Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder - PowerPoint PPT Presentation

collin
digitalisering og medialisering en udfordring p mange m der n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder
121 Views
Download Presentation

Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitalisering og medialisering – en udfordring på mange måder Kolding, d. 3. oktober 2012

 2. Medier som vinduer og rammer Medier som vinduer og rammer

 3. Digitalisering og medialisering • Digitalisering vedrører teknologi og tekniske løsninger (rammen) • Medialiseringrummer en kultur– og læringsdimension (vinduet)

 4. http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdfhttp://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf

 5. Gendering ICT in Everydaylife http://www.ucc.dk/udviklingogforskning/udviklings-ogforskningsprogrammer/didaktikoglaeringsrum/2136/genderingictineverydaylife/ http://www.sifo.no/page/Publikasjoner/Publikasjoner_rapporter_siste/10081/78239.html http://www.sifo.no/page/Publikasjoner//10081/78148.html

 6. LocalDiscoursesonGender and ICT (I) • Børnene har meget udstyr til rådighed – køn har ingen betydning i den forbindelse • Kønnet brug af computer • Drengene spiller mere end pigerne • Pigerne bruger medier mere differentieret • Facebook spil tiltaler begge køn • Drengene foretrækker krigsspil, pigerne foretrækker enkle internet spil

 7. LocalDiscoursesonGender and ICT (II) • Kvinder og mænd bruger samme mængde tid på computer dagligt • Mænd (fædrene) bruger medier mere differentieret end kvinder (mødrene) • Mænd vurderer deres computer-kompetencer anderledes end kvinder • Mænd er mere optaget af funktionelle sider af mediebrugen • Kvinder er mere optaget af de sociale aspekter

 8. Den digitale hverdag i et kønsperspektiv • Køn er et relationelt fænomen • ”At gøre køn”, ikke noget man er eller har, men noget som skabes individuelt og i fællesskaber – i form af iscenesættelse og i relationer (kontekstbundet) • Køn varierer med kontekst • Digital mediebrug er en kønnet praksis • Digital mediebrug er en (ny?) arena til udøvelse af køn, til meningsudveksling om køn og til forhandling om køn • Maskulinitet og femininitet fungerer som symbolsk kapital

 9. Udfordringer…

 10. Det mediepædagogiske håndværk UNDERVISNINGENS MEDIALISERING Undervisningsdesign (lærer) Læringsdesign (lærer+elever)

 11. Almendidaktik Fagdidaktik Mediedidaktik

 12. Pædagogisk praksis MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK • Teknik og udstyr • Håndværk, æstetik og formsprog

 13. Understøttelse af praksis i indskolingen • Som afslutning på et forløb i faglig læsning i 2. kl.: Indsamle viden om dyr og producere en fagbog. • Introduktion: Gæt et dyr. Fortæl om et dyr du kender godt. Fortæl om dyretsom om du fortæller til en blind, men sig ikke dyrets navn. Varighed 1 minut .Optagelse: EasiSpeak. Ingen redigering og afspilning på computer. • Indsamling: Danske Dyr, søger billeder i de rigtige formater på Googleog gemme dem. • Produktion: De udvalgte billeder lægges i rækkefølge, der skrives tekst på billederne, indtales lyd og vælges underlægningsmusik og vælges passende overgange mellem billederne. Photo Story. Om arbejdsformerne: ”Børnene skal arbejde to og to”. ”I indskolingen har vi altid i stort set alle fag arbejdet værkstedsorienteret”.

 14. Udfordring af praksis i udskolingen Pia Bajlum Esbensen (2012): Somebody I used to know - et multimodalt forløb i 8b.

 15. UDVIKLINGSPROJEKTETSVENDBORG KOMMUNE 2011-2013 Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon,  videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på www.bambuser.com log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat. http://ordtilbillede.blogspot.com/

 16. Visionen Brugenafvisuelle, digitaleværktøjerfremmereleversfagligelæsning .... detkanprojektarbejdeunderstøtte … ogdetudfordrerskolensomorganisation

 17. Mediepædagogiske vejledningsværktøjer • InformationssøgningWordle.netSortfix • Produktion og præsentationPreziBambuserYouTubeWix • Analyse og brainstormingMindMeister • Kommunikation og samarbejdeBloggerWikispacesSkoleintraDropboxYou Tube / Skole TubeFacebookMailSms

 18. Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle erfaringer • Fokus er rettet mod digitale værktøjer (understøttelse af praksis) • Fokus skal flyttes til æstetik og formsprog (udfordring af praksis) • Fokus skal flyttes til arbejdsformer (udfordring af praksis) • Fokus skal flyttes til roller og positioner (udfordring af praksis)

 19. Det innovative læringsmiljø Læringsrum og læringsformer Roller og relationer Ressourcer og læremidler

 20. Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012 Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012): Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis http://medialisering-svendborg-2012.wikispaces.com/ http://mediepiloternesvendborg.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?v=J_iIGmYv8XAhttp://medieminuttet.blogspot.com/

 21. Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Eleven skal tænke: Online officepakke Eleven skal tænke: Mindmeister Læreren siger? I skal skrive eller regne... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Eleven skal tænke: Blog Eleven skal tænke: Prezi Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal søge Info... Eleven skal tænke: You tube eller bambuser Eleven skal tænke: Google

 22. SPØRGSMÅL Diskuter følgende ”Medialiseringsbud”: 1. Du må max bruge 5 til 10 % af din undervisningstid på tavle til bænk undervisning. (i følge den omvendte læringstrekant). Resten af tiden skal bruges til målsætning, undersøgelse, bearbejdning, formidling og evaluering. 2. Du skal lade eleverne vælge de digitale tjenester, der understøtte ovenstående aktiviteter i undervisningen. Her får du brug for en medievejleder og elever fra Mediepatruljen. Eleverne fra Mediepatruljen er måske allerede repræsenteret i din klasse. 9. Du er som lærer af skolens ledelse forpligtet på at udfordre din undervisning med digitale værktøjer. Du kan få hjælp af læringscentret medievejledere til at udfordre dine årsplaner medialt.