrovať plánovanú informatickú podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti a ukázať široké spektrum úkonov pacienta, lekára, lekárnika a plánovanú zmenu, ktorá vznikne následkom zavedenia riešení eHealth v rozsahu eSO1 pri riešení bežných denných aktivít súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Účel scenára


Len virtu lnej rodiny ladin kovcov
Člen virtuálnej rodiny Ladinákovcov informatickú podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti a ukázať široké spektrum úkonov pacienta, lekára, lekárnika a plánovanú zmenu, ktorá vznikne následkom zavedenia riešení eHealth v rozsahu eSO1 pri riešení bežných denných aktivít súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Štefan Ladinák

Narodený 27.5.1999

Trvalý pobyt: Stupavská 22, Malacky

Matka: Eva Ladináková, 40 rokov

Otec: Ing. Adam Ladinák, 41 rokov

Súrodenci: brat Miroslav, 16 rokov, sestra Viera, 2 roky

Výška: 152 cm, váha: 45 kg

Ochorenia: zdravý


Ivotn situ cia
Životná situácia informatickú podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti a ukázať široké spektrum úkonov pacienta, lekára, lekárnika a plánovanú zmenu, ktorá vznikne následkom zavedenia riešení eHealth v rozsahu eSO1 pri riešení bežných denných aktivít súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 • Matka 11- ročného Štefana dostane SMS pripomienku, že jej syn má absolvovať preventívnu lekársku prehliadku.
Prezer zoznam lek rov pre deti a dorast v mieste bydliska ta si informa n daje
Prezerá zoznam lekárov pre deti a dorast v mieste bydliska, číta si informačné údaje.


Vyber konkr tnu detsk lek rku mudr petru jurekov
Vyberá konkrétnu detskú lekárku - MUDr. Petru Jurekovú. bydliska, číta si informačné údaje.


Na n rodnom zdravotnom port li si vyber slu bu eobjedn vanie podanie iadanky
Na Národnom zdravotnom portáli si vyberá službu eObjednávanie – Podanie žiadanky.


Prevent vna prehliadka malolet ch
Eva si pozerá sídlo ambulancie a ordinačné hodiny MUDr. Petry Jurekovej. Objednáva pre syna druh vyšetrenia - preventívnu prehliadku.


Pristupuje na kalend r mudr jurekovej a vyber vhodn de vy etrenia ktor mus lek rka potvrdi
Pristupuje na kalendár MUDr. Jurekovej a vyberá vhodný deň vyšetrenia, ktorý musí lekárka potvrdiť.


Eva potvrdzuje vybran term n
Eva potvrdzuje vybraný termín. deň vyšetrenia, ktorý musí lekárka potvrdiť.


Prevent vna prehliadka malolet ch


Prevent vna prehliadka malolet ch


Prevent vna prehliadka malolet ch
Lekárka požiada matku Evu o súhlas na prístup do Štefanovej elektronickej zdravotnej knižky, prezerá si relevantné údaje.


Prevent vna prehliadka malolet ch

MUDr. Jureková si číta lekárske správy zo Štefanovej doterajšej liečby. Štefan bol zdravý, nemal žiadne vyšetrenia za obdobie posledných 2 rokov, zaznamenaná je len jeho preventívna prehliadka vo veku 9 rokov.


V r mci z lo ky o kovania zis uje e tefan m by preo kovan proti os pkam mumpsu rubeole
V rámci záložky Očkovania zisťuje, že Štefan má byť preočkovaný proti osýpkam, mumpsu, rubeole.


Prevent vna prehliadka malolet ch
Lekárka si prezerá Štefanove záznamy o alergiách v súvislosti s plánovaným očkovaním. Informácie si overuje u matky.


Prevent vna prehliadka malolet ch
Vyšetruje Štefana v súlade s náplňou preventívnej prehliadky. Štefan netrpí žiadnym akútnym ochorením, rozhodne sa ho zaočkovať.


Lek rka v ystav recept na o kovaci u vakc n u
Lekárka v prehliadky. Štefan netrpí žiadnym akútnym ochorením, rozhodne sa ho zaočkovať. ystaví recept na očkovaciu vakcínu.Prevent vna prehliadka malolet ch

Lekárnik v informačnom systéme identifikuje recept a vydá očkovaciu látku. Výdaj sa zaznamená v Štefanovej elektronickej zdravotnej dokumentácii v časti Medikačná história.


Prevent vna prehliadka malolet chPrevent vna prehliadka malolet ch

Sestra podáva Štefanovi očkovaciu látku. Lekárka poučí Štefana a jeho mamu o možnosti nežiadúcich účinkov po očkovaní.

Požiada na zotrvanie v susednej miestnosti po dobu 20 minút na pozorovanie pacienta.


Prevent vna prehliadka malolet ch
Lekárka zaznamená vykonanú vakcináciu do Štefanovej elektronickej zdravotnej dokumentácie do časti Očkovania.


Prevent vna prehliadka malolet ch

Zaznamená priebeh vyšetrenia: „Preventívna prehliadka v 11. roku života, celkový stav dieťaťa v norme, vykonané očkovanie MMR - osýpky, mumps, rubeola“. Lekárska prehliadka končí.


Prevent vna prehliadka malolet ch

Na druhý deň Eva dostáva SMS o dostupnosti výsledkov laboratórnych vyšetrení syna Štefana. Spája sa s lekárkou, aby sa informovala o ich výsledku a následnom postupe.


Prevent vna prehliadka malolet ch

P laboratórnych vyšetrení syna Štefana. Spája sa s lekárkou, aby sa informovala o ich výsledku a následnom postupe.

P

Vyšetrenia hladiny glukózy, cholesterolu a triacylglycerolov sú v norme, nie je potrebná žiadna následná liečba. Ďalšia preventívna prehliadka o 2 roky. Pri akútnom ochorení návšteva lekára podľa potreby. Koniec zdravotnej epizódy.


Benefity nov ho rie enia v porovnan so s asn m stavom pre pacienta
Benefity nového riešenia v porovnaní so súčasným stavom pre pacienta

 • Vyhľadanie miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti (ambulancia pre deti a dorast, lekáreň) prostredníctvom Národného zdravotného portálu je pohodlnejšie, rýchlejšie, jednoznačné.

 • Systém sprístupní pacientove aktuálne zdravotné údaje – alergie, medikácie, očkovania a plánované aktivity.

 • Pacient nie je vystavený zbytočnému očkovaniu a s tým spojeným rizikom nežiadúcich účinkov.

 • Pacient nepodáva subjektívne, resp. skreslené informácie o svojej liečebnej histórii.

 • Systém poskytuje pacientovi SMS pripomenutia o termínoch služieb.

 • Výdaj lieku je systémovo zaznamenaný, pacient má zaručené sledovanie a vyhodnotenie alergií na lieky, nežiadúcich účinkov a interakcií liekov.

 • Možnosť objednania sa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na určitý presný čas, pacient nestráca čas čakaním na vyšetrenie.


Benefity nov ho rie enia v porovnan so s asn m stavom pre lek ra a zdravotn ctvo
Benefity nového riešenia v porovnaní so súčasným stavom pre lekára a zdravotníctvo

 • Lekár má prístup k zaručeným zdravotným údajom o pacientovi.

 • Minimalizuje saadministratívna práca lekára, časový fond lekára je efektívnejšie využitý na odbornú prácu.

 • V kalendári pracoviska je akceptovaných len toľko vyšetrení pacientov, koľko je v rámci pracovného času lekára reálne uskutočniť.

 • Lekár má k dispozícii poradný expertný systém, čo zvýši a skvalitní image lekára vo vzťahu k pacientovi a v spoločnosti.

 • Zníženie výdavkov zdravotných poisťovní (nepodanie očkovacej látky, ak nie je opodstatnené).

 • Vyššia pravdepodobnosť plnenia plánovaných aktivít pre obyvateľstvo.

 • Zvýšenie kvality a správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 • Vytvorenie podmienok pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.


Rie ite sk t m projektu eso1 rob v etko preto aby op san scen r sa stal skuto nos ou od 1 1 2013

P stavom pre lekára a zdravotníctvo

P

Riešiteľský tím projektu eSO1 robí všetko preto, aby opísaný scenár sa stal skutočnosťou od 1. 1. 2013.