Ptáci (Aves) - PowerPoint PPT Presentation

collin
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ptáci (Aves) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ptáci (Aves)

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Ptáci (Aves)
260 Views
Download Presentation

Ptáci (Aves)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ptáci (Aves)

 2. Třída: Ptáci (Aves) • Povrch těla kryt peřím • Přední končetina přeměněna v křídlo • Specializovaná zadní končetina • Velký a pevný hrudní koš • Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty • Soustava plicních vaků • Dokonalá trávicí soustava • Homoiotermie

 3. Peří ptáků • Obrysové (pennae) • - krycí (tectrices) • - letky (remiges) • - rýdovací (rectrices) • Prachové (plumae) • Pernice (pterylae) • Nažiny (apteriae) • Šat • juvenilní • subadultní • adultní • svatební • prostý

 4. Kosterní znaky • Přední končetina • Zadní končetina

 5. Vývoj, způsob života a životní prostředí • Oviparie • Tok • Monogamie • Polygamie • Polyandrie • Inkubace 14-40 dnů • Nekrmiví (nidifugní) • Krmiví (nidikolní) • Péče - pěvci 14-20 dní • - rorýs 50 dní • - buřňák 250 dní • Potrava • - entomofágní • - vertebratofágní (ichtyofágní) • - semenožraví, plodožraví

 6. Význam ptáků • Domácí druhy • Lovné druhy • Sokolnictví • Užitečné druhy • - bioregulace • - bioindikace • Škodlivé druhy • Náboženská a kultovní role Ornitologie

 7. Vznik a systém ptáků Vznik: jura, 140 mil. let: prapták (Archaeopteryx) Popsáno asi 10 000 druhů U nás pozorováno 403 druhů, asi 190 pravidelně hnízdí • 2 nadřády: • Běžci (Palaeognathae) • Letci (Neognathae)

 8. Savci (Mammalia)

 9. Třída: Savci (Mammalia) • Mléčné žlázy • Srst tvořená chlupy • Rohovatějící pokožka s množstvím kožních žláz • Spodní čelist tvořená jedinou párovou kostí • 3 sluchové kůstky • Heterodontní chrup • Mohutná druhotná kůra koncového mozku (neopallium) • Drobné červené krvinky bez jádra • Rozdělené srdce, levý oblouk aorty • Bránice

 10. Vývoj, způsob života a životní prostředí • Viviparie • Monogamie, polygamie • Druhy - monoestrické • - di- až polyestrické • Druhy - altriciální (nidikolní) • - prekociální (nidifugní) • Sociální chování • Potravní nároky • Obývané prostředí

 11. Význam savců • Domácí druhy - zdroj masité potravy a dalších surovin, jízda, nošení břemen • Lovná zvěř • Laboratorní zvířata • Škodlivé druhy • Zdroje onemocnění • Bioregulace Teriologie, mammaliologie

 12. Vznik a systém savců Vznik: trias, asi 200 mil. let Známo přes 5400 druhů, u nás asi 85, z toho 75 původních • 2 Podtřídy: • Vejcorodí (Prototheria) • Živorodí (Theria) • - Nadřád: Vačnatí (Metatheria) • - Nadřád: Placentálové (Placentalia)